Det konto som används i företaget kallas vanligen för företagskonto (checkräkningskonto i BAS-kontoplanen) och brukar bokföras på konto 1930. Kontot kopplas ofta till internetbank, bankgiro, betalkort och autogiro så det används oftast flitigt.

Exempel på insättning på konto

Du har 10000 kronor i kassan och väljer att tömma en del av den för att istället ha pengarna på kontot. Du väljer att ha kvar 1000 kronor i kassan och för över 9000 kronor till kontot.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

9000

 

1910

Kassa

 

9000


Exempel på bokföring av insättning på bankgiro

En kund betalar in 5000 kronor till ditt bankgiro och därifrån förs pengarna automatiskt in på ditt konto och bokförs då som en insättning på konto.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

5000

 

1510

Kundfodringar

 

5000


Exempel på betalning från bankgiro

Du betalar en leverantörsskuld via bankgiro på 3000 kronor. Denna dras då från konto när betalningen sker.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2440

Leverantörsskulder

3000

 

1930

Konto

 

3000


Har du autogiro hos något företag så bokförs det på liknande sätt. Enda skillnaden är att du inte riktigt får någon bra verifikation för den.

Exempel på bokföring av ränteintäkter

Under förutsättning att du har ränta på kontot och att det inte är någon kredit kopplad till kontot betalar banken varje år den 31 december in ränta på ditt konto för året som gått. Säg att du i år fått in 200 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

200

 

8300

Ränteintäkter

 

200


Har du istället ett så kallat kapitalplaceringskonto på banken som ger dig 1 procents ränta så periodiserar du den räntan så att den ger en rättvisande bild varje månad. Beloppet debiterar du då som en upplupen ränteintäkt för vardera månad. Säg att du har en placering på 76800 kronor och delar upp den på 12 månader, då kan du räkna så här: (76800*0,01)/12=64.


Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1760

Upplupna ränteintäkter

64

 

8300

Ränteintäkter

 

64


Exempel på bokföring av lån

Ditt företag tar ett lån på 100000 kronor hos banken. Banken tar i sin tur ut en uppläggningsavgift för lånet på 300 kronor och resterande del betalas in på ditt företagskonto.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

99700

 

6570

Bankkostnader

300

 

2350

Andra långfristiga skulder till kreditinstitut

 

100000


Exempel på bokföring av amortering på lån

När du sedan ska amortera på lånet så är det vanligt att det månadsvis dras med automatik från kontot. I samband med amorteringen så dras även räntan så dessa ska bokföras. Säg att räntan på lånet är 1000 kronor i månaden och amorteringen är på 2000 kronor. Då dras det 3000 kronor från ditt konto och bokförs så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

 

3000

8410

Räntekostnader för långfristiga skulder

1000

 

2350

Andra långfristiga skulder till kreditinstitut

2000

 


Exempel på bokföring av bankkostnader

Bankerna har oftast en del olika kostnader som de drar från kontot. Det kan vara avgifter för internetbank, telefonbank, överföringar till annan bank eller något annat och även de måste ju bokföras. Säg då att du har varit inne på banken och fört över 5000 kronor till en annan bank för betalning av biljetter som en annan gjort privat. Banken tar då ut en avgift på 50 kronor för överföringen och det bokförs så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

 

5050

5810

Biljetter

5000

 

6570

Bankkostnader

50

 


Exempel på bokföring av bankfack

Har du istället en kostnad hos banken för ett bankfack så räknas inte det in i dessa bankkostnader då det inte ses som en finansiell kostnad. Dock bokförs den mot samma konto men det gäller här att tänka på att man även ska bokföra momsen. Säg att bankfacket kostar 500 kronor inklusive moms då kan det bokföras så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

 

500

2641

Moms

100

 

6570

Bankkostnader

400

 


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.