Är det helt och hållet kört för start-ups och andra bolag som behöver ta in kapital?

Jag vill hävda att trots det mindre gynnsamma ekonomiska läget går att hitta investerare och ta in kapital. Mycket handlar om hur du som start-up positionerar ditt bolag och hur väl du kan sälja in din affärsidé.

10 tips för att hitta finansiering

1. Måla inte Fan på väggen

Först och främst – tänk inte att det är kört bara för att läget just nu inte är det bästa. Att inspireras av Guldfynds tidigare VD Mats Hallin som i början av 90-talet sa ”vi har bestämt oss för att inte deltaga i lågkonjunkturen” är kanske lättare sagt än gjort, men faktum är att konjunkturer och hur vi hanterar dessa till stor del beror lika mycket på psykologi som på ekonomi, när allt kommer omkring.

Missa inte: Så gör företagen som "undviker lågkonjunkturen"

2. Fokusera på långsiktiga möjligheter

Visa investerare hur din verksamhet kan skapa värde på sikt, oavsett den nuvarande konjunkturen. Flertalet investerare vet dessutom att det kan vara en god idé att investera i start-ups under en lågkonjunktur, eftersom många starka idéer kan komma till liv under dessa förhållanden.

3. Var beredd på att erbjuda högre avkastning

I oroliga ekonomiska tider kan investerare kräva högre avkastning för att kompensera för den ökade risken. Här är det extra viktigt att du är ärlig med vad du kan erbjuda och hur du svarar upp till detta.

4. Lägg inte alla ägg i en korg

Istället för att vända dig till en enda huvudinvesterare och söka hela beloppet du behöver på ett och samma ställe, kan du istället satsa på att få in fler investerare som i sin tur har möjlighet att dela upp investeringen sinsemellan. Detta kan ge många fördelar, ett större nätverk av investerare ger i många fall även fler möjligheter, inte minst i form av stöd, infallsvinklar och en bredare sfär av kunskap och erfarenhet som i många fall är av stor nytta för samtliga inblandade.

5. Spetsa ditt erbjudande

Det är alltid viktigt att vara koncis och tydlig i sin kommunikation, inte minst när det gäller att presentera sin affärsidé och attrahera kapital. Visa tydligt för investerare hur ditt företag skiljer sig från konkurrenterna och varför det är en attraktiv investering. Att ha en stark USP är aldrig så viktigt som i ett sämre ekonomiskt läge. Kan du fila på det som är din och ditt företags sweet spotän mer? Löser ditt företag i fråga ett problem som någon är villig att betala för? Det är en frågeställning som är extra aktuell nu när likviditet är så pass angeläget. Det är även viktigt att visa att företaget har möjlighet att bli lönsam snabbt. Validera affären så långt det går genom att ta med någon kund eller några LOI - ju mer kundbevis du har desto enklare att resa kapital.

6. Var flexibel och anpassningsbar

Var beredd på att behöva anpassa ditt företags affärsmodell och strategi för att möta de förändrade ekonomiska förutsättningarna. En skalbar produkt eller tjänst kan vara avgörande faktorer för att fånga investerarnas intresse. Förutom detta, vill de också gärna se att det finns en förmåga hos start-upen att anpassa sig till förändringar i marknaden och att agera snabbt och agilt.

7. Fila på affärsplanen

En robust affärsplan som visar den ekonomiska potentialen i verksamheten kan ge investerare mer förtroende och säkerhet. När det gäller start-ups, tittar investerare efter en kombination av stabilitet och tillväxtpotential. De vill se att bolaget har en affärsmodell som gör att de överlever lågkonjunkturen, samtidigt som de vill se möjligheter för tillväxt i framtiden.

8. Utnyttja dina relationer

Har du sedan tidigare investerare, kunder eller samarbetspartner? Använd dessa för att visa på och vittna om den långsiktiga potentialen i verksamheten.

9. Ha en realistisk tidsplan

Var realistisk angående tid och när du förväntar dig att nå dina mål och var öppen med investerare om eventuella förseningar och utmaningar. Det är inte helt otänkbart att just dina investerare är de som kan hjälpa dig att lösa de utmaningar du står inför med hjälp av deras kontaktnät.

10. Var öppen och ärlig

Var öppen och ärlig med dina investerare om eventuella risker och utmaningar, det bygger förtroende och visar att du är en pålitlig entreprenör.

Som du säkert vet, föds många idéer och spännande företag ur kriser, och lågkonjunkturer är inte annorlunda. Håll huvudet högt och tro på dig själv och ditt bolag – det är i slutändan det allra viktigaste. 

Helena Sulieman, entreprenör och medgrundare av Affärsänglarna i Malmö.

Läs vidare: 12 crowdfunding-sajter för att hitta kapital och investera


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.