Vi har alla en självbild – en bild vi håller om oss själva och vad vi tror att vi är kapabla att skapa eller lyckas med i våra liv. Den kan vara både en begräsning och vår styrka - beroende på hur väl vi förstår den. (Läs Del 1 om din självbild här)

Var ifrån kommer denna självbild vi alla bär inombords? Jo, den bildas under våra första levnadsår långt innan vi lärt oss att tänka på egen hand. Under den här tiden har vi ett outvecklat medvetet sinne och ett vidöppet undermedvetet sinne vilket innebär att allting som pågår runt omkring oss går rakt ner i vårt undermedvetna. Vi har vid den tidpunkten inte utvecklat förmågan att sålla undan det som inte passar oss.

När vi blir äldre lär vi oss att tänka på egen hand men vad de flesta inte förstår är att även detta baseras på vad vi fått planterat djupt i vårt undermedvetna under våra första levnadsår. Vi har nu redan en massa vanor som ligger i vårt undermedvetna. Vi agerar ut dem helt utan att tänka på det och det gör att vi ser det som en norm eller som en del av vår identitet. Det här är anledningen till att vi så ofta av andra kan upplevas som kopior till våra föräldrar. Eftersom vi har plockat upp de vanor, beteenden, tankar och känslor de hade under den tid vi var barn. Din självbild är med andra ord till stor del en kopia av dem du haft närmast dig och allt de gjorde under dina första år.

Det här är inte något som händer en del av oss. Det här sker oss alla. Inga barn är kapabla att tänka helt på egen hand som liten baby och beroende på hur du blev stimulerad som liten kommer det här att begränsa oss mer eller mindre. Anledning till att det begränsar oss är att vi lever ut andra människors vanor. Tänk på att vi alla är unika och dessa vanor vi lärt oss är därför inte nödvändigtvis i samklang eller harmoni med dem vi verkligen är.

Vanans kraft

Människors tankar, känslor och ageranden som vi stöter på när vi är små barn - det vi hör om och om igen lägger sig snart som en vana i vårt undermedvetna. Vanor är något vi börjar göra på automatik utan att tänka. Bilkörande och cyklande är undermedvetna vanor som när vi väl lärt oss dem gör utan att behöva blinka.

Du funderar inte över hur du ska trampa ner pedalen för att cykla när du väl lärt dig det. Du tänker heller inte på vilken växel som ska in när du är ute och kör – för det klarar ditt undermedvetna helt galant. På samma sätt ligger självbilden inbäddad i en massa gamla vanor och mönster – som tillhör andra.

Vanor skapas genom att vi hör något om och om igen. Det är repetitionen som gör att vi till slut internalisera det vi repetitivt upplever och vår vana är plötsligen ett faktum. När något internaliseras tar vi det förgivet som vårt eget.

Utan den här grundläggande förståelsen innebär det att de flesta människorna går som vuxna omkring med en självbild som skapades under deras första levnadsår om de inte aktivt väljer att göra en förändring. Vi kan därför förfäras över vuxna människors beteenden som ibland är väldigt barnsliga. Självbilden som skapades under våra första levnadsår har då kommit till uttryck.

Bilden som skapades när vi var barn fyllde kanske en funktion för oss som barn men när en människa börjar uppleva sig begränsad som vuxen är det till stor del på grund av en gammal självbild som håller tillbaka vår utveckling.

Det är förståelsen av detta som gör att vi kan förändra den. Det vi då kan göra är att acceptera den bild vi har idag för att kunna börja skapa en ny bättre bild som är i harmoni med precis vad vi önskar.

Övning:

Se över de områden där du upplever att du är begränsad i ditt liv. Fråga dig själv vad det är du upplever och vad det är du tror kommer att ske eller inte ske i situationen?

Fråga dig själv vad det är du har för trossystem om din begränsning. Lokalisera vad det är du tror och fundera sedan över om det verkligen är sant eller om det är ett inlärt beteende.

Lycka till!

Läs sista delen: Vem är du?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
7 kommentarer
2015-02-12 12:59
Hej Jan-E O
Så intressant. Har inte tillräckligt med kunskap om Toxoplasma för att kunna ge dig en begrunnad åsikt ännu.

Vi är ju en del av naturen så det är inte konstigt att den påverkar oss. Tänker att vi kan läsa på mer om naturen och dess lagar för att göra saker och ting lättare i livet.

Vi faller alltid nedåt (åtminstone på jorden), allt har ett mönster eller en mognadstid. Ingen förväntar sig att falla upp, våren kommer aldrig efter sommaren och det går inte att föda ett färdigutvecklat barn efter 3 månader.

Så det vore ju också konstigt om vi bara skulle lyckas efter första försök med något.

Naturens lagar är helt essentiella och att plantera de frön du senare vill skörda är otroligt spännande 🙂

Allt gott!

Ihrén
Se mer...
2015-02-12 10:41
Det om Toxoplasma gondii är bara ett exempel av 100-tals märkliga saker i vår natur. Såg det på Vetenskapens värld i måndags 🙂
2015-02-12 10:40
Toxoplasma gondii är en parasit som majoriteten av alla varmblodiga djur, inklusive människor kan infekteras av. Parasiten har förmågan att förändra beteenden i hjärnan. Vid tester som gjorts visar det sig att de som infekterats hade 1,5 gånger högre självmordsbenägenhet än de som inte infekterats.
De som hade parasiten är också mer riskbenägna. 10-90% i en befolkning har den beroende på exponering och kostvanor.

Så kanske är det just sådana som dig och mig och andra entreprenörer som har denna parasit. Riskbenägenhet är ju ett viktigt drag för att ens våga gå ifrån strömmen. Och de som lämnar flocken kanske hade gjort det oavsett personlig utveckling och hjälp eller påtryckning utifrån.

Jag har gått från att tro vi kan påverka allt till att vara lite mer ödmjuk inför naturen. Men kanske får jag anledning att åter igen tänka om 🙂
Se mer...
2015-02-09 03:26
Hej igen Jan-E O
Jag har själv frestats med att säga: "sån är jag" många gånger men tror verkligen mer på vår kapacitet till skapande och förändring än så idag. Tidigare gjorde jag det inte, men det var för att jag inte heller hade erfarenheten av att skapa någon form för förändring.
Det är så klart inte helt lätt att säga vad som sitter i vårt dna och vad som är inlärt men bara vetskapen om att båda går att förändra gör det hela lättare tycker jag.
Personligen tänker jag att när driven och passionen till förändring övervinner rädslan eller bekvämligheten - då skapar vi mirakel i våra liv. Det är så jag vill leva och önskar inspirera andra till detsamma. Vad tänker du? ;-)
Se mer...
2015-02-06 09:03
Jag tror på att vi påverkar mycket men min uppfattning är att vi verkar ha gått från många år av hur det sociala påverkar oss till mer hur våra gener styr mer än vad vi kanske vill tro. Gener ändras nog snabbare än vad vi trott, tex hörde jag en teori om att om vi lär oss något eller t ex gör något dåligt som att röka så kan man se det på barn- och barn-barnens gener.

Men samtidigt verkar det finns gener som vi bär med oss från grottmänniskan som fortfarande påverkar oss mycket. Diabetes, fetma och t ex skillnaden mellan könen (testosteron och andra hormoner). Det negativa med detta är så klart att det kan användas som ursäkt, "sån är jag", men samtidigt så kanske vi inte kan förneka att vissa lättare trillar dit för ex droger. Eller vad tror du? 🙂
Se mer...
2015-01-27 16:03
Hej Jan-E O
Ja det här ett oerhört spännande tema.
Det finns mycket forskning inom epigenitik som förklarar hur vår miljö påverkar det mesta i våra liv. Att vi är programmerade att bli påverkade av våra miljöer.
Inom pigenitiken förklaras också att när vi förändrar vår miljö så förändras också uttrycket av våra gener. Gener är inte så bestämda som vi en gång trott och det ger hopp till förändring.
Personligen ser jag tydligt hur miljö påverkat vår miljö i mitt eget liv och det är kul att jobba med denna förändring 🙂
Hur ser du det själv?
Se mer...
2015-01-09 10:34
Intressant och bra. Det pratas mycket om introvert och extrovert i liknande sammanhang. Vet du om det finns forskning på detta och om det är ärftligt eller skapas under vår uppväxt? Vad tror du själv? Kan till och med en del av självbilden finnas i en gen som först vidare?
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.