EU och våra politiker har satsat fullt ut på att få mer kontroll över ländernas företagare och få oss att styra våra affärsidéer så de mer passar deras önskemål. Inom flera branscher är det mer eller mindre omöjligt att bedriva sin verksamhet utan att söka dessa stöd.

Bidragen kan inte sökas av alla utan i de flesta fall krävs att ditt företag har en viss omsättning, rätt antal anställda samt tangerar så många av FN:s globala mål som möjligt. Det kan alltså krävas att företaget justerar sin affärsplan eller startar ett nytt projekt med fokus på att söka bidrag, för att få ta del av pengarna.

De bidrag som annonseras ut i Sverige kan delas upp i tre kategorier:

  • Produktutveckling och innovation
  • Investera för tillväxt
  • Regional finansiering

Produktutveckling och innovation

Energimyndigheten

Energimyndigheten har en rad olika stöd du kan söka nu 2022 och under 2023. Bland annat Stöd till affärsidéer, test och internationalisering och Finansiering av forskning och innovation.

Läs om alla ekonomiska stöd från Energimyndigheten här.

Tillväxtverket

Tillväxtverket har en rad utlysningar som öppnar för ansökan i november varav vissa kommer att gå att söka under flera år framöver. Exempel på bidrag du kan söka där är Transportbidrag norra Sverige och Regionala företagsstöd.

Läs om alla utlysningar från Tillväxtverket här.

Vinnova

Vinnova har 31 utlysningar just nu. Läs igenom alla utlysningar från Vinnova här.

Du kan även kolla på Horisont Europa, det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, vilka har en budget på över 95 miljarder euro. Det pågår 2021–2027.

Investera för tillväxt

Verksamt

Verksamt har för stunden 13 sökträffar varav flera ansökningar handlar om jordbruk där ansökan görs hos jordbruksverket. Några exempel är Investeringsstöd för förädling, Investeringsstöd för hembygdsgårdar och Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Se samtliga utlysningar hos Verksamt.se och alla stöd hos Jordbruksverket.

Arbetsförmedlingen

Intressant för företag i allmänhet kan vara stöden man kan få från Arbetsförmedlingen. Du kan få ekonomiskt stöd för att anställa långtidsarbetslösa, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och unga. Se samtliga "anställa med stöd" här.

Kulturrådet

Det bör också påpekas att Kulturrådet handhar mycket pengar i form av bidrag. 2,5 miljarder kronor delas årligen ut och just nu finns runt 70 bidrag att söka inom områden som litteratur, läsfrämjande, bild- och formkonst, museer, musik, teater och dans. Här kan du läsa vilka typer av utlysningar de har just nu.

Regional finansiering

Om du ska söka finansiering kan utbudet av stöd variera beroende på var i landet du bedriver din verksamhet. Sök upp din region och kolla upp vilka bidrag som finns att söka där.

Även Almi har omställningscheckar, affärsutvecklingscheckar och fler stöd men dessa varierar med beroende på vart i landet ditt företag har sätet. Kolla med Almi i din region.

Se även information från EU om finansiering för småföretag här.

Några saker du bör känna till innan du söker

Att söka bidrag tar tid och kräver kunskap. En ansökan är inget man skriver ihop på en timme, därför behöver du fundera på är om detta är rätt väg. För tiden det tar kan vara bortkastad om ansökan inte går igenom. Det finns konsulter som arbetar med att hjälpa till att söka ekonomiskt stöd men dessa kostar vanligtvis mycket pengar. Några få tar betalt i form av en kickback på pengarna men det är ovanligt och när detta är möjligt så ser konsulten chanserna som mycket stora. Så det är inte riskfritt att jaga bidrag.

Vilka krav ställs för att söka? Kraven är höga. För att få ta del av avsatta EU-medel krävs att du kan visa upp att ni klarar av att driva igenom projektet. Du kommer att behöva svara på frågor om affärsplan, projektledning, mål, deadline samt vem eller vilka som är ansvariga för att det kommer att lyckas. Detta är för att den som godkänner ansökan ska ha ryggen fri och att pengarna faktiskt har en chans att göra någon form av nytta. Du ska kunna visa att EU-medlen kommer att användas sparsamt, effektivt och ändamålsenligt samtidigt som projektet måste uppfylla ett antal krav som EU har satt upp. Vanligtvis är dessa krav kopplade till Agenda 2030.

Vem kan söka? Olika projekt har olika regler. Det finns stöd för företag med viss omsättning och antal anställda, andra stöd går att söka av privatpersoner eller med en ideell förening eller en stiftelse. Vissa stöd kan sökas av det offentliga och det är inte ovanligt att företag och stiftelser kan söka bidrag tillsammans med kommunen för exempelvis ett lokalt förankrat projekt. Får man med sig regionen, kommunen eller en känd organisation så ökar chanserna betydligt för att lyckas. Läs på om det specifika stödet så kan du bocka av kriterierna.

Läs mer: 10 tips om hur du skaffar bidrag till företaget

Se även: Så fungerar starta eget bidraget


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.