Startsida

Franchise

Franchise som företeelse växer så det knakar. Det är idag en självklarhet även i Sverige och faktum är att det är ett ”säkrare” sätt att starta eget på. Den lite trista statistiken gällande traditionellt företagande säger att runt en tredjedel av alla nystartade företag kursar inom de tre första åren. (Källa: Ekonomifakta)

Överlevnadsgraden för ett franchiseföretag är betydligt högre. Endast ca 0,5 % av franchisetagares bolag gick i konkurs 2008. (Källa: HUI undersökning 2008)

Vad är definitionen av franchising - var kommer det ifrån?

Franchising härstammar språkligt från latinets franco som betyder rättighet, privilegium. Det har alltså ingenting att göra med generalissimo Franco, snarare med frankostämpling. Skall man hyra ut sin idé, sitt koncept, sitt varumärke till andra för att utnyttjas i deras verksamhet så måste man självklart se till att skydda och att dokumentera detta på ett tydligt sätt.

I dagens affärsbruk står begreppet franchising för en rättighet från en varumärkesägare till en person eller ett företag att mot ersättning använda dennes affärskoncept för att sälja produkter och tjänster under det aktuella namnet. I enlighet med vissa standarder till skydd för goodwill och varumärke. Franchising är alltså en slags säljrätt. Internationellt är det ett affärsmässigt begrepp, liksom leasing och factoring.

Kristina Låftman, VD för Franchise GroupVi ställde några frågor till Kristina Låftman som är delägare och VD för Franchise Group som är Nordens ledande konsultföretag inom franchising. Kristina har arbetat med franchiserelaterade frågor och uppdrag sedan 1994.

Varför anser du att franchise är ett bra sätt starta företag på?

Man kan säga att det är som en genväg till att snabbt komma igång med ett eget företag. Anledning till att välja att bli franchisetagare är ofta att få tillgång till ett redan fungerande koncept, ett känt varumärke, rutiner och logistiklösningar, färdiga dataplattformar, fördelaktiga leverantörsavtal, kraftfull central marknadsföring mm. Att också få en partner som stöttar upp i det mesta samt hjälper till med utbildning är också mycket värdefullt. Många som drivit eget företag upplever att det är väldigt ensamt, och att det blir något helt annorlunda med att vara franchisetagare när man både har franchisegivaren och andra franchisetagare som affärskollegor. Det är också vanligt att man har gemensamma konferenser, studieresor och andra trevligheter. Ytterligare en fördel är inte minst att det kan vara lättare att få igenom sin finansiering då franchisegivaren ofta redan har etablerade bankkontakter samt att banken vet att det är en affärsidé som är framgångsrik som ska finansieras.

Passar franchise alla som vill driva företag?

Det passar många men inte riktigt alla. Även om det på flera sätt är enklare att driva företag som franchisetagare så måste det ändå till ett visst mått av entreprenörskap, ambition och en vilja att ta risker för att trivas. Det passar inte heller ”superentreprenören” som hela tiden har massor av nya idéer. En sådan person kommer inte att trivas i ett system som är färdigt med tydliga ramar och strukturer. Med det är det inte sagt att man inte kan påverka i ett franchisesystem, men idéer måste prövas noga och sedan anpassas så att det är till gagn för alla.

Har du några tips till de som funderar på att bli franchisetagare? Hur undersöker man detta närmare?

Ett tips är att be franchisegivaren om att få kontakta andra franchisetagare i systemet och höra hur de tycker det är att vara franchisetagare i just detta koncept. Man kan också höra av sig till Svensk Franchise som är en intresseorganisation för franchising och som kan hjälpa till med diverse information.

Finns det någon anledning till att man inte bör kika på franchise utan istället starta ett ”vanligt” företag?

Alltså, finns det några nackdelar med franchise? Om man inte accepterar att till viss del vara begränsad av ett färdigt koncept med ramar och regler, så bör man hellre starta helt eget.

Vad kostar normalt en franchiselicens?

Beloppet för en franchiselicens varierar. Ju mer känt varumärke och framgångsrikt koncept, desto dyrare är det oftast. Det kan variera från 0 kr till 1 000 000 kr. Vanligast är att en franchiselicens, även kallad, inträdesavgift, ligger på 100 000-200 000 kr i Sverige.

Hur många procent är normalt att man betalar i royalties?

Royalties eller serviceavgift, som är ett vanligt uttryck, varierar beroende på bransch och hur arbetsfördelningen ser ut mellan franchisegivare och franchisetagare. I branscher med låga marginaler (t ex restaurang och detaljhandel) är serviceavgifterna oftast lite lägre (ensiffriga procent) och i branscher med högre marginaler (tjänster och service) är det ofta lite högre (tvåsiffriga procent). Om många arbetsuppgifter utförs centralt hos franchisegivaren såsom t ex utbildning, marknadsföring, central försäljning, bokföring, Data/IT etc. desto högre blir oftast avgiften. Ju mer arbetsuppgifter som åligger franchisetagaren att utföra desto lägre avgifter. Det är viktigt att utvärdera noga ”vad man får” och inte bara stirra sig blind på procentsatsen.

Kan man räkna med att kunna plocka ut en normal lön från start eller tar det tid att bygga upp franchiseföretaget precis som ett vanligt företag?

Det tar oftast tid att få lönsamhet precis som i ett vanligt företag, men förhoppningsvis går det lite fortare för att varumärket redan är känt och att man kan fokusera på drift av företaget från dag ett. Framförallt så ska man inte behöva göra lika många misstag som man ofta gör när man börjar helt själv.

Kan man starta franchisekonceptet ihop med kollega, vän eller familjemedlem?

Det kan skilja sig från koncept till koncept, men det vanligaste är att en franchisegivare välkomnar kompanjoner som franchisetagare. Viktigt dock att tänka på om man driver företag tillsammans med någon annan, är att man skriver ett kompanjonavtal innan man startar som reglerar hur man ska göra om t ex en av parterna vill sälja sin andel eller om man blir oense om något.

Om man har hittat ett franchisekoncept som verkar spännande. Hur kan man lita på att det är ett seriöst företag och finns det några garantier för hur mycket stöd man kommer att få under uppstarten?

Det bästa är att ta kontakt med andra franchisetagare i kedjan och höra vad de tycker och hur de upplever det som franchisetagare, vilket stöd de får och har fått från start. Man kan också kontakta Svensk Franchise eller Franchisefinder.se för att höra om de har hört talas om företaget.

Det bästa, värsta och mest överraskande med franchise

Vad händer om man upptäcker att det inte var som man trodde och man vill sälja eller lägga ner företaget?

Man ska, innan man skriver på kontrollera noga vad som står i franchiseavtalet om just detta scenario inträffar. I svenska franchiseavtal är det oftast möjligt att överlåta franchiserätten vidare, dvs sälja verksamheten till någon annan som vill bli franchisetagare. Det är så man gör om inte vill vara kvar längre. Man är själv ansvarig för att sälja företaget, men ibland kan och vill franchisegivaren hjälpa till.

Vad får man normalt hjälp med under uppstarten? Hjälper franchisegivaren t ex till med att hitta lokal, marknadsföring och anställa personal?

Det är ganska vanligt att franchisegivaren hjälper till att söka lokal. När franchisegivaren söker en franchisetagare till en speciell ort är det vanligt att det redan finns en lokal på gång. Om man hittar lokalen själv så kommer franchisegivaren alltid att vilja godkänna läget och lokalen. Marknadsföring brukar man dela upp i central marknadsföring och lokal marknadsföring. Den centrala marknadsföringen jobbar franchisegivaren med och är ofta av naturen varumärkesbyggande. Den lokala marknadsföringen som franchisetagaren jobbar med handlar om att ”skapa trafik” till butiken eller enheten, t ex annonsering i lokaltidningen, bjuda in kunder på event etc.

Att anställa personal är en uppgift som i princip alltid åligger franchisetagaren.

Statistik om franchising i Sverige:

- Antal franchisekedjor: ca 750

- Antal franchisetagare: ca 24 500

- Antal anställda i franchisekedjor: ca 103 000

- Del av BNP: 4,3 %

- Del av totala sysselsättningen i Sverige: 2,4 %

- Överlevnadsgrad: ca 99, 5 %

Fler artiklar och inspiration om ämnet nedan.

8 egenskaper hos framgångsrika franchisetagare

Många tror att franchising bara passar den klassiska entreprenören som vill skapa nya trender i affärsvärlden, men det stämmer... Läs mer
av Redaktionen i Franchise | 3 minuter

Bli företagare med franchising

Varorna eller tjänsterna är färdigutformade. Du får vara verksam som företagare inom de ramar som avtalet bestämmer. Varor... Läs mer
av ALMI i Franchise | 2 minuter

Bli företagare utan affärsidé med ett franchisesystem

Saknas idéer men finns viljan att starta eget ändå? Det går att driva företag utan att hitta en egen affärsidé genom att hyra in... Läs mer
av Redaktionen i Franchise | 3 minuter

Vad skall man tänka på vid köp av en franchise?

Första delen hittar du här. Det finns ett visst antal seriösa, erfarna och bra franchisegivare i vårt land. Man brukar anse att en... Läs mer
av Tom Bruno i Franchise | 5 minuter

Att köpa en franchise i Sverige - några råd

Franchising i den form vi känner till idag har utvecklats i USA och där ligger man fortfarande långt före resten av världen när... Läs mer
av Tom Bruno i Franchise | 3 minuter
14

test

test test test + ... Läs mer
av ozcan durak test i Franchise | 1 minuter

asd

asdasd + ... Läs mer
av ozcan durak test i Franchise | 1 minuter