I den optimala värden så rullar allting bara på, och den support som franchisetagaren får av franchisegivaren är precis det stöd och den hjälp som franchisetagaren behöver just vid det tillfället. Men i verkligheten är det ju inte riktigt så. Vår gästskribent Karin Kisker förklarar:

Om vi tittar på en franchisekedja som har varit verksam ett tag, så har man och både befintliga och nytillkommande franchisetagare.

Det är här som just supporten skiljer sig stort mellan olika franchisetagare, eftersom dessa har olika behov beroende på var man befinner sig i sin relation med givaren. Ordet support kan vara så nischat, men också så oändligt brett. Support betyder hjälp och stöd, men är idag också samlingsnamnet på den grupp av människor som ger support till franchisetagarna i olika frågor.

Om vi tittar på hur en franchisegivare brukar hjälpa och supporta sin franchisetagare vid start så kan man förvänta sig att få hjälp med till exempel ekonomiska kalkyler, lokalens placering, affärssystem, utbildning, marknadsföring, hemsida, produkter eller tjänster man ska sälja och stöd vid uppstart.

Se även: Bli franchisetagare... eller inte?

Men graden av support beror också på hur ung eller gammal franchisekedjan är. En äldre kedja ger oftast mer support vid uppstart än vad ett nytt ungt franchisesystem ger, på grund av mer erfarenhet och kunskap i bagaget.

Sedan är det också stor skillnad på olika franchisesystem beträffande support vid uppstart då olika franchisetagare i olika system behöver olika saker. Det är också stor skillnad på olika franchisesystem eftersom tillvägagångssätten skiljer sig åt rent generellt. Vissa hjälper till med allt, och vissa med mindre.

Ett tips om man vill starta franchise inom en kedja är att först prata med befintliga franchisetagare och att höra efter vilken typ av support de fick vid uppstart, och om den var tillräcklig. Om man tittar på löpande support i en kedja med ett större antal franchisetagare, så kretsar oftast den största delen av support kring marknadsföring, inköp, kontinuerlig hjälp med utveckling, förädling och uppföljning av franchisetagarens verksamhet genom franchiseansvarig/regionansvarig och utveckling av verksamheten för att följa med i utvecklingen i branschen och allt som händer – något som franchisetagare sällan hinner sätta sig in i.

När det gäller till exempel marknadsföring så kan det vara allt ifrån nationella kampanjer till lokala kampanjer som franchisetagare ska genomföra själva, dock med hjälp av de mallar franchisegivaren tagit fram där det finns möjlighet för franchisetagaren att lokalanpassa annonser, kampanjer med mera för just sitt område.

Här tillhandahåller även vissa franchisegivare olika mallar för sociala medier och andra kanaler som kan anpassas för just det lokala budskapet.

Ofta i unga franchisesystem så är det en och samma person som ger alla former av support vid uppstart. I en mer mogen kedja finns det ofta ett supportkontor som hjälper till med olika saker och frågor men det är oftast en person som är ansvarig och som även är kontaktperson gentemot franchisetagaren.

Hur mycket ska då en franchisegivare supporta sina franchisetagare?

Ja, vi vet att när en franchisetagare är ny så behöver man mer hjälp och support, och allt efter att tiden går så förändras det som man vill ha hjälp med – vilket också innebär att kravet på franchisegivaren förändras. Sedan kan man också vända på det hela och titta på vad är det är franchisetagaren behöver hjälp med. Franchisetagaren har

ett eget ansvar att driva sin dagliga verksamhet på bästa möjliga sätt med lokal närvaro, men franchisegivaren ska supporta i allt det som man kan göra gemensamt och ta fördel av vid stordrift.

Ett supportkontor i kombination med en franchiseansvarig/regionchef är det verktyg som en franchisetagare har i sin vardag i ett franchisesystem, och kan ses som franchisetagarens ryggrad. Därför är det att rekommendera att franchisegivaren stöttar en hel del i början för att forma franchisetagaren till att följa systemet, och att man senare låter franchisetagaren återkoppla till franchisegivaren vid behov av hjälp och stöd.

Karin KiskerKarin Kisker är 47 år och bor i Göteborg. Hon har jobbat med franchise sedan 1995. Hon startade 1996 den första internetsidan i Norden som hjälpte franchisegivare att hitta franchisetagare och vise versa (franchisenet.se). Karin var under 1998 till 2008 vd i Svensk franchise, och är idag Hedersmedlem i Svensk franchise. Hon har även varit franchisechef för Arkitektkopia och Rent a Tent, samt varit franchisetagare i Meddo-kedjan. Idag jobbar Karin som franchiseexpert i olika kedjor och driver bolaget franchisenet.se och franchiseakuten.se.

Läs mer om franchise här

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.