Vi ska rekrytera en franchisetagare och hamnade i en diskussion - vad säger din erfarenhet? Bör vi hitta en person med företagarmentalitet eller en som tänker mer som en anställd? Vad brukar vara det säkraste kortet att satsa på?
- Karl Jansson

Svar av Mats Ottoson, Expert inom franchising.

Franchising är egentligen “outsourcat sälj”. Det vill säga fokus vid bedömningen av om personen kan vara lämplig som franchisetagare, bör ligga på personens förmåga att sälja. En person med “företagarmentalitet” kan ha en tendens att ifrågasätta franchisegivarens förmåga att just driva företag. Och det är ju det som givaren skall vara duktig på.

I ett säljande företag är den person som är anställd, förutsatt att han/hon rekryterats rätt, ofta fokuserad på just att sälja.

Att rekrytera rätt franchisetagare är bland det svåraste som finns när man bygger en franchisekedja. Att finna rätt personlighet samtidigt som denne har kapital och vilja att satsa detta, kan vara mycket svårt. Det påstås i boken “Franchising i praktiken” att det kostar 1 miljon att rekrytera fel.

Genom ett omsorgsfullt grundarbete får man bl.a. klart för sig vad som är de kritiska framgångsfaktorerna, vilka karakteristika konceptet har, vilka förtjänster produkterna eller tjänsterna har osv. Genom detta arbete kommer man så småningom också fram till vilken mentalitet franchisetagaren bör ha.

Lycka till!

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.