Med aktiemarknadens framväxt förändrades situationen väsentligt. Under de senaste decennierna har den på allvar blivit åtkomlig för alla genom att det blivit både enklare och billigare att handla på börsen. Med detta sprängdes de rikas monopol på investeringsmöjligheter. Möjligheten att investera även små belopp i världens bästa företag är en sensationell utveckling i mänsklighetens historia. Aldrig tidigare har så många kunnat investera så lite i så mycket värdeskapande över hela världen.

Det gör att en person eller familj, även med låga inkomster, men med ett överskott varje månad, har goda möjligheter att bygga upp en stark pengamaskin genom att uthålligt investera i aktiemarknaden. Ändå minskar privatpersoners direkta aktieägande. Vi går många år i skolan och samhället satsar stora belopp på utbildning men ingenstans lär man på allvar ut hur man arbetar långsiktigt och klokt med sin egen ekonomi.

Samtidigt ökar valen som berör den egna ekonomin, alltifrån pensionsplaceringar till fondval och andra finansiella produkter. Eftersom man inte vet vad man ska göra går man till sin bank. Man glömmer bort att banken är en säljare av finansiella produkter. Inte en oberoende rådgivare som bara har ditt bästa för ögonen. I bästa fall går det skapligt, men det går alltid bäst för banken.

Många av de fonder och andra finansiella produkter
som bankerna erbjuder ger ett mediokert resultat. Du betalar för kvalitet men får ofta ett medelmåttigt eller rent av dåligt resultat. Många låser dessutom in sina besparingar i dyra pensionsförsäkringar. Allt till glädje för bankerna och försäkringsbolagen. Vi gör det för att vi tror att vi inte har något val och för att vi inte känner oss trygga i att själva investera direkt i egna aktier.

Frånvaron av utbildning i skolan har hjälpt den finansiella
industrin att lyckosamt övertyga oss om att aktieinvesteringar är svårt, komplicerat och något som banken bör sköta åt oss.

Köper vi istället egna aktier slipper vi dyra avgifter, får utdelningar och kan när som helst komma åt våra pengar. Därtill finns det en grupp bolag på den svenska börsen som utklassat fonderna, de så kallade investmentbolagen. Varje investmentbolag äger i sin tur många andra bolag vilket gör att vi får riskspridning på köpet.

Men räkna inte med att du får detta råd på banken av den enkla anledningen att de tjänar mer pengar på dig om du köper deras fonder.

Vi i Sverige, och framför allt tidigare generationer, har byggt ett demokratiskt och i många avseende fantastiskt välfärdssamhälle med marknadsekonomi som motor och en social välfärd att vara stolta över. Ett samhälle där vi tävlar med de bästa när vi är starka men också får hjälp när vi är svaga. Samtidigt har vi bland de bästa statsfinanserna i världen tack vare att vi förstått vikten av att över tiden ha lägre utgifter än inkomster så att vi skapar överskott som vi sedan investerar vilket leder till nya överskott.

Precis samma filosofi kan vi använda för den egna plånboken.
Med aktiemarknadens framväxt har alla möjlighet att på individ- och familjenivå framgångsrikt bygga egna pengamaskiner. Tänk om vi kunde få en kraftig ökning av privata långsiktiga direktinvesteringar i företag till nytta för samhället, företagen och individen. Ett Sverige där vi folkbildar, inspirerar och hjälper varandra med att bygga den egna ekonomin stark så att vi blir landet med världens starkaste privata ekonomier. Möjligheterna finns och vi har en aktiebörs som toppat avkastningsligan i världen under flera decennier.

Men det behövs folkbildning så att ALLA får verktygen att bygga sin egen ekonomi stark. Det behövs goda exempel som visar hur roligt det är och hur det faktiskt är möjligt för var och en av oss oavsett yrke, kön eller utbildning. Bankerna behövs också, och det är viktigt att de går med vinst, men vi kunder behöver bli en aning mer kunniga och krävande. Bra för oss men i längden även för bankerna.

Jag är övertygad om att vi tar ytterligare steg mot ett bättre
samhälle när fler människor och familjer hittar lusten, kunskapen och viljan att bygga sin egen ekonomi stark. Det skapar ekonomiska marginaler som leder till ökad frihet och ett ökat oberoende i var och ens livssituation. Låt oss därför bli bäst i världen på att bygga egna pengamaskiner i föregångslandet och möjligheternas Sverige!

Missa inte: 5 hemligheter alla miljonärer känner till


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.