Vad gjorde du i Kina?

- Syftet med min tid i Shanghai var att få inblick i hur det är att bedriva verksamhet i Kina och att bättre förstå vilka problem våra klienter möter och vad Vinge kan hjälpa dem med. Det handlade också mycket om att lära känna den kinesiska kulturen och mina kinesiska kollegor så att vi kan samarbeta bättre mellan kontoren säger Ida.

Vilka var dina viktigaste lärdomar av din tid där?

- Först och främst vill jag gärna poängtera att jag bara har skrapat på ytan och att det krävs oändligt mycket mer än ett halvår för att verkligen förstå det kinesiska samhället och kulturen menar hon.

Vad hon dock har lärt sig är att väldigt mycket bygger på nätverkande och personliga kontakter, vilket på kinesiska kallas för ”Guanxi”. Det är en oerhört viktig del av den kinesiska kulturen att vårda sina kontakter och mycket i samhället är uppbyggt kring utbyte av tjänster och gentjänster. Ida lärde sig också att man måste ha mycket tålamod och att saker och ting ofta tar längre tid än man kanske hade tänkt sig. Samtidigt är det viktigt att man ställer krav och står på sig för att få något uträttat. Om man står i kö och väntar på sin tur kommer man aldrig komma på bussen och detsamma gäller i affärssammanhang. Det finns alltid någon annan som är beredd att ta din plats tillägger hon.

- En viktig lärdom när man arbetar med kinesiska kollegor eller möter kinesiska affärspartners, är att ett ja inte alltid är ett ja. I Kina är det ofta en prestigeförlust - man ”tappar ansiktet” – om man inte kan besvara en fråga eller leverera något i tid eller på det sätt som begärs. Då svarar man ibland hellre ja, även om det inte är riktigt sant eller levererar något annat än det som var beställt eftersom det är bättre än att inte leverera något alls. Detta gör att man kan behöva vara noga med uppföljning för att säkerställa att saker går framåt och blir som man har tänkt sig.

Det är också enligt hennes erfarenhet viktigt att komma ihåg att man i Kina är känslig för att kritisera och kritiseras inför andra. Om man av någon anledning vill framföra kritik mot exempelvis en anställd eller en samarbetspartner är det därför viktigt att göra det i enskildhet eftersom man annars riskerar att göra så att både man själv och den andre tappar ansiktet.

Vad finns det för fördelar med att jobba med Kina i affärssammanhang?

- Det är dynamiskt och spännande och man blir aldrig uttråkad! Man får också ofta omvärdera sin egen uppfattning och föreställning om hur saker ska gå till eftersom vår svenska syn på hur man gör saker inte alltid överensstämmer med den kinesiska. Jag tror att kinesiska företag kommer ta allt större plats på den europeiska marknaden och vi ser redan idag ett växande intresse från kinesiska investerare och att det är viktigt att lära sig om Kina och den kinesiska kulturen för att kunna möta dem på ett bra sätt fortsätter Ida Christensson.

Ida påpekar dock att det är viktigt att känna till att man som utländsk aktör inte kan investera hur som helst i Kina. Det är strikt reglerat hur och inom vilka områden man får investera, så den som vill ge sig in på den kinesiska marknaden gör bäst i att undersöka vad som gäller för just den bransch man vill investera i. Vissa områden är uppmuntrade, andra begränsade och vissa till och med förbjudna.

Eftersom vissa områden är så strikt reglerade så är det viktigt att undersöka sina möjligheter att investera innan man ger sig in ett projekt. Det är också bra att känna till att en etablering på den kinesiska marknaden kan ta lång tid eftersom man behöver många tillstånd och licenser innan man exempelvis får sitt organisationsnummer eller får lov att öppna ett bankkonto.

Ett avslutande tips

Det finns så mycket att lära om hur man gör affärer med andra kulturer tillägger hon med stor entusiasm.

- Det kanske verkar som en obetydlig detalj men tänk på att du måste ha visitkort med dig så fort du ska träffa potentiella kunder, samarbetspartners eller andra kontakter i Kina. Att byta visitkort är en viktig del av nätverkandet så se till att du har många med dig. Ge och ta alltid emot ett visitkort med två händer och läs noggrant och intresserat på kortet du får. Då ger du ett bra första intryck avslutar Ida Christensson!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.