BAS-kontoplanen är till för att hjälpa företag att organisera bokföringens konton. På så vis underlättar det för företaget att se till att deras redovisning fungerar på ett effektivt sätt. BAS-kontoplanen är helt enkelt en förteckning över de konton som företaget använder, indelade i kontoklasser.

Det finns inga lagregler som tvingar ett företag att använda en viss kontoplan utan företaget kan anpassa kontoplanen efter inriktning och storlek. Dock är det så att de flesta företag ändå väljer att använda sig av BAS-kontoplanen då den varje år uppdateras och finns i två olika utformningar. En som är lämplig för faktureringsmetoden och en som är anpassad för kontantmetoden. Många väljer även att utgå från BAS-kontoplanen för att sedan ta ut de konton som används och göra en egen version av den.

BAS-kontoplanens uppbyggnad

BAS-kontoplanen är uppbyggd på fyra huvudprinciper:

 • För affärsredovisning
 • För dubbel bokföring
 • För att passa bokföringslagen och årsredovisningslagen
 • Resultatkontona är indelade i inkomst och utgiftsslag

Den är även uppbyggd på ett enkelt sätt så att det ska underlätta för företagen att följa den och de olika kontona fungerar så här.

 

Debet

Kredit

Tillgångar

Tillgångsökning

Tillgångsminskning

Skulder

Skuldminskning

Skuldökning

Inkomster

Inkomstminskning

Inkomstökning

Utgifter

Utgiftsökning

Utgiftsminskning


Kontoplanen är även uppdelad i olika kontoklasser enligt följande:

 • Klass 1: Tillgångskonton
 • Klass 2: Eget Kapital/skulder
 • Klass 3: Inkomster/intäkter
 • Klass 4: Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
 • Klass 5-6: Övriga externa utgifter/kostnader
 • Klass 7: Utgifter/kostnader för personal och avskrivningar
 • Klass 8: Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

Det finns även kontoklasser som heter 9 och 0 men de används endast för internt bruk.

Skillnader i BAS-kontoplan mellan faktureringsmetoden och kontantmetoden

Något som kan vara bra att tänka på är att den BAS-kontoplan som används för faktureringsmetoden BAS20** innehåller fler konton än BAS 20** K1 som kan används för företag som använder kontantmetoden.

I BAS 20** K1 finns det till exempel bara ett konto för kundfordringar medan BAS 20** som används för faktureringsmetoden har en hel kontogrupp för kundfordringar. 

BAS-kontoplanen uppdateras ständigt och vill du hitta den senaste versionen så finns den på www.bas.se


Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.