Alexander har tidigare jobbat med försäljning inom bank samt som bolånerådgivare innan han bestämde sig för att börja livet som egenföretagare inom fotografi.

Du jobbar enligt givers gain principen, vad innebär det?

- För mig innebär det att ge utan att tänka på vad man får. Att man hjälper och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter av den enkla anledningen att man kan.

Detta synsätt har hjälpt honom att komma i kontakt med företag som han inte hade haft en chans att komma i kontakt med och få uppdrag av annars.

- Att jag själv samarbetar intensivt och hjäper andra har gjort att jag har skaffat mig ett nätverk av människor som möjliggör det för mig att kunna hjälpa mina kunder och bekanta med att få hjälp inom i stort sett alla område. Något jag anser är viktig då det ger mig möjlighet att "ge" mer på ett annat sätt, säger Alex?


Varför tänker många tvärtom att de istället konkurrerar med allt och alla?

- Jag kan faktisk inte svara på det men kan anta att det har med rädsla av att tappa kunder till andra eller för att man ta för sig själv så mycket som möjligt.

Vad skulle det innebära om fler jobbade enligt givers gain tror du?

- Jag tror att många hade tjänat på det. Men det beror på hur man är som person och om man tycker att det är givande. Mycket bygger på om man tror på det eller inte, om man tycker at det är givande att ge, om man finner glädje när man delar med sig.

Hur kan sociala medier vara till hjälp?

- Sociala media har blivit ett sätt att nå potentiella kunder, knyta kontakter och få inspiration och tips om andra personer som är duktiga på ens bransch och därmed få inspiration och nya idéer. Möjligheterna är näst intill oändliga, säger Alex entusiastiskt.

Han tycker det är viktigt att man då och då frågar sig om man gillar att dela med dig, hjälpa andra och ge av sig själv. Gör man det så bör man testa att göra detta ännu mera och se vad man får för effekt.

- Självklart finns det folk som kan utnyttja detta på fel sätt och det gäller att i allt man gör vara vaksam och kolla så att man inte blir utnyttjad. Utifrån detta är det viktigt att man tar sig tid att lära känna människor så man ser vem som är vem. Framgång inom affärer idag handlar först och främst att skapa bra relationer med rätt människor avslutar Alexander.

Alexander Waynes tips till dig som vill börja jobba mer enligt givers gain:

  1. Våga ta kontakt med nya människor. Fråga dem ”vad kan jag hjälpa dig med”?
  2. Våga stötta och ge andra tips och råd om de vill ha det och hjälp andra att uppnå sina mål, även o det innebär att det är ungefär samma mål som ens egna.
  3. Våga involvera andra i dina drömmar/mål. Fråga dig själv om du kommer längre på egen hand eller om du kommer längre genom att samarbeta med andra entreprenörer som är lika drivna som du.

Foto Nina Jansdotter

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2013-10-29 15:14
Hur hittar man nätverk där större företag finns representerade?
Det finns helt säkert massiva fördelar med att para ihop mindre leverantörer med storbolagen. Men i alla nätverk jag besöker och känner till är det till 99% mindre företag.
2013-08-14 08:07
Roligt att se ständigt bevisade kunskaper komma att vädras igen - dessa insikter är ju dock väl dokumenterade och diskuterade, inget som är någon ny 'uppfinning' som bör ges ett nytt namn - utan endast den självklara sanning mänskligheten diskuterat åtminstone så länge skriftspråket funnits och därmed troligen ännu längre tid.

Ser man etymologiskt och semantiskt till samtliga begrepp inom mänsklig näringsverksamhet över tid så kan man också väldigt lätt se hur företagande som idé och verksamhet alltid språkligt sett beskriver samarbeten. Detta är nära nog egalt vilket språk som används (utom möjligen svenskan som verkar ha en inneboende förmåga att eliminera samrbetet som huvuddel i begreppen).

Följer man dessutom den moderna ekonomins tänkandes framväxt från Adam Smith och 1700-talet och fram till våra dagar så kan vi även se tydligt att mest fokus ges på det villkorslösa givandet för att
erhålla något - villkorslöst i att alla inblandade givare i samarbeten själva bestämmer vad de är villiga eller har förmåga att ge - det är själva grunden även för modern prissättningsteori - priset avgörs av marknaden som det så luddigt ibland uttrycks - det viss säga - en vara eller tjänsts pris avgörs av vad någon är beredd att själv ge/betala för den. En funktion som kan sättas ur spel genom monopol, men som således inte kan påverkas av . Och denna del i samband med att alla näringsmässiga relationer - allt företagande - är
något som omtalas och beskrivs som samarbeten - och stor vikt läggs vid att försöka förenkla och förtydliga hur enskilda individer - sole trader och enmansföretagare enklast kan skapa amarbetsförhållanden till sin omgivning på egen hand - eller snabbast försöka passa in i redan existerande sådana samarbetskontexter.

Jag kan inte tänka mig att det finns en enda företagsekonom eller ekonom över huvud taget som inte ser företagande som just ett samarbete - där givandet i samrbetena måste vara villkorslösa - för om man villkorar dessa samarbeten så blir de inte längre samarbeten utan handel och det har skrivirs spaltkilometrar om vilka negativa konsekvenser detta får och likaledes om vilka positiva effekter som givande skapar i sig för den enskilde.

Utan samarbete inga företag i alla fall inte på andra språk där ord för företagande - till exempel gesällshaft och samlag och company samtliga betyder just samarbete och till och med etymologiskt 'grupp av människor som delar bröd' - i betydelsen både skapar brödet tillsammans och förbrukar det tillsammans.

När samarbete i sig är inbyggd i begreppen torde det inte vara någon nyhet att företagsverksamhet bygger primärt just på kontextuella samarbeten - det är detsamma om det samarbetet är mellan företagare i en leverantörskedja eller om det är mellan andra kunder i konsumtionsledet eller om det handlar om det större omgivande samhället (ett annat ord som indikerar samarbete) i stort genom till exempel använding av kompetens och utbildning, infrastruktur och media, service och omsorg och mycket annat.

Solitärer lär finnas, i alla fall mytoligiskt, och det är möjligt att de kan leva utan samarbete - det vet jag inget om - jag har aldrig mött någon sådan - men resten av oss människor bygger våra liv och all vår verksamhet på just samarbeten och den enda konstruktiva form av detta är villkorslöst givande. Villkorar man givandet - där mottagarna tvingas in i motåtgärder på förhand bestämda - då är det inte längre samarbete - och eftersom vi lever i samhällen - interpersonella samverkningar - så kan varje företag och varje människa ofta välja andra att ta villkorslösa bidrag från andra som vill samverka i ett ömmsesidigt utbud.

Om dessa uråldriga mänskliga insikter kommer som en nyhet och överraskning blir jag lite rädd och kan förstå om folk har svårt att bedriva en lönsam näringsverksamhet.

Jag minns ett väldigt dynamiskt småföretagsnätverkande i Sverige under mitten av 1990-talet, har det försvunnit så är det definitivt dags att blåsa liv i det igen i landet, delande på inte bara hyror och adminkostnader är en nödvändighet hos mindre företag - liksom samverkan i andra sammanhang såsom marknadskommunikation, logistik och inköp.

Om detta är en förbisedd vetskap i Sverige finns all anledning att fokusera mer på detta - speciellt när det handlar om mindre företag - och jag skulle uppskatta fler artiklar som belyser detta. Jag skulle personligen vara intresserad att medverka i sådana nätverksskapanden, så finns det andra som är intresserade är ni välkomna att höra av er.

Anthony Binder
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.