Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1369 artiklar
År 2014 har kommit till oss och de flesta har nu återgått till det dagliga arbetet. För att hjälpa er som företagare med alla nyheter som det nya året fört med sig har jag här samlat några av de lagändringar som skett och som kan påverka er som företagare.

1. Nytt investeraravdrag kom till under 2013 

 

Redan i budgetpropositionen för 2013 hade regeringen med förslaget om det införda investeraravdraget. Det är tänkt att underlätta för och locka fler investeringar i mindre företag och på så sätt hjälpa de små företagen med kapital. Det innebär att personer som förvärvar andelar i ett mindre företag i samband med företagets bildande eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av anskaffningsvärdet för andelarna i inkomstslaget kapital. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år. Den nya lagen började gälla den 1 december 2013.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.

2. Avdragen för koncernbidrag begränsas

Regeringen har beslutat att begränsa möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag för att förhindra skatteplanering mellan företag som beskattas med olika skattesatser under övergången från den tidigare bolagsskattesatsen till den lägre skattesats som började gälla 2013. Den nya lagen började gälla den19:e april 2013. 
Läs mer på Riksdagens hemsida

3. Nya regler för mervärdesskatt

På mervärdesskatteområdet har beslut fattats att ansöknings- och anmälningsförfarandet vid så kallad frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastighet ska tas bort. En fastighetsägare kan nu istället bli frivilligt skattskyldig genom att skicka ut en faktura med mervärdesskatt för uthyrningen. Man har även ändrat deklarationstidpunkten för mervärdesskatten för vissa företag till samma tidpunkt som inkomstdeklarationen ska in. De nya reglerna började gälla den 1 januari respektive 1 maj 2014.
Läs mer på Skatteverkets hemsida

4. Nyheter i 3:12 reglerna

De omdiskuterade 3:12 reglerna har uppdaterats. Det handlar om regelverket som styr hur delägare i fåmansföretag ska beskattas. Förändringarna handlar främst om hur man beräknar gränsbeloppet (den del av utdelningen som beskattas). Det finns två sätt att beräkna gränsbeloppet, förenklingsregeln eller huvudregeln och du får använda den av reglerna som ger det högsta gränsbelopp.
Läs mer i vår tidigare artikel: Så beräknas skatt på utdelning – 3:12 reglerna – uppdaterad med nyheter för 2014

5. Stöd för nystartsjobb för äldre personer

 

År 2010 infördes ett tillfällig stöd för nystartsjobb för äldre arbetslösa som innebar att tiden som en person varit frånvarande från arbetslivet för rätt till stöd för nystartsjobb kortades ner till sex månader för personer över 55 år. I och med att den tiden nu gått ut så har kvalificeringstiden återigen gått tillbaka till12 månader. Tiden ändrades igen den 1 januari 2014.

6. Stöd till yrkesintroduktionsanställningar

Ett nytt stöd till yrkesintroduktion får nu tillgodoföras arbetsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som avses i 61 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244). Förordningen tar upp de bestämmelser som gäller för stödet för att stimulera yrkesintroduktionsanställning av ungdomar under 25 år. Det nya stödet träder i kraft den 15 januari 2014.
Läs mer på Riksdagens hemsida

7. Krav på kassaregister inom torg- och marknadshandeln

Nu har även undantaget där torg- och marknadshandeln sluppit använda kassaregister tagits bort. Detta innebär att alla som bedriver torg- och marknadshandel eller tillfällig handel som t.ex. äger rum vid mässor, utförsäljningar, festivaler, loppmarknader och sportarrangemang måste registrera alla köp i ett kassaregister oavsett om det handlar om kontant eller kontokortbetalning. Reglerna omfattar dock inte hobbyverksamhet eller andra verksamheter med obetydlig omfattning. De nya reglerna började gälla den 1 januari 2014.

8. Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling

 

För att underlätta för de som vill investera i forskning och utveckling (FoU) så sänks nu arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med FoU ned med 10 procent. Begränsningen för sänkningen innebär att arbetsgivaravgifterna får sänkas med högst 230 000 kronor per koncern och månad. Avdraget får heller inte innebära att de avgifter som ska betalas understiger ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Personerna i fråga måste även vara mellan 26 och 65 år samt uppfylla vissa andra krav. Den nya lagen började gälla den 1 januari 2014.
Läs mer på Skatteverkets hemsida

9. Nedsättning av egenavgifter

För att underlätta för småföretagens utveckling och tillväxt förstärks nedsättningen av egenavgifterna. Detta sker genom att avdraget vid av­giftsberäkningen höjs till 7,5 procent av avgiftsunderlaget och det maximala avdragsbeloppet med upp till 15 000 kronor per år. Den nya lagen började gälla den 1 januari 2014.
Läs mer på Regeringens hemsida

Visa kommentarer 0
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.