Skatteplanering i enskild firma Tips #11 - uppdaterad för inkomstår 2023

Ackumulerad inkomst är ett sätt att undvika tröskeleffekter vid den progressiva beskattningen av tillfälligt höga inkomster som betalas ut ett visst år men som hör till flera år. 

Det finns ingen särskild deklarationsblankett för ackumulerad inkomst. Du begär särskild skatteberäkning i en bilaga eller i utrymmet för övriga upplysningar i inkomstdeklarationen. Du kan lämna din begäran inom fem år efter deklarationsåret, om du missar att göra det i den aktuella deklarationen.

Förutsättningar för att ackumulera inkomst

Följande krav måste samtidigt vara uppfyllda för att reglerna ska få användas:

  • Du måste åtminstone något år som den särskilda skatteberäkningen avser ha haft en beskattningsbar inkomst under skiktgränsen för statlig skatt.
  • Den beskattningsbara inkomsten inklusive den ackumulerade inkomsten måste överstiga skiktgränsen med minst 50 000 kr.
  • Den ackumulerade inkomsten minus avdragsgilla kostnader måste vara minst 50 000 kr.

För beskattningsåret 2023 är skiktgränsen 598 500 kr.

Den beskattningsbara förvärvsinkomsten ska alltså uppgå till minst 648 500 kr för att särskild skatteberäkning ska kunna komma i fråga.

Fördelningstiden

Fördelningstiden får vara högst 10 år. Om det inte kan utredas hur många år som den ackumulerade inkomsten hör till, anses inkomsten höra till tre år.

Dödsbo

Även dödsbon kan använda ackumulerad inkomst. Det är dock bara för dödsåret och de tre därpå följande beskattningsåren som det kan bli aktuellt.

Exempel på intäktskällor för ackumulerad inkomst

Det kan vara inkomster av vetenskaplig, litterär, konstnärlig verksamhet eller andra verksamheter som är knutna till din person. Det kan ta lång tid att skriva boken, men en stor del av inkomsten kommer plötsligt vid dess publicering. Skrivandet av boken kan däremot sträcka sig över två beskattningsår.

Andra exempel på inkomster som man kan använda ackumulerad inkomst är inkomst vid överlåtelse av hyresrätt, varumärke, firmanamn och andra liknande goodwill-rättigheter.

Periodiseringsfond och ersättningsfond

Intäkt av näringsverksamhet som kommer från återföring av periodiseringsfonder på grund av att näringsverksamheten upphört, får räknas som ackumulerad inkomst om de återförda periodiseringsfonderna hör till minst två år. På samma sätt är det med avdrag för avsättning till ersättningsfond som återförs på grund av att näringsverksamheten överlåtits eller lagts ned. Mer om periodiseringsfond och ersättningsfond i enskild firma.

Expansionsfond

Om du upphör med verksamheten minskar din expansionsfond till noll. Den inkomst av näringsverksamhet som detta ger får du räkna som ackumulerad inkomst förutsatt att expansionsfonden hör till minst två beskattningsår. Mer om expansionsfond och firma.

Läs mer om ackumulerad inkomst på Skatteverkets hemsida här och här.

Tips #12: Egenavgifter och löneskatt i enskild firma

Se alla 15 tips för skatteplanering i enskild firma


0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.