Arbetsmiljön är viktig för att anställda ska må bra och prestera, det säger sig självt. Men ordet arbetsmiljö innefattar mycket mer än så. Det finns både hårda och mjuka värden och det finns dessutom lagar och regler som du som arbetsgivare måste följa; arbetsmiljölagen.

Här har vi samlat information, tips och länkar till allt det du som arbetsgivare behöver för att skapa en bra, produktiv OCH laganpassad arbetsmiljö.

Vad betyder ordet arbetsmiljö?

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan man läsa: Arbetsmiljön består av många saker, inte bara olyckor och farliga maskiner. Den omfattar också saker som trivsel och organisation. En bra arbetsmiljö är positivt för företaget och kan bidra till både bättre produktivitet och ökad lönsamhet. För att ditt arbetsmiljöarbete ska bli så bra som möjligt är det bra att tänka på att arbetsmiljön består av allt som du har omkring dig på jobbet:

  • arbetsredskap och maskiner
  • luften, ljudet och ljuset
  • farliga ämnen
  • hur arbetet är organiserat
  • trivseln på jobbet

Arbetsmiljölagen, vad säger den?

Arbetsmiljölagen har ändrats flera gånger genom åren och innefattade först att man som anställd inte skulle riskera att utsättas för allvarliga skador eller att avlida på grund av dåliga arbetsförhållanden. Lagen ändrades senare för att även innefatta de anställdas psykiska hälsa och välmående; så kallad psykosocial arbetsmiljö.
Arbetsgivaren bär det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön. Men även arbetstagaren bär ett ansvar som innebär att han eller hon exempelvis är skyldig att använda föreskriven skyddsutrustning, men även utse skyddsombud, om företaget inte är fackligt anslutet.

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:

  • tekniska
  • fysiska,
  • arbetsorganisatoriska,
  • sociala samt
  • arbetets innehåll.

Här kan du läsa mer om arbetsmiljölagen

Länkar till checklistor och guider

Arbetsmiljöverkets checklistor - Här hittar du en mängd checklistor för bedömning och hantering av arbetsmiljön på ert företag.

Bra arbetsmiljö på väg  - Broschyr för er som jobbar på vägarna.

FACTS: Europeiska arbetsmiljöbyrån har en bra pdf om förbättring av arbetsmiljön i små och medelstora företag.

Fler förklaringar och råd för lyckat arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöombud

Arbetstagarens representant när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöplan

En arbetsmiljöplan är en dokumentation som skall tas fram i samband med byggnads- och anläggningsarbete och syftet med arbetsmiljöplanen är att riskerna för tillbud och olyckor för byggnads- och underhållspersonalen skall förhindras.

Tips! Mall till arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöverket

Myndighet som ska se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs.

Företagshälsovård

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare skyldiga att ge de anställda den företagshälsovård som krävs i respektive yrke. Det ska vara en oberoende expert för arbetsmiljö och rehabilitering och företagshälsovården betalas av arbetsgivaren.

Psykosocial arbetsmiljö

Med psykosocial arbetsmiljö menar man samspelet mellan individ och miljö där individen påverkar miljön och miljön individen.

Skyddsombud

Arbetstagarens representant när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Att ständigt arbeta med att förbättra arbetsmiljön är enligt många den bästa investeringen du som företagare kan göra. Det är lätt att glömma bort denna biten och skjuta den på framtiden. Men faktum är att det inte är speciellt smart.

I denna intervjun kan du läsa om Kalix Tele24 som vunnit priset som Sveriges bästa arbetsmiljö. VD Kristian Rothoff nämner att investeringarna på att ständigt förbättra företagets arbetsmiljö verkligen lönar sig! ”Generellt har vi sett att friskvård är lönsamt och en investering återbetalar sig med minst faktor fem i ett företag liknande Kalix Tele24.”

Vad säger arbetsmiljöverket om systematiskt miljöarbete?
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete ska alla arbetsgivare bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Med detta menas arbetsgivarens arbete att, tillsammans med skyddsombud och övriga anställda, undersöka, genomföra och följa upp sin verksamhet på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

Övriga länkar om arbetsmiljö

Nyhetstidningen Arbetarskydd står för en kritisk granskning av företeelser i Arbetsmiljösverige. Men är också ett konkret verktyg för dig i ditt arbetsmiljöarbete, oavsett vad du arbetar med och var.

Utbildning vid Arbetsmiljöhögskolan Lunds universitet sker i form av uppdragsutbildning och administreras av Lund University Education. Kurserna skräddarsys och arbetas fram i samverkan och samtal med uppdragsgivaren och deltagarna. Exempel på kurser är arbetsmiljö Introduktionskurs, arbetsmiljö med ledarskapsperspektiv och arbetsrätt.

På Arbetsmiljöupplysningen får du svar på dina frågor om arbetsliv och hälsa. Här kan du enkelt hitta information om olika yrken och ämnen med anknytning till arbetsmiljö. Du hittar också information om vem som gör vad inom arbetsmiljö, till exempel skyddsombudets eller företagshälsovårdens roll.


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.