Utgår du ifrån att du inte kan betala mindre skatt? Läser du mina artikelserier i skatteplanering på företagande.se (1, 2 och 3) så ser du ganska snabbt om du bör gräva djupare i din skattesituation. Men hamnar du i trubbel med Skatteverket eller om du ska få utdelningar från bolag eller inkomster från anställning i andra länder, då blir rättsområdet ofta mer komplext.

Det är ganska enkelt att kolla upp hur 3:12 reglerna fungerar, du vet om att du kan skjuta upp en del av skatten genom att använda periodiseringsfond. Du vet säkert om att du kan dra av ”friskvård” i din firma med ett värde upp till 5000 kr per person per år. Du vet kanske att du kan ge en gåva till dig själv eller dina anställda skattefritt i ett aktiebolag som kan dras av i bolaget varje jul? Du vet säkert när du måste betala statlig inkomstskatt på dina inkomster, dvs. 20 % extra inkomstskatt efter den så kallade brytpunkten.

Det är kanske så att du driver din firma hemifrån och vill ha avdrag för kontor i bostaden, eller vill veta om det är ekonomiskt mer fördelaktigt att köra tjänstebilen privat och betala förmånsbeskattning på bensinen. Det är enkla frågor för dig att kolla upp genom att exempelvis läsa mina artiklar. Du vet kanske också att det finns avdragslexikon på hundratals sidor, där du kan söka upp just en kostnad du har som du, om förutsättningarna är för handen, kan dra av i företaget.

Men vad gemene man ofta inte vet själva, är hur de på effektivast möjliga sätt ska argumentera vid en skatterevision i deras bolag, där du kan bli beskylld för till exempel svart arbetskraft eller oredovisade intäkter och bli skönstaxerad/påförd skattetillägg. Eller så kan det vara så att du får en förfrågan gällande en inlämnad deklaration där du vill vara helt säker på att du gör rätt när du lämnar svar eller vidtar korrigeringar. Du kanske också måste fatta beslut om hur komplicerade skatterättsliga regler ska tolkas eller är verksam inom ett område där det finns en risk för olika skattemässiga utfall. 

Vad gemene man ofta inte vet själva är också till exempel hur utdelning från bolag/inkomster från anställning i andra länder ska beskattas, eller om du skatterättsligt ska bedömas ha väsentlig anknytning till Sverige vid utlandsflytt. Det är ofta komplexa rättsområden. Men en skattejurist har en verktygsportfölj som exempelvis skatteavtal med andra länder, Skatteverkets rättsliga vägledning, kommentarer till skattelagstiftningen, böcker av rättsvetenskapsmän, databaser med rättspraxis och vad man kan kalla juridisk metod.

Sju av tio företag ser dystert på möjligheten att vinna mot Skatteverket vid felaktiga beslut. Samtidigt har närmare hälften av de svenska företagen överklagat ett beslut av Skatteverket. Roland Sigbladh, vd för Srf Konsulterna, säger att den som inte anlitar en skattejurist är i princip dömd på förhand att förlora målet. Han uttrycker sig vidare enligt följande: ”Skatteverket har en hel juriststab som bara jobbar med överklaganden. Utan extern hjälp som kan lägga fram vassa argument står man sig slätt”. För de bolag som väljer att driva ett skatteärende till domstol är dock chanserna att vinna målet relativt goda. I två tredjedelar av fallen där Skatteverkets beslut ansetts felaktigt fick företagen rätt eller delvis rätt, enligt Srf Konsulternas undersökning. 

Ska du genomföra komplexa transaktioner/ombildningar i din verksamhet, ska du fatta beslut inom svårtolkade skatterättsliga områden eller optimera beskattningen i ditt bolag? Har du en tvist med Skatteverket eller har du internationella kopplingar genom bolag/utlandshemvist eller vill du bara ha hjälp med att fylla i en deklaration korrekt?

Kontakta mig, så hjälper jag dig.

/John Knutsson
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.