Mall för protokoll bolagsstämma

Vad är en extra bolagsstämma?

Alla aktiebolag måste hålla minst en bolagsstämma årligen. Styrelsen har också befogenhet att kalla till fler bolagsstämmor mellan de regelbundna stämmorna. En sådan bolagsstämma kallas extra bolagsstämma. Vanliga skäl för att hålla en extra bolagsstämma inkluderar att aktieägarna vill fatta beslut om utdelning av vinst, styrelsens sammansättning eller ändringar i bolagsordningen.

Dokumentmallen protokoll extra bolagsstämma används till att föra protokoll över beslut tagna på bolagsstämman precis som namnet antyder. Bolagsstämman är det beslutande organet i ett aktiebolag.

Om bolagsstämman beslutar om fördelning av resultatet så kallas stämman för årsstämma och protokollet för årsstämmoprotokoll.

(Notis: Den ordinarie bolagsstämman heter numer årsstämma och den är obligatorisk en gång om året för aktiebolag. Sedan kan man av olika orsaker kalla till extra bolagsstämma. Så den nu korrekta benämningen är därför årsstämma och extra bolagsstämma.)

Ett bolagsstämmoprotokoll skall innehålla en del obligatoriska punkter för att uppfylla lagkrav och för att kunna visa att de beslut som tagits har tagits på ett korrekt sätt. Bland annat skall bolagsstämmoprotokollet innehålla röstlängden för bolagsstämman, redovisning av resultat av omröstningar samt en specifikation av vilka beslut som fattats på bolagsstämman. Ordföranden på bolagsstämman och en justeringsman skall underteckna protokollet för bolagsstämman.

Mallen protokoll för extra bolagsstämma är helt gratis.


Notis: När du vill spara mall för bolagsstämmoprotokoll för att ladda upp eller mejla till någon, så rekommenderar vi att du laddar ner något av följande gratisprogram: CutePDF-Writer eller PDF-creator(En ny skrivare kommer att synas när du installerat och väljer att skriva ut genom att trycka på knappen "skriv ut" i mallen. Nu kan du spara filen som en pdf på din hårddisk. Originalfilen du laddat ner ovan sparar du på din dator tills nästa gång du ska använda den.)

Adobe readerHär kan du ladda ner den senaste versionen av Adobe reader. (Gratismallen protokoll för extra bolagsstämma fungerar bäst i den senaste versionen.)

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.