Uppdaterad 9 november 2021

Flera av stöden som går att söka handlar om energi men vi kan även se stort fokus på det lokala inom odling, förädling och hembygdsgårdar vilket är positivt för den svenska landsbygden.

De bidrag som annonseras ut i Sverige kan delas upp i tre kategorier:

  • Produktutveckling och innovation
  • Investera för tillväxt
  • Regional finansiering

Produktutveckling och innovation

Energimyndigheten

Energimyndigheten har inte så många utlysningar för stunden. Här är ett par just nu: Viable Cities: Energipositiva stadsdelar för klimatneutrala städer och Konceptutveckling av innovationer med affärsfokus samt några som öppnas för ansökan de kommande månaderna: Design för energieffektiv vardag 2018-2024 (öppnas för ansökan november 2021). Hållbar Vattenkraft – HåVa (öppnas för ansökan december 2021). Bio+ (öppnas för ansökan februari 2022)

Läs om alla utlysningar från Energimyndigheten här.

Tillväxtverket

Tillväxtverket har i skrivande stund 21 bidrag utlysta. Exempel på bidrag du kan söka där är Utveckla kompetens­försörjningen i livsmedelsindustrinTransportbidrag norra Sverige och Regionala företagsstöd.

Läs om alla utlysningar från Tillväxtverket här.

Vinnova

Vinnova har 23 utlysningar just nu. T.ex. kan du söka Swelife och Medtech4Health - Samverkansprojekt för bättre hälsa hösten 2021, Eureka SMART, Innovativa Startups steg 1 våren 2022.

Läs igenom alla utlysningar från Vinnova här.

Du kan även kolla på Horisont Europa, det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, vilka har en budget på över 95 miljarder euro. Det pågår 2021–2027.

Investera för tillväxt

Verksamt

Verksamt har för stunden 23 sökträffar varav flera ansökningar handlar om jordbruk där ansökan görs hos jordbruksverket. Några exempel är Investeringsstöd för förädling, Investeringsstöd för hembygdsgårdar och Stöd för investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring.

Se samtliga utlysningar hos Verksamt.se och alla stöd hos Jordbruksverket.

Arbetsförmedlingen

Intressant för företag i allmänhet kan vara stöden man kan få från Arbetsförmedlingen. Du kan få ekonomiskt stöd för att anställa långtidsarbetslösa, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och unga. Se samtliga "anställa med stöd" här.

Kulturrådet

Det bör också påpekas att Kulturrådet handhar mycket pengar i form av bidrag. 2,5 miljarder kronor delas årligen ut och just nu finns runt 50 bidrag att söka inom områden som litteratur, läsfrämjande, bild- och formkonst, museer, musik, teater och dans. Här kan du läsa vilka typer av utlysningar de har just nu.

Regional finansiering

Om du ska söka finansiering kan utbudet av stöd variera beroende på var i landet du bedriver din verksamhet. Det finns exempelvis specifika stöd att söka via länsstyrelsen eller ditt regionförbund. Länsstyrelsernas och regionernas hemsidor finns listade här.

Läs mer: 10 tips om hur du skaffar bidrag till företaget

Se även: Så fungerar starta eget bidraget


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.