1. Avtalsbrott

Avtal är till för att hållas. Ändå bryts avtal dagligen i vårt land. Det strider både mot god affärsetik och mot rådande lagar och regler. Enligt avtalslagen har den andra parten rätt till skadestånd vid avtalsbrott. Det kan dock vara mycket svårt att få rätt i den frågan och det kan bli en omständlig juridisk process för att få rätt i sak, något inte alla företag har råd att bekosta. Det här vet vissa mindre etiska företag om.

I vissa fall är det faktiskt det egna företaget som bryter mot ett avtal. Kanske utan att veta om det. Det i sin tur kan också bli en dyr process. Gå alltid noga igenom varje avtal och tänk igenom ordentligt om företaget kan leverera det som anges. Tänk också på att kolla upp alla stadiga kunder vad gäller betalningsmöjligheter och bakgrund. Undvik oseriösa och tvivelaktiga företag, om det går.

2. Betalningarna uteblir

När någon inte betalar en faktura kan det ses som en typ av avtalsbrott. Överenskommelsen gäller vara eller tjänst mot betalning. Både små och stora företag, samt vissa kunder, gör tyvärr allt för att förhala betalningen – eller inte betala alls. Det stora problemet kommer om kunden motsätter sig fakturan. Då måste företaget vända sig till tingsrätten för att få rätt i sak. Hur det går, går aldrig att säga på förhand. Det kan kosta stora pengar såvida det inte räknas som ett småmål. Småmål är stämningar för under ett halvt basbelopp och har ett enklare förfarande. Då betalar vanligtvis var och en av parterna sina rättegångskostnader oavsett utfall. Då ska inte heller någon advokat behövas på plats, även om det ibland är att rekommendera ändå.

3. Tvist med kund

Missnöjda kunder är alltid en otäck realitet i företagarens värld. Ibland är det dessutom svårt att komma överens. Då har parterna råkat i tvist. Särskilt oroväckande är det om tvisten gäller stora belopp. Än värre kan det bli om det är en av företagets underleverantörer som brustit i sitt åtagande. Då är det helt plötsligt tre olika parter som ställs mot varandra. Det kan snabbt bli mycket komplicerat. I de allra flesta fall är det väl värt ansträngningen att försöka komma överens utan rättegång. Det är aldrig säkert hur en rättegång utfaller, och bara omkostnaderna för en sådan kan ställa företagets ekonomi på spel.

4. Någon knycker företagsnamn eller varumärke

Det företag som fått en briljant idé får ofta sin affärsidé kopierad. Det kan fälla ursprungsföretaget även om rätten är på deras sida. Det kan kosta stora pengar att försöka skydda sitt företagsnamn och varumärke i praktiken, även om namnet är skyddat hos patent- och registreringsverket.

5. Kartellbildningar

I vissa branscher förekommer kartellbildningar. Det drabbar det företag som står utanför väldigt hårt och kan vara svårt att bevisa. Det blir då väldigt svårt att få betalt för de tjänster eller varor som erbjuds.

6. Konflikt med facket

I vissa branscher är facket mer aktivt än i andra branscher. Det företag som inte har avtal med facket kan hamna i tvist vad gäller löner och andra förmåner, eller för det faktum att avtal borde ha slutits med organisationen i stort. Kolla upp hur det ser ut i din bransch innan en anställning sker, så kan många problem undvikas.

7. Kund skadas av tjänst/produkt

För många är skador på kund eller det som tillhör en kund det värsta som kan hända. Om det inte finns bra försäkringar i företaget kan det leda till att företaget i värsta fall går omkull. Det här drabbar främst företag som erbjuder tjänster för personer. Men det kan också drabba företag som säljer produkter. Om produkten som säljs visar sig farlig kan det få svåra konsekvenser.

8. Skatteproblem

Att hamna i konflikt med Skatteverket är aldrig roligt. Det är extra tufft för mindre företag med få resurser att anlita juridisk och ekonomisk expertis för att lösa tvisten. Ibland handlar det om rent slarv från företagarens sida, men inte alltid. En sådan här tvist kan bli långdragen och dyr och handla om stora belopp.

9. Upphovsrätten

Brott mot upphovsrätten är en av de ting som varje företag måste se upp med. Det gäller både vid marknadsföring och i själva arbetet. Det går inte att använda annans material hur som helst, vare sig det är skrivet, i bildform, som filer eller program eller annat. Här behövs inget formellt skydd för upphovsrättsinnehavaren för att lagen ska gälla. I värsta fall kan företaget bli skadeståndsskyldigt.

10. PUL (Personuppgiftslagen)

Register får inte hållas hur som helst och uppgifter måste lagras på ett visst sätt. Brott mot detta kan leda till åtal. Det gäller även om uppgifterna använts till direkt marknadsföring och personen ifråga uttryckligen bett om att få slippa det. Detta gäller enskilda individer, inte företag. Där gäller andra regler.

Så för att knyta ihop säcken så finns det en hel del juridiska fällor man som företagare måste känna till. Vissa lagar och regler är branschspecifika så se till att kolla upp hur din bransch fungerar. En affärsjurist bör snabbt kunna svara på detta.

Du kan även ställa din företagsrelaterade juridikfråga här i vårt forum om affärsjuridik.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Kevin
2014-01-02 12:53
Var i avtalslagen menar ni att det står att man får skadestånd vid motpartens avtalsbrott?
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.