Hej Mats, Jag funderar på att starta företag och överväger att bli franchisetagare inom några av alla franchiseföretag som finns i Sverige. Jag förstår att du brinner för detta och undrar varför du anser att franchising är ett bra val jämfört med t ex att starta butik i egen regi eller jobba vidare på en av mina egna idéer? En av fördelarna jag känner är att jag får hjälp med riskerna. Vad talar mer för?
- Jocke

Svar av Mats Ottoson, Expert inom franchising.

Hej, här är några av argumenten för franchising kontra att starta eget på helt egen hand. Devisen “ensam är stark” stämmer ju illa i kommersiella sammanhang. Att starta eget och sedan driva företaget är en svår och arbetsam uppgift som också kräver resurser och kompetens. Många väljer ju därför att ingå i någon sorts företagsgemenskap.

Som franchisetagare (FT) får du tillgång till ett färdigt och komplett affärskoncept. Detaljerna är på plats. Sortiment, marknadsföring, rutiner, lokal, inredning, utformning, mm. Ofta är t.o.m varumärket färdigt och inarbetat.

Som FT kommer du snabbt igång som egen företagare. Allt är ju på plats, leverantörskontakterna är etablerade och du kan omgående ägna dig åt det som är väsentligt, nämligen att sälja och få in pengar i kassan.
Du skriver själv att riskerna minskar, och det är ju sant då konceptet redan är testat av andra. Detta är dock ingen garanti för framgång. Mycket krävs av såväl givare som av tagare. Men risken är mindre än den man tar när man startar eget på egen hand. Andra har testat konceptet i praktisk drift och det ligger i franchisegivarens (FG) intresse att du blir lyckosam.

Utbildning ingår. I FG:s intresse ligger att du introduceras och utbildas i din roll som företagare. Förutom att du självklart måste behärska de produkter/tjänster du erbjuder marknaden skall du ju behärska resultat- och balansräkningen, nyckeltal, likviditetsbudgetering, lönekostnaders påverkan på bruttobidraget, marginalresonemanget, mm, mm.
Löpande stöd. Såväl FG som dina kollegor kommer att hjälpa dig att bli framgångsrik. Det tjänar ju alla på. Det finns alltid någon att fråga till råds. Alla andra FT jobbar ju med samma sortiment på sina marknader. Genom franchisenätet får du tillgång till kunskapsförmedling, rådgivning, erfarenhetsutbyte, mm.

Stordriftsfördelar fast du är liten. När många delar på kostnaderna för exempelvis en TV-spot som alla har nytta av, så blir ju styckkostnaden lägre jämfört med att man som egen står för helheten. Detta gäller ju inte enbart vid reklamköp utan i många andra sammanhang. Det är det som vi kallar storskalig smådrift.

Franchising kallas ibland outsourcad sale. Eller koncentration på att sälja. FG tar ansvar för utveckling och stöd och FT avlastas på många sätt och kan koncentrera sig på huvuduppgiften som affärsman: Försäljning och att ta hand om kunderna.

De nackdelar som framhålls är framförallt: Du får ge avkall på friheten, du har mindre utrymme för egen kreativitet, du är beroende av andra, du förlorar marginal för servicen du får och koncepthyran du erlägger.
Beroende på vem du är och vilka förutsättningar som gäller i det enskilda fallet finns det förmodligen annat som också är positivt eller negativt med franchising. Var och en gör sin egen värdering.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.