SME

SME är en förkortning och betyder Small and medium-sized enterprises, alltså små- och medelstora företag. SME är ett begrepp som ofta används inom den Europeiska unionens när det talas om näringslivspolitik.

Som små företag räknas de som har mellan 10 och 49 anställda. Omsättning eller balansomslutning ska inte överstiga 10 miljoner euro per år.

Medelstora företag är de som har mellan 50 och 249 anställda. Omsättningen ska vara högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro för att räknas som medelstort företag.

Bland SME-företag räknas också mikroföretag.

99,9 procent av alla företag i Sverige räknas till SME.


Nytt Betaltidsindex visar trendbrott i betalningsmoralen hos stora företag

Nytt Betaltidsindex visar trendbrott i betalningsmoralen hos stora företag

Det nya indexet, Betaltidsindex, kartlägger faktiska och avtalade betaltider mellan företag i Sverige. Totalt baseras det på över... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Anders Bornefalk, ekonom på Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv: Det krävs aktiva och engagerade företagare för att få bättre villkor

Tar du del av användbar statistik och prognoser? Svenskt Näringsliv verkar både i Sveriges regioner samtidigt som man... Läs mer
Kee Bergman | 4 minuter
tv Patrik Nilsson, th Mikael Karlsson

Nu lanseras Konkursombudsmannen - Fallskärmen svenska småföretagare så länge har behövt

Småföretagare är ryggraden i svensk ekonomi. De är Sveriges största arbetsgivare som skapar innovation och service och... Läs mer
Redaktionen | 2 minuter
Tufft läge för många mikro- och småföretagare

Tufft läge för många mikro- och småföretagare

Antalet konkurser i Sverige var oförändrat i februari. Sammantaget gick 451 företag i konkurs att jämföra med två färre i... Läs mer
Early Warning Sverige | 2 minuter
10 vanliga juridiska fällor för SME företagare

10 vanliga juridiska fällor för SME företagare

1. Avtalsbrott Avtal är till för att hållas. Ändå bryts avtal dagligen i vårt land. Det strider både mot god affärsetik och... Läs mer
Redaktionen | 4 minuter