1. Betydelsen av de sociala marknadsföringsinsatserna ökar

Numera är det helt okej för företag, ja till och med förväntat, att de ska finnas med i sociala medier. Till det kommer att de flesta svenska invånare som är uppkopplade mot internet, vilket är den övervägande delen, också är med i något nätverk och deltar i något socialt medium på något sätt. Det, tillsammans med företagens alltmer legala positionering i de sociala medierna gör att betydelsen av denna marknadsföring ökar. Det blir alltså viktigare för företagen att hänga med och delta i sociala nätverk. Vissa anser till och med att det är viktigare att vara närvarande i ett socialt nätverk än att ha en egen hemsida.

2. Facebooks inflytande ökar

Facebook är idag en av världens mest besökta sajter och 40 % av svenskarna kommer troligtvis att vara anslutna till tjänsten innan året är slut. Den som vill finnas med i de sociala nätverken gör rätt i att först och främst kika närmare på Facebook.

3. Mobila sociala medier

De sociala medierna kommer under året att bli mobila på riktigt. Allt fler använder sig av telefonen för att hålla sig online och à jour.

4. Bloggarnas makt minskar

De sociala nätverken kommer att ta makt ifrån bloggarna, då interaktionen är större på t ex Facebook. Vi kommer även att se en integrering mellan sociala medier och bloggandet.


5. Allt större del av försäljning och kundtjänst sker via sociala nätverk

Kontakt med kunder via sociala nätverk, kan det vara något? Det tror i alla fall de som analyserar trenderna. Då får kunden direktkontakt utan fördröjning och utan att sitta i kön. Där kunden är, där ska också företaget vara. Rätt använt kan det här bli en bra strategi för att förbättra kundservicen.


6.En glidning från företagets varumärke till ett personligt varumärke kommer att ske

I takt med att företag låter medarbetare bli profiler på de sociala nätverken kommer också deras individuella varumärke bli allt viktigare.

7.Nya grepp och metoder

Det blir alltmer uppenbart att gamla marknadsföringsseder inte fungerar på webben. Nya grepp behöver tas där kunden ses som en jämbördig partner som har en likvärdig relation till företaget, inte som ett objekt, en konsument. Det här kommer att ge en ny syn på relationen kund/företag och frammana en ny filosofi inom marknadsföringsområdet, vilket kräver nya grepp och initiativkraft från företagen.

För mer info om vad som händer inom reklamvärlden:

KOMM!, Sveriges kommunikationsbyråer


Mer info om hur Facebook fungerar 

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.