Skatteregler för traktamente

När man ska hantera och bokföra traktamenten är det viktigt att tänka på att det finns både skattefria och skattepliktiga traktamenten. De skattepliktiga traktamentena beräknas precis som den vanliga lönen medan man inte påför några sociala avgifter eller drar någon skatt på de skattefria traktamentena.

För att ett traktamente ska vara skattefritt så måste den anställde övernatta minst en natt under tjänsteresan. Den anställde måste även resa till en plats som ligger mer än 50 kilometer från den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden.

Vid skattefria traktamenten ska arbetsgivaren markera med ett kryss på kontrolluppgiften men den anställde behöver inte deklarera det skattefria traktamentet och får inte göra avdrag för det.

Exempel på bokföring av traktamente

Du har betalat ut traktamente för en anställd som varit borta på tjänsteresa i två dagar. Traktamentet ligger på 300 kronor per dag varav 210 kronor är skattefritt. På den delen som är skattepliktig dras även skatt enligt följande.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7321

Skattefria traktamenten

420

 

7322

Skattepliktiga traktamenten

180

 

7511

Sociala avgifter

58

 

1910

Kassa

 

832

2710

Personalskatt

 

68

2730

Sociala avgifter och speciell löneskatt

 

58


Schablonbelopp för traktamente inkomståret 2023

 

I Sverige

Utomlands (Skatteverkets tabell)

Hel dag

260 kr

Ett helt normalbelopp

Halv dag

130 kr

Ett halvt normalbelopp

Efter tre månader

182 kr per hel dag

70 % av normalbeloppet per hel dag

Nattschablon

130 kr

Ett halvt normalbelopp


Det räknas som halvdag om den anställde åker hemifrån efter klockan 12 eller kommer hem före klockan 19.

Utlandstraktamente

I vår artikel om utlandstraktamenten hittar du en uppdaterad lista med traktamentesbeloppen för de olika länderna. Skatteverket bestämmer årligen om dessa ska ändras så det bästa är att se hur det står till just nu för just det landet din anställda åker till.

Även vid resor utomlands minskas traktamentesbeloppet om arbetsgivaren betalar för maten.

Exempel på bokföring av utlandstraktamenten

Du har betalat ut ett traktamente till en anställd som varit utomlands på 8000 kronor varav 7852 kronor är skattefria och 148 kronor är skattepliktiga. Du kan då bokföra detta så här.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7323

Skattefria traktamenten

7852

 

7324

Skattepliktiga traktamenten

148

 

7511

Sociala avgifter

47

 

1910

Kassa

 

7956

2710

Personalskatt

 

44

2730

Sociala avgifter och speciell löneskatt

 

47Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.