Startsida
av John Knutsson
John Knutsson
jur. kand. på Juristfirma John Knutsson i Malmö
32 foruminlägg
110 artiklar

Uppdaterad 5 juni 2019

EU och Regeringen omfördelar stora summor pengar för att finansiera företag inom vissa verksamhetsområden eller företag som anses ha särskild tillväxtpotential. I Sverige kan vi helt klart bli bättre på att söka dessa pengar och här har vi samlat de stöd du kan söka just nu och under hösten.

 

De bidrag som annonseras ut i Sverige kan delas upp i tre kategorier:

 • Produktutveckling och innovation
 • Investera för tillväxt
 • Regional finansiering

Produktutveckling och innovation

De olika stöd som ges här heter:

 • Nordiskt klimatinitiativ för utvecklingsländer (Nordic Development Fund)
 • Affärsutvecklingsstöd för miljö- och energiteknik (Energimyndigheten)
 • Regionalt bidrag för företagsutveckling (Tillväxtverket)
 • Innovationsstöd för små- och medelstora företag (Vinnova)
 • Planeringsbidrag för Horisont 2020-ansökningar

Energimyndigheten är särskilt intressant under 2019, för närvarande har de 20 bidrag man kan söka, med utlysta medel på mellan 10 och 100 miljoner per bidragskategori och fler utlysningar är på väg.

Exempel på bidrag från Energimyndigheten är ”utveckla lösningar för cirkulära produkt – och varuflöden”, ”bidra till industrins energi- och klimatomställning” och ”bidra till att utveckla framtidens solel, vindkraft och elnät för en hållbar klimatomställning”. 

 

Läs om alla utlysningar från Energimyndigheten här.

Tillväxtverket har i skrivande stund 15 bidrag utlysta. Exempel på bidrag du kan söka där är "Regionalt investeringsstöd", "Regionala företagsstöd för uppstart och utveckling" och "Utveckla socialt företagande på nationell nivå".

Läs om alla utlysningar från Tillväxtverket här.

 

Vinnova har ännu fler stöd, hela 37 utlysningar just nu. T.ex. kan ni söka ”Innovativa startups steg 1 – hösten 2019” - om du driver  ett litet, nystartat företag som vill växa i Sverige och har en innovativ affärsidé som klarar sig i internationell konkurrens. Eller sök ”Digitalisering för bättre hälsa, vård och omsorg” - om du vill bidra till utvecklingen av innovativa digitala hjälpmedel som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet.

Läs igenom alla utlysningar från Vinnova här.

Investera för tillväxt

De stöd som faller under denna kategori kallas:

 • Anställ med ekonomiskt stöd (Arbetsförmedlingen)
 • Affärsutvecklingsstöd för miljö- och energiteknik (Energimyndigheten)
 • Projektstöd (gödselgasstöd, Jordbruksverket), investeringsstöd för företag på landsbygden, jordbrukarstöd, projektstöd bredband, fiskeristöd och investeringsstöd för service på landsbygden (Jordbruksverket)
 • Konst- och kulturverksamheter (Kulturrådet)
 • Servicebidrag (länsstyrelse eller region, för de som säljer dagligvaror eller drivmedel)

Läs vidare här.

Särskilt intressant för företag i allmänhet är bland annat stöden man kan få från Arbetsförmedlingen. Du kan få ekonomiskt stöd för att anställa långtidsarbetslösa, nyanlända, personer med funktionsnedsättning och unga. Det handlar om följande kategorier av anställda: Introduktionsjobb – när du anställer någon som är ny på arbetsmarknaden eller har varit borta länge från den. Nystartsjobb – när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid.  Lönebidrag – när du anställer personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller yrkesintroduktion – när du anställer personer som saknar erfarenhet. För alla dessa kategorier av jobb kan du få ersättning från Arbetsförmedlingen för att anställa personen ifråga.

Läs vidare på Arbetsförmedlingens hemsida.

Det bör också påpekas att Kulturrådet handhar mycket pengar i form av bidrag. Så om du bedriver någon typ av kulturell verksamhet bör du granska vilka typer av stöd de ger ut. 2018 fördelade de totalt ut 2,5 miljarder. Här kan du läsa vilka typer av utlysningar de har just nu.

Regional finansiering

Om du ska söka finansiering kan utbudet av stöd variera beroende på var i landet du bedriver din verksamhet. Det finns exempelvis specifika stöd att söka via länsstyrelsen eller ditt regionförbund.

Något som en del länsstyrelser marknadsför kallas klimatinvesteringsstöd och innebär att du som har en idé som kan bidra till att minska ditt företags klimatpåverkan, kan söka ekonomiskt stöd. På flera områden i landet går det att söka statligt stöd för solceller. Gå in på länsstyrelsens hemsida i ditt län och läs vilka typer av stöd de erbjuder. Kolla även på vad andra länsstyrelser går ut med, för det kan vara nationella initiativ.

Länsstyrelsernas hemsidor finns här.

Information hos Tillväxtverket om olika stödformer – företagscheckar m.m.

Som företagare kan du söka finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader.

Här är en lista på stöd du kan söka hos din länsstyrelse eller ditt regionförbund:

 • Investeringsbidrag – för mindre investeringar i exempelvis byggnader eller maskiner
 • Konsultcheck – för extern konsulthjälp, exempelvis med produktutveckling, utbildning eller marknadsanalys
 • Samverkansprojekt – när två eller flera företag gör något gemensamt
 • Mikrostöd – för start av innovativ verksamhet
 • Innovationsstöd eller lån – för start av innovativ verksamhet, forskning med mera.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Läs mer här

Övriga bidragsformer

 • Transportbidrag - Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kanske ni kan söka bidrag för transporter. Läs mer här.
 • Affärsutvecklingscheckar - Det är ett stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Du kan få mellan 50-250 000 kr. Läs mer här.
 • Tillväxtverket finansierar även utveckling i små och medelstora företag genom utlysningar med olika inriktningar under olika tidsperioder. Här hittar du alla aktuella utlysningar.

Läs mer: 10 tips om hur du skaffar bidrag till företaget

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.