Det är lätt att tro att det bara är att starta igång sitt företag så fort F-skattesedeln kommit i brevlådan. Så enkelt är det tyvärr inte alltid. Inom många områden krävs ackrediteringar, tillstånd och behörighet för att få verka.

Det är upp till varje företagare att ha koll på vilka tillståndskrav som gäller inom sitt respektive område, och att hålla sig uppdaterad om vad som krävs för att driva den egna firman på ett korrekt sätt. Här reder vi ut de vanligaste tillstånden som kan behövas för ett företag, eller dess anställda. Du får även en lista med vanliga tillstånd som söks och en länk till en mer omfattande sökfunktion om tillstånd.

Tillstånd för finansiella tjänster och register

Ett företag som vill erbjuda finansiella tjänster behöver i princip alltid någon form av tillstånd. Det gäller även verksamheter som handlar om försäkringar. I de flesta fall är det Finansinspektionen som ansvarar för tillståndsgivningen, men det finns några undantag. När det gäller inkassoverksamhet är det Datainspektionen som har det övergripande ansvaret, medan den som vill starta en pantbank behöver tillstånd hos Länsstyrelsen. Revisionsbolag och revisorer måste istället vara registrerade och godkända hos Revisorsnämnden. Denna registrering kräver att den som utför tjänsten också är ackrediterad revisor.

Mat, restaurang och boende

Ett av de strängaste områdena vad gäller lagar och regler för företagande hittas inom livsmedel- och restaurangnäringen. Här behövs en mängd olika tillstånd för att kunna bedriva en verksamhet. Kök och personal behöver godkännas, liksom rutiner och egenkontrollprogram. Utskänkningstillstånd hanteras separat utifrån särskilda regler. Ansvariga för tillståndsgivningen och tillsynen är kommunen. De tar ut en årlig avgift för dessa kontroller. Pensionat och hotell ska dessutom vara godkända av Polisen.

Serveringstillstånd alkohol

Denna information om tillstånd för alkohol är hämtat från Verksamt.se – det är en av de vanligaste sökningarna på Google vad gäller tillstånd.

Information om tillståndet: För att bedriva servering med alkoholdrycker krävs serveringstillstånd från kommunen. Ett serveringstillstånd kan gälla både alkoholservering till allmänheten för servering året runt, eller vid ett enstaka tillfälle. För att få serveringstillstånd måste du visa att du med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att du ska ha kunskaper i svensk alkohollagstiftning från utbildning eller genom ett par års erfarenhet av alkoholservering i Sverige.

Tillståndsgivare och tillsyn: Kommunen ger tillstånd och utövar tillsyn.

Så ansöker du om serveringstillstånd: Ansökan skickas till kommunen.

Tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Bilskrotar, tillverkningsindustri, handel med kemiska produkter och en mängd andra verksamheter faller under begreppet miljöfarlig verksamhet. För att starta och kunna driva ett företag inom dessa områden krävs tillstånd från kommun eller länsstyrelse, beroende på verksamhetens art. Den som är osäker på om verksamheten faller under miljöfarlig verksamhet kan enkelt göra en kontroll hos kommunen. Det är oftast bättre att föregå än att föregås.

Tillstånd för djur och lantbruk

En mängd olika regler och förordningar gör sig gällande när ett företag ska hantera djur. Vare sig det handlar om att upplåta, hålla, eller föda upp djur krävs särskilda tillstånd från Länsstyrelsen. Ingen verksamhet av djur får ske i byggnader och lokaler som inte är godkända och den som driver verksamheten ska också kunna visa på att han eller hon har erforderlig kunskap för att sköta djuren. I vissa fall anses också verksamheten vara miljöpåverkande, och då gäller miljölagen. Även detta prövas vid tillståndsgivningen.

Handel och tillverkning

Inte ens sedvanlig handel med varor kan ske hur som helst. Här finns en mängd olika tillstånd som kan krävas. Alla företag som säljer varor kontant över ett visst belopp behöver ett särskilt kassaregister. Anmälan görs till Skatteverket. Den som vill handla med begagnade varor, dyrkverktyg eller vapen gör rätt i att ansöka hos polisen först. Kommunen å sin sida ansvarar för tillstånd vad gäller tobaksvaror och torghandel. Kemiska produkter hanterar Länsstyrelsen, medan det är Naturvårdsverket som hanterar tillståndsfrågor för import och tillverkning av elektronikprodukter.

Behörighet - auktorisation

I många områden krävs behörighet för att kalla sig auktoriserad. Det gäller till exempel revisorer och fastighetsmäklare. Andra yrken har legitimationskrav, såsom veterinärer, läkare och sjuksköterskor.

För att få jobba som elektriker, hantverkare som arbetar med våtrumsrenoveringar och yrkesförare krävs olika behörigheter. Ibland räcker det med att det endast är behöriga personer som utför tjänsten i ett företag för att allt ska vara okej. Ibland behöver hela verksamheten ackrediteras för att bli helt legitim. Det är nästan alltid den branschorganisation som finns bakom yrket som ger tillstånden och behörigheterna. Det ska inte blandas ihop med att företaget är certifierat.

Certifiering av ett företag är oftast frivillig och innebär att de tjänster eller produkter som företaget erbjuder också håller vissa fastställda krav.

Övrigt om tillstånd

Det finns fler branscher än ovan nämnda som behöver olika former av tillstånd. Skolor, behandlingshem, rehabiliteringscenter och många andra institutionsliknande verksamheter kräver sina tillstånd. Här krävs också legitimerad personal. För drift av lotterier, spel och dobbel krävs tillstånd av lotteriinspektionen. Här ställs mycket höga krav på hur verksamheten bedrivs. I andra fall behövs tillstånd för vissa delmoment i ett företagande. Det kan gälla ny- eller ombyggnationer, import av vissa varor från vissa länder för den egna verksamheten och mycket annat.

Det gäller att hela tiden hålla sig uppdaterad om vilka regler som gäller. Det åligger alltid företagaren att veta detta innan något verkställs. Ackrediteringar, certifieringar och liknande kan också vara intressanta att kolla upp för ett företag. Det ger mervärden på de produkter och tjänster som företaget erbjuder. Det ska dock kommas ihåg att allt sådant kostar pengar. Om det är värt det, är något som får övervägas i det enskilda fallet.

Lista på vanliga tillstånd och vart du ansöker

Här följer en lista på några av de vanligaste sökningar av tillstånd i Sverige och den tillståndsgivande myndigheten.

Hittar du inte det tillstånd du söker så kan du söka vidare här på Verksamt.se

Alkoholservering - Serveringstillstånd och tillsyn av kommunen.

Alkohol, partihandel (Inklusive import och export) - Du ansöker om godkännande eller registrering hos Skatteverket, Storföretagsregionen, Ludvikakontoret. Tillsyn sker av Skatteverket.

Avfallshantering - Yrkesmässigt tillstånd av länsstyrelsen

Biluthyrning - Transportstyrelsen

Brandskydd - Räddningstjänsten i kommunen

Bygglov - Ansök om bygglov hos kommunen. De utövar även tillsyn.

Djurhållning (Upplåta, sälja eller föda upp djur samt andra verksamheter med djur) - Länsstyrelsen

Dumpning av avfall - Naturvårdsverket ger dispens från dumpningsförbudet.

Fastighetsmäklare - Fastighetsmäklare ska vara registrerade hos Fastighetsmäklarnämnden.

Hotell- och pensionatsrörelse - Tillstånd söks hos den lokala polismyndigheten.

Hälsoskydd, lokaler - Anmälan till kommunens miljöskyddsnämnd innan den får börja användas.

Inkassoverksamhet - Tillstånd och tillsyn från Datainspektionen

Kreditupplysning - Tillstånd från Datainspektionen

Larm - Larminstallationsverksamhet - Tillstånd söks hos lokal polismyndighet

Livsmedelslokaler/Livsmedelsanläggning - Kommunen ger tillstånd och kommunen eller Livsmedelsverket utövar tillsyn.

Lotteri, offentligt - Kommunen hanterar tillstånd för lotterier inom kommunen. I princip kan endast ideella föreningar med allmännyttig verksamhet få tillstånd enligt Lotterilagen.

Miljöfarlig verksamhet - Länsstyrelsen prövar och ger tillstånd. Kommunen ansvarar för den lokala tillsynen.

Offentlig tillställning - Lokala polismyndigheten.

Ordningsvakt - Rikspolisstyrelsen om tjänstgöringsområdet berör flera polisdistrikt, i övriga fall av lokal polismyndigheten.

Personuppgifter (Insamling och lagrande av personuppgifter) - Tillståndsgivare och tillsyn sker av Datainspektionen.

Psykolog - Socialstyrelsen

Resebyrå, researrangör - Kammarkollegiet

Revisionsbolag och revisor - Revisorsnämnden utövar fortlöpande tillsyn över revisorer och registrerade revisionsbolag.

Solarium - Kommunen är tillståndsmyndighet och utövar tillsyn.

Spelautomat - Lotteriinspektionen är tillståndsgivare och utövar tillsyn.

Taxi - Transportstyrelsen

Tidning, tidskrift - Ansökan om tillstånd sker hos Patent- och registreringsverket.

Tobaksvaror/tobakshandel - Kommunen ger tillstånd och utövar tillsyn.

Torghandel - Kommunen ger tillstånd och utövar tillsyn.

Trafikskola - Frågor om tillstånd och godkännande av trafikskolechef, utbildningsledare eller trafiklärare prövas av Vägverket. Transportstyrelsen utövar tillsyn.

TV-sändning - Statens medieråd ger tillstånd och utövar tillsyn.

Vapen, handel med - Rikspolisstyrelsen

Veterinär - Jordbruksverket ger legitimation och utövar tillsyn.

Värmepump - Kommunen

Yrkesmässig trafik - Yrkesmässig trafik med lastbil, buss, taxi etc. sker hos Transportstyrelsen

Öl, detaljhandel - Kommunen

Öl, servering - Kommunen


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.