På 2000-talet bedöms inte en ledare bara efter det ekonomiska resultat som de krävande aktieägarna högljutt skriker efter. Det är inte längre färgen på siffrorna i bokslutet som avgör en ledares kompetens, i den nya världen så finns det andra mått på en bra ledare som är lika viktiga som det monetära.

Företags samhällsansvar har lyfts fram ur dunklet och skapat en helt ny ideologi som kallas Corporate Social Responsibility. CSR innebär att företag och dess ledare tar ansvar för hur de påverkar samhället både ur ett miljömässigt, samhällsekonomiskt och socialt perspektiv och inte bara tänker på att ens företagande ska generera vinst. Ett stort företag har makt, och om de inte använder sin makt på rätt sätt så dröjer det inte länge förrän de inte är något stort företag längre.

Att använda sitt ledarskap på rätt sätt

I den här artikelserien så kommer jag ta upp hur några av världens främsta ledare har använt sin pondus till att göra något bra, något osjälviskt och betydande som har lett till något större än dem själva. Jag vill med dessa namn belysa det faktum att den som begåvats med en unik färdighet har ett ansvar gentemot sina medmänniskor att använda sin talang på ett sätt som går utanför dem själva som personer. En ledare som inte anammar CSR lever på lånad tid i en värld där relationsbyggande blir en allt större del av företags kundkommunikation. För vem vill ingå i en relation med någon som bara tänker på sig själv?

Att tända en gnista

En bra ledare får fram sitt budskap, och den som får fram sitt budskap så att det tänds en låga i mottagaren besitter ett kraftfullt verktyg som kan användas för att förändra världen. Det måste finnas en drivkraft bortom egoistiska mål såsom pengar, rikedom och ära, något äkta och genuint. Det är när incitamentet för att göra gott går bortom dessa ytliga mål som man verkligen kan göra ett avtryck, för människor känner igen en sann ledare när de ser en. Kan de se den outtröttliga glöden i hans ögon så är de villiga att följa honom in i döden eftersom ledaren har blivit synonym med budskapet som han propagerar för. Ser anhängarna att ledaren inte brinner för budskapet på samma sätt som hon själv gör så försvinner magin och startar en epidemi av osäkerhet och villrådighet .

Utveckla ditt ledarskap

I följande artiklar så kommer jag att presentera ledare som fått världen att stanna upp och lyssna, sådana människor som alla haft de rätta förutsättningarna för att kunna bli en bra ledare men som spetsat alla dessa förutsättningar med något extra. De har alla lyckats tränga igenom bruset på ett eller annat sätt, men det intressanta är varför de lyckats med detta och vilken egenskap som bär den största förtjänsten för framgångarna.

Finns den perfekte ledaren?

Alla ledare har en unik egenskap som präglar deras karaktär och som gjort att världen tagit till sig det budskap som de försökt förmedla. Jag kommer att avrunda med att sammanfatta varje ledares unika egenskaper och diskutera vad du kan ta med dig ifrån det du läst. Kan man pussla ihop den perfekta ledaren genom att plocka enskilda egenskaper ifrån många stora ledare? Ingen aning, antagligen inte. Som Leo Tolstoy en gång skrev: ” Egentligen kan man inte beskriva en människa, men man kan beskriva vilket intryck hon har gjort på en”. Vad är det som gör en att en bra ledare kan göra ett sådant stort intryck på oss?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.