Och inte nog med det, med ekonomi och kommunikation med sig i utbildningsbagaget skilde hon sig rejält bland alla ingenjörer. Hon var tvungen att göra något speciellt, något spännande, för att bli accepterad och för att bli sedd och självklart hörd.

- Vad gör jag nu frågade jag mig själv. Jag ställde mig många frågor och när jag kom på denna: När presterar vi människor som bäst? Jo, när vi får bekräftelse, när vi får veta att vi behövs och är uppskattade. Då blir vi människor engagerade och motiverade säger Elaine Breske Hirscher.

Det var där i det ögonblicket som hon bestämde sig för att börja med att lyfta fram det positiva – inte bara hos andra människor utan även hos sig själv. Elaine ser till att jag har kul, att jobbet blir kul, att man har trevligt tillsammans, hjälps åt och får uppskattning – och att de ger varandra erkännande och feedback för det som de tillsammans åstadkommer.

- Idrotten, där man alltid ger direkt feedback, är en av mina inspirationskällor. Under fyra år arbetade jag inom Svensk Tennis, för dess Utbildningskommitté. Utlandsprojekt och kunder från bland annat Tyskland, Storbritannien och USA har också inspirerat mig, fortsätter hon entusiastiskt.

Amerikaner är enligt henne duktiga på att peppa och ge beröm. Och hon är övertygad om att när vi berömmer människor för det de är bra på, då förbättrar de också det de är mindre bra på.

- Positiv förstärkning – det vill säga beröm fungerar både individuellt och i grupp, men på olika sätt. I gruppen är det viktigt att fira framgångar och delmål tillsammans, dock poängterar jag att beröm och uppskattning på jobbet ska kommuniceras utan att man tävlar om ett pris eller får överdådiga presenter.

Däremot kan man överlämna en symbol, en guldstjärna eller en kokard – rosetten som brukar användas vid prisutdelningar – i samband med att man ger beröm.

Det är enligt henne viktigt att du som chef inte bara tittar på medarbetarnas prestationer, utan även deras bemötande och beteende, när du delar ut beröm.

- Att mitt eget ledarskap, där beröm och postiv förstärkning är en viktig del, uppskattas har jag fått flera bevis på. Många av mina medarbetare har sagt till mig att “det är så kul att jobba med dig för man får alltid veta om när man gjort något bra”. Nu lyckas jag ju inte alltid, även jag har mindre bra dagar där ledarskapet kan förbättras. Det finns tyvärr situationer i mitt ledarskap som jag skulle önskat att ha ogjort menar hon.

Elaine tror att ledare ger mer beröm än medarbetaren uppfattar – att vi inte alltid är tillräckligt tydliga i vårt beröm och ger därför följande tipset att ledarna frågar sina medarbetare hur de vill ha uppskattning och beröm, vad som får dem att bli glada och motiverade. Kanske kan ledaren be dem berätta om ett tillfälle när de känt sig extra stolta så att han eller hon får möjlighet att lära känna medarbetarens behov av beröm.

- Beröm är en insats som inget kostar, som ger både mental och ekonomisk vinst: människor mår bra, blir mer motiverade och presterar bättre vilket inverkar positivt på företagets resultat avslutar hon.

Elaine Breske Hirscher ger tre tips på principer för beröm:

1. Individuellt. När du ska ge beröm till en medarbetare ska det vara skräddarsytt just för den individen. Det ska handla om vad just hon eller han åstadkommit. Därför är det vikigt att lära känna varje medarbetare och ta reda på hur var och en vill ha beröm; offentligt eller i enrum, skriftligt eller verbalt.

2. Förtjänat. Ge bara beröm när det finns anledning. Inte bara för att medarbetaren gjort det jobb hon eller han ska, utan för det lilla extra. Det kan till exempel vara en arbetsuppgift som utförts särskilt väl eller med gott humör trots att det varit svårare, med mindre resurser eller mer brådskande än normalt.

3. Specifikt. För att ditt beröm inte ska bli tandlöst ska du som chef kunna tala om vad det är din medarbetare gjort bra. Inte bara att personen jobbat bra i största allmänhet. Det kan vara att han eller hon åstadkommit ett överraskande bra resultat eller visat speciellt bra beteende.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.