Redovisning handlar om att dokumentera ett företags verksamhet och räkenskaper. Här har vi sammanställt tips hur du redovisar plus en rad vanliga termer, sätt att redovisa på, lite om lagar och regler och olika redovisningsprinciper.

Vad är redovisning?

Företagets redovisning kan sägas handla om att skapa information och dokumentation kring företaget och dess verksamhet. För att kunna nå framgång med ett företag krävs det information. Det som ligger till grund för många av de beslut som fattas på ett företag är nämligen just företagets redovisningsinformation. Men informationen är också betydelsefull för andra än företaget självt. Informationen är relevant för exempelvis Skatteverket som ska kräva skatt från företaget, aktieägare som funderar på att investera i företaget, banker som kanske ska finansiera företaget och kunder som ska göra affärer med företaget. Men den är också relevant för företaget självt, till exempel när mål ska skapas, uppföljningar och utvärderingar ska göras eller ekonomiska kalkyler ska beräknas.

Vad är skillnaden mellan extern redovisning och intern redovisning?

Eftersom det finns så många olika anledningar till varför man kan behöva redovisning i ett företag så brukar man skilja mellan extern redovisning och intern redovisning.

Den externa redovisningen riktar sig till intressenter utanför företaget, exempelvis press, banker, låneinstitut, myndigheter och aktieägare. Syftet med den externa redovisningen är framförallt att berätta vad som hänt i företaget under en viss tidsperiod. Dit hör exempelvis årsredovisningen som syftar till att visa i text och siffror vad som hänt i företaget under det gångna året. Extern redovisning baseras ofta under längre tidsperioder än den interna redovisningen, till exempel delårsrapport eller årsredovisning.

Den interna redovisningen riktar sig således inåt mot företaget, mot chefer, ekonomer, ägare, ledning och anställda i syfte att underlätta företagets dagliga verksamhet, men också för att kunna fatta mer långsiktiga beslut samt för att planera och försöka förutsäga framtiden. Den interna redovisningen kallas också för ekonomistyrning eller för management accounting och den syftar framförallt på framtiden. Den är mestadels tänkt till att ge företagets ledning och ägare ekonomisk information som hjälp inför olika beslut som ska fattas i företaget. Den interna redovisningen baseras ofta på korta tidsperioder för att ledningen för företaget ska kunna fatta snabba beslut. Företagets omvärld är nämligen snabbt föränderlig och ett företag behöver ha tillgång till information för att man ska kunna förändra i sin planering och göra realistiska framtidsplaneringar. Man kanske snabbt behöver göra en analys av företagets situation för att oljepriset gått upp eller för att ensamföretagaren har blivit sjukskriven och därigenom krävs det tillgång till en mer kortsiktig analys utifrån företagets redovisning.

Fler tips och artiklar om bokföring

Lagar och regler kring redovisning

När det gäller redovisning så finns det en hel del regler och lagar att följa och då är det framförallt den externa redovisningen som är reglerad i lag. Vad företaget har för internt redovisningssystem är ju egentligen inte intressant eller relevant för någon annan än företagets ledning och ägare och därför finns det inte särskilt många lagar som reglerar den interna redovisningen. När det gäller den externa redovisningen så finns det regler för hur den löpande redovisningen ska utformas och vad den ska innehålla, liksom hur företaget ska göra sin årsredovisning och koncernredovisning. I dessa fall är det Bokföringslagen och Årsredovisningslagen där de relevanta lagtexterna finns. För att underlätta för exempelvis intressenter från andra länder så finns det även ett antal standarder när det gäller redovisning. Det gör det enklare att jämföra och analysera olika siffror från företaget. Dessa standarder behandlar exempelvis hur redovisningsdata ska hanteras och vilka intäkter och kostnader som ska redovisas och inte.

Hos SKV kan du läsa mer om vad bokföringslagen säger

Allt om ordet moms plus bra film som förklarar

Tips för redovisning

  • Ta det lugnt! Redovisning är enkelt när man väl sätter sig ner och börja bokföra. Behåll lugnet så ska du se att det kommer att lösa sig galant.
  • Skjut inte upp bokföringen för länge utan försök att göra den löpande. På så sätt blir det inte lika mycket att ta itu med för varje gång. 
  • Att hålla ordning på papperen underlättar och spar såväl tid som energi. Investera i praktiska pärmar, hemarkiv eller vad du tycker passar bäst. 
  • Stoppa inte huvudet i sanden. Även om du anlitar någon för att hantera ditt företags bokföring och redovisning så bör du hålla dig ajour med siffrorna och se till att du förstår vad olika nyckeltal och resultat betyder. Ställ frågor till din redovisningsbyrå eller ekonomibyrå. Eller ställ din fråga gratis i vårt forum om bokföring.
  • Se till att ha gott om tid när du ska göra bokföringen. Det minskar risken för att det ska bli fel. Boka gärna in en viss tid en gång i veckan som ska bli den tid då du alltid sköter redovisningen i företaget. Vilken dag och tid skulle passa dig bäst?
  • Håll dig underrättad när det gäller regler och standarder för bokföringen. Skatteverket skriver om alla förändringar på sin hemsida, så ta för vana att titta in där regelbundet. 
  • Fakturera ofta! Det tar tid innan pengarna kommer in och ibland blir det till och med strul och förseningar vilket kan drabba likviditeten i ditt företag.
  • Använd dig av dator och gärna ett bokföringsprogram vid bokföringen. Det spar tid och energi samt minskar risken att du räknar fel.

Läs mer om löpande redovisning och e-redovisning

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
2 kommentarer
2012-03-18 08:44
Pär har en viktig poäng! Många skulle hoppa över redovisningen och låta en ekonomibyrå sköta det istället. Kostnaden bör du enkelt täcka om du nu startat eget inom ditt gebit ;-)
Pär Gester
2012-03-04 06:41
Lugn, rotfyllning är inte så farligt. Behåll lugnet bara och skjut inte upp ingreppet.

Mitt huvudtips till företagare är att bara ägna sig åt det man brinner för och är bra på. Att skaffa ett bokföringsprogram och lära sig bokföring är för många som - en rotfyllning. Låt bli då! Det är tillräckligt för de flesta att hålla ordning på underlagen för bokföring. Periodisering av hyra, representationsregler, uppskjuten avdragsrätt för moms, negativ och positiv räntefördelning o s v, är mer än vad de flesta kan och vill ägna sig åt. Och 4 veckors semester innebär bokföringsbrott. Välj noga ut en bra byrå redan från start om du inte redan är duktig på bokföring.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.