Lokala nyheter

Compact mode helps you find stories faster

Färre konkurser och nya företag i Hudiksvall

I Hudiksvall gick ett företag i konkurs under maj. Detta innebär två färre i relation till förra månaden. På konkurslistan ser... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

Minskning i antal företag försatta i konkurs och nystarter i Bollnäs

Antalet företagsstarter i Bollnäs under maj har minskat i relation till månaden innan. Fyra nyetableringar har sett dagens ljus,... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

I Söderhamn avtar nya företag drastiskt

Jämfört med föregående månad ser vi att mängden nyetableringar i Söderhamn under maj har minskat. Det är sex nystarter som har... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

Färre försatta i konkurs och nya företag i Sandviken

Inga företag gick i konkurs i Sandviken under maj, vilket är ett färre jämfört med förra månaden.Jämfört med månaden innan... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

Företagen i konkurs ökar drastiskt i Gävle

Dubbelt så många i relation till förra månaden – det är konkursläget för Gävle i maj. Därmed var det elva företag som gick... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

I Ljusdal avtar företagsstarter betydligt

I Ljusdal gick ett företag i konkurs under maj. Detta innebär ett färre jämfört med månaden innan.Det har minskat – antalet nya... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

I Bräcke ökar nyetableringarna

Mängden nya företag i Bräcke under maj har ökat jämfört med förra månaden. Tre nya företag har sett dagens ljus, vilket är... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

Minskning i antal försatta i konkurs och nyetableringar i Ragunda

I Ragunda gick inga företag i konkurs under maj. Detta innebär två färre i relation till månaden innan.Jämfört med förra... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

Nedgång i antal företag i konkurs och nyetableringar i Örnsköldsvik

Ett företag gick omkull i Örnsköldsvik under maj, vilket är ett färre i relation till månaden innan. Vi noterade ett aktiebolag... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

Här minskar konkurserna och nyetableringarna stiger

Ett färre i relation till månaden innan – det är konkursläget för Kramfors i maj. Därmed var det inga företag som försattes i... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter

Avsevärt fler företagsstarter i Sundsvall

I relation till föregående månad ser vi att antalet nyetableringar i Sundsvall under maj har ökat. Det är 51 nystarter som har... Läs mer
Lokalredaktionen | 1 minuter