Många företagare som funderar på att göra en exit, vill höja värdet på bolaget först. Christoffer Nielsen har skrivit en bok som heter 8 steps to elevate the valuation of your business to next level, som handlar just om att ha en strategi för att planera sin exit. Denna artikel kommer att sammanfatta dessa åtta strategierna.

Först, ska vi dock definiera hur värdet definieras.

Trots att det finns ett helt spektrum av företagsvärderare, allt från de sämre till de bättre, så kan värdet på ett företag slutligen endast definieras på två sätt.

A) Vad någon är villig att betala för företaget.

B) Vad en domstol kan fastställa värdet till, i ett tvistemål.

Det finns vissa hemsidor och appar för kreditpoäng och kreditbetyg. Vad de glömmer att nämna i sin reklam, är att deras kreditpoäng, inte används av kreditgivarna. Kreditgivarna, bankerna med flera har sina egna nyckeltal, som vanligen bygger på inkomst, eventuella betalningsanmärkningar, eventuella tidigare skulder med mera. De är alltså helt ointresserade med ett kreditbetyg från en tredje part. Så är det dock inte i USA, utan där finns det tre stora kreditrating-bolag, vars kreditbetyg används av kreditgivarna.

Företagsvärdering fungerar på ungefär samma sätt, dvs att det inte är 100 % garanti att man ska få vad företaget är värderat till, speciellt inte om personen/företaget som gjort företagsvärderingen inte är kvalificerad. Däremot så kan en kvalificerad företagsvärdering vara en god indikation på vad företaget är värt vid en försäljning med marknadsmässiga villkor.

Och nu till de åtta strategierna för en välplanerad exit och hur du ökar bolagets värde.

1. Gör företaget oberoende av nuvarande ledarskap

Detta är precis vad det låter som. Kan du som företagare (teoretiskt) åka på semester i några månader, utan att allt kraschar? Om inte, vad skulle krascha?

Se till att någon annan kan lösa de sakerna som skulle krascha.

2. Hantera och minimera risker

Denna punkt är möjligen lite väl bred, men det viktigaste tankesättet man kan ta med sig härifrån, är att tänka som man gjorde i första världskrigets skyttegravar. Om det smäller någonstans, så ska det inte smälla ”överallt”.

Använd alltid holdingbolag för att förvalta större likvida tillgångar, och lägg alltid högriskprojekt i eget dotterbolag. Sist, men absolut inte minst viktigt, är att man alltid ska lägga den kommersiella fastigheten i ett separat bolag. Det finns många goda anledningar till detta, så som den höga stämpelskatten (lagfart) vi har i Sverige för aktiebolag. En annan anledning är att en företagsköpare sällan är intresserad av fastigheten, och en fastighetsköpare sällan är intresserad av företaget. Ytterligare en anledning, är att det är väldigt stor skillnad på risknivån, och att det inte anses vara en god idé att baka in en lågriskinvestering (den kommersiella fastigheten) i en högriskinvestering. Risken är att vissa köpare kan räkna på risknivån för verksamheten, och applicera samma avkastningskrav på den kommersiella fastigheten.

3. Lås upp nyckelanställda i frivilliga kontrakt

Detta behöver inte vara så dramatiskt som det låter. Barbara Corcoran är en välkänd entreprenör, känd för bland annat sitt fastighetsmäkleri i New York, och sitt medverkande i Shark Tank. När hon skulle göra sin första stora exit, så hade hon en nyckelanställd, som var otroligt duktig och som hon trodde sig ha god kontakt med. Affären/processen gick bra, men precis innan mållinjen sa hennes nyckelanställda till henne att hon skulle ha en miljon dollar för att inte säga upp sig dagen innan affären skulle slutföras. Detta skulle i bästa fall kunna fördröja processen, och i sämsta fall ge köparen kalla fötter, så de backade ur. Affären var på totalt 56 miljoner dollar, och Barbara Corcoran vågade inte riskera något, så hon betalade sin anställda vad hon frågade efter.

Hade man låst upp nyckelanställda i ett frivilligt avtal hade detta inte kunnat hända. Hade den anställde vägrat, så hade man kunnat hantera det på många olika sätt och då hade man haft god tid på sig att hantera det, utan att riskera att ge köparen kalla fötter.

Utöver detta exempel, så är det vanligt att anställda tror att de inte ska få behålla jobbet efter en M&A (Mergers and acquisitions. På svenska: fusioner och förvärv.) transaktion, ibland har de rätt. Man kan få ett stort förtroende från köparen, om man i ett tidigt skede frågar dem vad de önskar, till exempel att låsa upp de anställda på frivillig basis, eller tvärtom.

En transparent och rak kommunikation brukar fungera bättre än hemlighetsmakeri. De som vanligen förlorar jobbet i M&A förvärv, är snarare de mindre kvalificerade ”icke nyckelpersonerna”, vars resurser redan finns på det förvärvande bolaget.

4. Utköpsavtal

Om man är flera delägare, så är det ett måste med ett utköpsavtal, som reglerar alla villkor inkl. värdering vid ett utköp. Annars kan någon förhindra affären, alternativt kan det bli en utpressningssituation som i punkt 3, med Barbara Corcoran. Det är dock väldigt ovanligt med utpressningssituationer, men det är vanligt att man inte är överens om till exempel värderingen vid utköpet.

5. Välkänt namn som delägare

Denna punkt är lite utanför boxen, så att säga. Man kan ibland få mer uppmärksamhet och mer respekt bland potentiella köpare, om man har ett välkänt namn som delägare. Det kan till och med vara en god idé att sälja andelar till ett välkänt namn, till en värdering som är mycket fördelaktig för dem.

Om någon med att välkänt namn tror på dig, ditt företag och din affärsidé så kan det betyda mycket för andra investerare. Människor är flockdjur och det finns mycket forskning som visar att folk ibland bryr sig (för mycket?) vad andra tycker om dig, snarare än vad de själva tycker om dig.

Om man ska vända på steken, så bör man som investerare hellre gå på sina egna intuitioner och egna idéer snarare än att bara göra något för att någon annan gör det.

6. Höj vinsten med på möjliga legitima sätt

Om man skulle tvingas att hålla sig till endast en punkt, i stället för åtta, så skulle det vara denna: att höja vinsten på alla legitima sätt. Detta är viktigare än någon annan punkt. Man kan även höja vinsten på mindre legitima sätt, men dessa kommer att normaliseras bort, av en kvalificerad företagsvärderare. Det är dock inte säkert att din motpart tar in en kvalificerad värderare, och då kan man komma undan även med mindre legitima sätt att höja vinsten på.

7. Gör affärer med dina konkurrenter för att etablera en organisk kommunikation

Kommer ni ihåg förorden till denna text? Det enda som spelar roll, är vad man slutligen får ut för sitt företag, även om någon hemsida eller till och med en kvalificerad värderare ger dig en annan värdering.

Den mest troliga köparen, är en konkurrent som är några gånger större än dig, och som har en stark balansräkning och kassa. Om denna person känner dig, och det sker organiskt, utan några pushiga kalla samtal utan tydligt syfte, så kommer det gynna dig i slutändan. Därmed så är det en god idé att göra några affärer med dem, bara för att hålla i gång affärsrelationen.

Det är mindre viktigt om du tjänar pengar på dessa affärer, och det behöver inte vara några stora affärer, utan poängen är att öppna en organisk affärsrelation och hålla den ljummen, tills när den behövs. När en affär eventuell blir aktuell, så kommer denne ha mer förtroende för dig.

8. Verka inte desperat – få köparen att komma till dig i stället

Det finns förmodligen många företagsmäklare som inte håller med om att det är desperat att lägga ut ett företag till försäljning på den öppna marknaden. Ca 90 % av alla bostäder säljs via fastighetsmäklare på den öppna marknaden och det är inget konstigt.

Ca 90 % av alla företag, säljs inte via mäklare och inte på den öppna marknaden.

Man har ofta dessa kontakter redan i förväg, och om man inte lyckas med försäljningen innan man går ut på marknaden så bör det anses som ett misslyckande i första steget. Det behöver inte nödvändigtvis betyda ett slutgiltigt misslyckande dock. Lösningen på detta, är delvis en fortsättning på den sjunde punkten, men det kan också appliceras ensamt.

Det handlar om att få köparen att komma till dig på en någorlunda organisk väg. Det känns inte exklusivt för köparen att få tillgång till något som alla andra också har tillgång till, vilket rent psykologiskt kan göra köparen mer benägen att nappa. Rent tekniskt, så behöver inte dealen vara bättre för det.


1 kommentarer
2022-10-18 12:19
Hej! Jag har en enskild firma inom hem & trädgård. Startade den 2010. Jobbar själv i den & har byggt upp firman från 0 och har många trogna kunder. Då jag inte kommer att orka med allt kroppsarbete ända fram till pension så funderar jag på att sälja mitt företag då småningom. Vem kan värdera företaget? Det känns som om artikeln ovan är endast riktad till större företag. Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.