Del ett är här.

Ett bedrägeri behöver inte enbart handla om rena pengastölder där en importör betalar in ett belopp direkt till ett bankkonto varpå pengarna försvinner och bedragaren går under jorden – det kan likaväl röra sig om oseriösa leverantörer som skickar andra eller undermåliga varor eller fel kvantitet gentemot vad som tidigare avtalats – något som också resulterar delvis eller total förlust för importören. Det finns dock ett par enkla regler att gå efter för att minimera risken för bedrägeri vid import från Kina.

Undvik leverantörer som utger sig för att sälja märkesvaror

Dessa leverantörer utger sig ofta för att sälja kläder och/eller hemelektronik från välkända företag som Apple, Sandisk eller något av de stora modehusen i Europa. Tyvärr så finns det fortfarande en stor mängd (blivande) importörer att de identifierat en lucka som går att tjäna pengar på – trots alla rapporter om bedrägerier i denna sk. ”bransch”. Det räcker med att ta en taxi till Media Markt i centrala Shanghai för att inse att kalkylen inte går ihop – det existerar inga magiskt billiga Lenovo laptops till vrakpriser och Channel är 25-30% dyrare i Beijing än Paris – vad säger detta? - att kalkylen inte går ihop och det enda importören identifierat är en bedragare. Det finns nu enbart två möjliga utfall – att kunden blir blåst på hela beloppet – eller att leverantören skickar dåliga kopior.

Vi hade ett ärende med en tysk kund som insisterade på att denne hittat en leverantör av (vad denne tror vara) äkta Sandisk USB-minnen – efter en snabb granskning kunde vi konstatera att det rörde sig om en mycket oseriös verksamhet som utan tvekan skall undvikas. I gengäld tog vi fram ett antal produktförslag från seriösa tillverkare i södra Kina – dock var priserna för höga för att falla vår tyska kund i smaken – istället går kunden tillbaka till den oserösa leverantörer – beställer prover för 300 dollar – som givetvis visar sig vara oanvändbart skräp. Det är inte svårt att förstå varför dessa bedragare fortsätter att frodas – strömmen av nya offer som tror sig göra sitt livs klipp är aldrig sinande.

Undvik leverantörer som vill ha betalt till bankkonton utan bolagsnamn eller bolag utanför Kina

För att förstå innebörden av detta måste man ha förståelse för vilka affärsförhållanden som råder inom Kina – och hur Hong Kong / Macao skiljer sig gentemot det kinesiska fastlandet. Kort sagt kan det sägas att det är mycket enkelt att starta upp ett företag i Hong Kong medan det motsatta råder på fastlandet – därmed lämpar sig Hong Kong – som faktiskt har ett mycket bra affärsklimat – som ett utmärkt medium för väldigt småföretag/individer som vill undgå skatter eller inte har resurser för att legalt bedriva verksamhet på fastlandet – och för bedragare som vill kunna gå under jorden smidigt när banker och myndigheter får nys om den illegala verksamhet som bedrivs genom företaget – som importör vill man undvika båda ovannämnda kategorier. Kräv därmed att enbart betala in till ett bankonto där mottagaren är det företag ni gör upp affären med – och om det är ett öretag i Kina – se då till att det är ett bolag där namn och adress som syftar till bolagets fysiska plats. Detta är ingen heltäckande försäkring – men det är inte lika bekvämt att utföra bedrägerier från denna typ av bolag.

Undvik företag som erbjuder fantastiska priser gentemot andra leverantörer i Kina

I fallet med vår tyska kund erbjöd vi priser på mer än det dubbla gentemot den oseriösa leverantören – och givetvis är det lätt ha erbjuda låga priser när man (i bästa fall) levererar oanvändbart skräp. Börja med att identifiera produktspecifikationer (dimensioner, material, kvantitet etc) varpå ni kontaktar ett tiotal olika leverantörer – på detta sätt kan man föra statistik över var priserna ligger – om någon leverantör befinner sig långt under övriga – då är det antagligen för bra för att vara sant helt enkelt.

Som sagt behöver det inte alltid röra sig om rena stölder – utan ofta om leverans av en helt annan eller väldigt undermålig produkt – vilket ändå ger samma resultat.

Putsa fjädrarna och spela större än vad ni egentligen är & skräm bort oseriösa aktörer

Det spelar ingen roll om ni sitter i en etta på 15 kvadrat med kokvrå och lever på CSN – det vet ju inte leverantören om ändå. Be ändå om att få utföra inspektioner och utge er för att det är någonting ni faktiskt planerar att göra – även om det inte är sanningen. Berätta även att ni sedan tidigare jobbar med etablerade kvalitetskontrollanter och har kontakt med jurister i Kina om något går fel – givetvis behöver man inte lägga upp det som ett hot – utan snarare flika in på ett snyggt sätt samtidigt som leverantören ändå fattar vinken.

En leverantör som inte vill att ni eller er representant besöker deras fabrik går per automatik bort – det finns absolut ingen anledning för en seriös leverantör att neka en kund ett besök eller en kvalitetskontroll.

Be även om kopior på leverantörens registreringsbevis – med hjälp av en översättare kan ni därmed verifiera företagets namn och om pengarna verkligen går in till rätt konto – ni kan också se vilka som är företagets legala representanter (VD eller delägare) – och det är enbart dessa legala representanter som kan skriva på avtal och PI. Avtal som är påskrivna med ”engelska” namn (alltså påhittade) eller av någon anställd väger fjäderlätt i ett rättsfall.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.