Enterprise Europe Network är ett nätverk av service center för företag, initierat och delvis finansierat av EU-kommissionen. (Det bygger på tidigare Euro Info Centre och Innovation Relay Centre)

 • Ansvariga myndigheter

Mer information om svenska regionalstöd, EU:s strukturfonder och program kan erhållas från
Tillväxtverket
Länsstyrelserna
VINNOVA

Information om villkor för lån från ALMIkan erhållas från ALMI-kontoret i det län där sökande företag finns.

 • Svenska regionkontor med representation i Bryssel

För att underlätta deltagandet i transnationella projekt och vara aktiva i EU-arbetet har kommuner, landsting och regioner i Sverige gått samman och etablerat regionkontor i Bryssel. Regionkontoren finns i Din region och/eller i Bryssel. Regionkontoren bevakar nyheter och förmedlar kontakter samt kan, beroende på projektdeltagare, program och regionkontor, bistå med stöd och rådgivning vid projektansökan:

North Sweden
Mid Sweden
Central Sweden
Stockholm Region
East Sweden
West Sweden
South Sweden European Office
City of Malmö EU Office

 • EU-samordnare i kommun

Många kommuner har en EU-samordnare med kännedom om vilka fonder och program som är aktuella för just Din kommun samt eventuellt i vilka av dessa kommunen redan deltar.

 • Privata konsulter

För företag som vill ha mer omfattande information om möjligheter för företagets olika investeringar finns privata konsultbyråer som assisterar med rådgivning och praktisk assistans vid projektansökningar.

I korthet:

 • Det finns i dag ett stort antal (tusentals) offentliga stödprogram ur vilka svenska företag och organisationer kan söka finansiering, ofta utan krav på återbetalning.
 • Den offentliga finansieringen innebär förmånliga, men ofta relativt okända möjligheter att samfinansiera olika typer av projekt och investeringar.
 • Offentlig finansiering kanaliseras generellt genom program som är upprättade av organisationer och myndigheter.
 • Syftet med offentlig finansiering är ofta att kompensera eller komplettera områden där marknaden inte resulterar i önskade politiska mål.
 • Det finns olika typer av offentlig finansiering; bidrag och lån är vanliga former. Finansieringsform och villkor för stöd varierar beroende på program.
 • Inriktning, kriterier och typ av finansiering skiljer sig markant mellan de olika programmen som också ofta ändras över tid och har olika krav på motprestation. Det är därför viktigt att undersöka vilka program som finns tillgängliga för ett projekt för den tid under vilken projektet ska genomföras.
 • Ta gärna hjälp av andra företag och organisationer som har erfarenhet av att söka och erhålla offentlig finansiering. Det finns även konsulter som är specialiserade på att hjälpa företag med detta.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.