Hur ska Du få medarbetarnas kraft och energi att blomma ut i företaget? 

Hur bra Din affärsidé än är, om företaget inte har medarbetare som har förmåga att förverkliga affärsidén – sälja, producera, leverera – så är frågan om företaget har någon framtid. Men oavsett medarbetarnas kompetens och förmåga: utan en företagsledning som lyssnar, är kompetent och drivande blir det inget framgångsrikt företag.

FÖRETAGSKULTUR

Grunden för medarbetarnas engagemang och identifikation med företaget och affärsidén är företagskulturen.  Det innebär att en ”vi-känsla” finns inom företaget. Företagskulturen kan Du skapa bl.a. genom följande:

 • Internutbildning för såväl nyanställda som redan anställda, där företagets affärsidé och mål diskuteras och förankras.
 • Kontinuerlig produktutbildning och vidareutbildning.
 • Medarbetarna informeras om vad som är på gång i företaget, t.ex. genom återkommande nyhetsbrev.
 • Företagsledningen syns ute i företaget.
 • Gemensamma fritidsaktiviteter.
 • Karriärmöjligheter.

LYSSNA PÅ MEDARBETARNA

Medarbetarna möter kunden och producerar företagets produkter. Medarbetarna är företagets yttersta känselspröt. Detta innebär att de i tidiga skeden känner av förändringar på marknaden, fångar upp trender och har förslag till hur produktionen kan förbättras och förenklas.
 
Därför måste företagsledningen alltid ha egna direkta kontakter med verksamheten. Detta kan dessutom ske som ett led i utvecklingen av företagskulturen, som här ovan berörts. Enklast sker kontakterna genom att företagsledningen helt enkelt sätter sig och pratar med medarbetarna ute i produktionen, i ordermottagningen eller på försäljningsavdelningen.

Det behöver inte ske på något systematiskt sätt, men ett antal timmar i veckan bör ledningen ägna åt detta arbete. I större företag kan mellancheferna bli störda om högre chefer sätter sig och pratar med medarbetarna som är underställda mellanchefen.

Men ingår detta som ett led i företagskulturen så kommer mellancheferna att acceptera förfarandet. De kommer dessutom att uppskatta att företagsledningen bryr sig om mellanchefens domäner.

ANSVAR OCH UPPFÖLJNING

Ett av de bästa sätten att få medarbetarna att känna sig delaktiga i företagskulturen är att de får ansvar.  Det viktiga är inte ansvarets storlek utan principen om ansvar.  Med ansvar följer krav på prestation och den bör alltid definieras i mätbara termer.
 
Ansvarsfördelningen ställer också krav på företaget – ansvar kräver uppföljning. Rutiner måste utarbetas för detta. Vid nyrekrytering av medarbetare bör det för den nyrekryterade finnas ett uttalat ansvar, definierat i mätbara termer. Men kom ihåg att alla medarbetare inte vill ha ett ansvar. Detta måste självklart respekteras.

LEDARSKAP

Ledarskap utövas i ökande grad genom visioner, strategier, mål och värderingar. Ledarskap är inget som kan tvingas på medarbetarna utan snarare något som dessa frivilligt accepterar.

Några exempel på faktorer som kännetecknar ett framgångsrikt ledarskap och en framgångsrik företagsledning:

Förankring

 • Beslut och åtgärder är förankrade hos medarbetarna. Det innebär att företagsledningen och medarbetarna strävar åt samma håll. Här ingår också att företagsledningen entusiasmerar medarbetarna. Företagsledningen är också förankrad i omvärlden – hos kunder, finansiärer, leverantörer m.fl.

Drivande

 • Företagsledningen tar olika initiativ, driver affärerna och medarbetarna framåt. Företagsledningen tar olika initiativ, driver affärerna och medarbetarna framåt.
 • Företagsledningen ser affärsmöjligheter i olika situationer och är handlingskraftig.

Målinriktning

 • Företagsledningen utarbetar mål och handlingsplaner (se även Förankring ovan). Företagsledningen har förmågan att kunna styra verksamheten mot målen.

Affärsmässig

 • Företagsledningen kan ta initiativ till affärer och genomföra dem. Företagsledningen är i sitt allmänna agerande affärsmässig och professionell.

Team

 • Företagsledningen består av olika kompetenser. Man kompletterar varandra och är samspelta utan djupare splittring. Teamet har en hög professionalitet inom sina olika kompetensområden.

I KORTHET

 • En kompetent, drivande och förankrad företagsledning är en grundläggande faktor för framgång.
 • En stark företagskultur är ytterligare en grundläggande faktor för framgång.

• Ge medarbetarna ansvar och följ upp resultatet.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.