Alla har vi olika drivkrafter bakom vårt företagande. Att förverkliga en idé. Att utveckla egna förmågor. Att klara försörjningen. Att bli störst eller bäst på något. Att testa gränser. Att anställningen försvann. Att bli ekonomiskt oberoende. Det finns säkert fler.

Trots olikheterna så har de flesta av oss en gemensam önskan, nämligen att få mer egen tid. Det kan vara kvalitetstid med familjen, hinna med fysiska aktiviteter, resa på långsemester eller ägna sig åt affärsutveckling på längre sikt. De som verkligen lyckas med sina ambitioner i den frågan är tyvärr relativt lätt räknade. Men varför blir det så?

Vi gör alla våra ansatser. Säger att ”Nu ska jag ta tag i det här!” Kanske köper vi en undergörande bok som fått goda recensioner. Eller anmäler oss till en kurs i Time Management, och lär oss flera knep om hur vi får mer gjort på mindre tid. Inspirerade och laddade efter läsning eller kurs sätter vi upp en lista på de förändringar som ska ske. Kanske börjar ett letande efter verktyg som ska hjälpa till på vägen. Programvaror för aktivitetsstyrning. Uppmuntrande gula lappar som påminnelser. Att göra-listor som ska se till att det tänkta också blir verklighet. Tänker positivt och försöker se möjligheter i stället för problem.

För många kommer inget av det ens till försöksstadiet. De dagliga oförutsedda händelserna tar upp den där tiden som vi hade tänkt oss använda till förändring. Och plötsligt är målsättningarna som bortblåsta.

Några få kommer igång med inspirationens kraft och hoppets låga som energigivare. Vad som börjar är en kamp mellan intellektet och de gamla vanorna. Intellektet, vilket inser att en förändring är nödvändig, fungerar som en hundrameterslöpare. Kraftfullt, explosivt och fascinerande. Vem har inte fängslats av personligheter som Usain Bolt, Marion Jones och Carl Lewis. Våra ingrodda vanor är mer som marathonlöparna. Sega, uthålliga och ger aldrig upp. Paula Radcliffe har tillhört världstoppen i marathon i10 år. Abebe Bikila vann 2 OS-guld. Haile Gebrselasie satte 27 världsrekord på långdistanssträckor.

Vem som blir vinnare i det långa loppet är lätt att förstå. Vanan segrar över intellekt – och dessvärre helt i onödan! Alltför många tror att ökning av den personliga effektiviteten handlar om att få fler saker gjorda på kortare tid. Och att det sker genom effektiva hjälpmedel i form av programvaror för e-post, aktivitetsstyrning och projektuppföljning. De har sin givna funktion för en rationell hantering av vardagens uppgifter, men utgör bara en mindre del av sanningen bakom effektivitet och produktivitet.

Sanningen är den att en effektiv företagare lär sig att göra färre saker, men av högre värde för verksamhetens resultat. Hon/han arbetar på medvetenheten om sig själv, sina tankar och sina mål. Det är kvalitetstänkande på längre sikt som skapar förutsättningarna för att arbeta mindre och samtidigt uppnå högre lönsamhet. En ekvation som borde styra varje egen företagares tillvaro.

Effektivitet handlar om förändring, och förändring är i grunden en intellektuell process. Ett tankearbete som med nödvändighet behöver föregå praktiska tillämpningar i den dagliga styrningen.Under mer än 20 år har jag studerat framgångsrika personer, läst litteratur i området, och gjort egna ansatser som mötts av både misslyckande och framgång. Dessa erfarenheter har prövats under tolv års föreläsningar i ämnet, och inför tusentals personer som bekräftat och modifierat slutsatserna.

För att lyckas med intentionen att få mer egen tid och lönsammare affärer har erfarenheterna lett till en modell med 5 komponenter vardera för intellektet respektive vanorna..

Vaise-och-Foppa

Intellektet, vars uppgift är att belysa frågor som Välbefinnande, Attityder, Intentioner, Självdisciplin och Engagemang (VAISE). Syftet är att klargöra riktning och utveckla förmågan att följa den, för att därmed höja lönsamheten i verksamheten.

Vanor, vilka är den praktiska utförandet av uppgifter i vardagen, handlar om att Filtrera, Organisera, Prioritera, Planera och Agera (FOPPA). Dessa steg kan utvecklas så att de går per automatik. Tankeverksamheten ska inte ägnas åt hur saker ska inplaneras, utan vad som ska inplaneras för åtgärd.

Det finns ingen speciell turordning bland de tio komponenterna. Det är upp till varje individ att välja enligt vad som ger henne/honom bäst utväxling i nuläget. De företagare som med ett visst mått av tålamod tar sig an detta tillvägagångssätt kan vara helt övertygade om att uppnå det som eftersträvas – Mer egen tid och högre lönsamhet.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.