Att förbereda sig själv och företaget inför en företagsförsäljning tar ofta längre tid än man tror. Börjar man i tid så är förutsättningarna mycket bättre för att försäljningen av bolaget kommer att gå bra, att man hittar en väl motiverad köpare och att priset blir så högt som möjligt.

Förbered företagsförsäljningen i god tid

Ju bättre företaget är förberett desto kortare tid behöver säljaren vara kvar för att överbrygga, och desto mer av köpeskillingen kommer direkt och du slipper vänta på tilläggs köpeskilling. Ett företag med hög transparens, där verksamheten är väl synlig, minskar köparens risk och gör honom villig att betala ett högre pris.

Tips: Avtalsmall för inkråmsförsäljning

Att genomföra förberedelsearbetet inför en företagsförsäljning tar ofta mellan 1 och 3 år, ibland längre beroende på var du står i dag, så det är viktigt att börja i tid.

Släpp taget. Det första och ofta svåraste steget är det emotionella, att du som entreprenör vänjer dig vid tanken att släppa ifrån dig ditt företag, att själv backa undan och låta dina medarbetare successivt ta mer ansvar för att få dem att växa in i deras nya roller. Företaget blir mer värt om en person inte är så dominerande.

En väl fungerande ledningsgrupp. Se till att ditt företag styrs av ett bra ledningsteam med tydliga ansvarsområden, regelbundna möten, beslut och dokumentation. Gå igenom nyckelpersoner i organisationen och gör eventuella kompletterande rekryteringar.

Läs även: 6 funderingar inför pension, ägarskifte och bolagsförsäljning

Se över och uppdatera företagets affärsplan. Tillsammans i ledningsgruppen beskriver ni verksamheten och er affärsidé, styrkor och svagheter, möjligheter och hot - alltså en SWOT-analys. Har ni bra balans bland era kunder eller behöver ni bredda eller fokusera kundbasen? Vilka är era mest lönsamma produkter? Titta på era leverantörer etc. Ta fram en prognos för bolagets framtida utveckling (med oförändrad ägarbild).

Identifiera investeringsbehov och rationaliseringspotentialer i er nuvarande verksamhet. Genomför aktiviteter som ger resultat och ökar lönsamheten på kort sikt, men var försiktig med att genomföra kostsamma aktiviteter och investeringar, eftersom de kan bli mycket värdefulla när du som säljare diskuterar synergier med den tilltänkta köparen.

Skapa ordning och reda. Förstärk det interna uppföljningssystemet, se över rutiner för ekonomi och rapportering, finns det affärsområden som bör kunna följas separat. Dokumentera anställningsavtal, avtal med leverantörer och kunder etc. När förfaller de viktigaste avtalen, hyresavtal, leasingavtal, lån etc. har ni påbörjat en kvalitets eller miljöcertifiering så slutför den. Ordning och reda ökar transparensen, gör det lätt för köparen att driva företaget vidare efter överlåtelsen, det höjer priset.

Rensa bordet från surdegar. Skadeståndskrav, tvister med leverantörer och kunder, stora reklamationer, osäkra fodringar och skattetvister bör regleras innan en försäljning. De leder till grus i maskineriet vid förhandlingarna onödiga garantiåtaganden, och sänker alltid värdet på bolaget.

Förbättra lönsamheten. Försök maximera kapacitetsutnyttjandet, genomför möjliga prishöjningar, renodla verksamheten och lyft ut de sidoverksamheter och enheter som går med förlust. Finns verksamhetsfrämmande tillgångar, sälj av dessa. 

Identifiera utvecklingsprojekt och affärer som bör landas innan en företagsförsäljning. Försök minska kapitalbindningen och trimma lager och kundfodringar. Hög lönsamhet ger ett bättre pris för företaget.

Särskilj företagets ekonomi från din privata. Har ägaren lånat ut kapital till företaget bör skulden regleras, klara ut skulder och avräkningar till närstående bolag. Har verksamheten ackumulerat så mycket kapital genom åren att det finns en överlikviditet kan man kanske dela ut överskottet till aktieägarna innan företagsförsäljningen.

Tala med en skatterådgivare i god tid. Hur minimerar du skatten, vad vill du göra efter bolagsförsäljningen, behöver du pengarna nu direkt, eller kan du vänta på dem en tid, tänker du bo kvar i Sverige?

Tappa absolut inte fokus på din dagliga verksamhet. Att fortsätta driva företaget på ett effektivt sätt är ditt bästa sätt att nå maximal lönsamhet och därmed ett bättre pris på ditt företag när det blir dags för försäljning.

Ett företag med hög transparens, där verksamheten är väl synlig, gör det lättare för köparen att snabbt ta över bolaget utan att tappa tempo, det sänker risken och gör köparen villig att betala ett högre pris.

Missa inte: 8 sätt att öka företagets värde innan en företagsförsäljning


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.