Skatter i aktiebolag och ekonomiska föreningar

Alla juridiska personer som är bokföringsskyldiga ska se till att alla transaktioner som påverkar skattekontot tydligt syns i räkenskaperna. Det gör man genom att ha ett konto som har samma transaktioner som skattekontot hos Skatteverket. Det kan även vara bra att skilja på de olika skatte- och avgiftsbeloppen genom att bokföra dem på olika konton. När det sedan är dags för skattedeklarationen så omför man beloppen till konto 1630 (Avräkning för skatter och avgifter). Från det kontot bokför du sedan betalningen. Skulle du vid bokslutet ha en skuld på skattekontot så kan det vara bra att flytta saldot till konto 2850 (Avräkning för skatter och avgifter).

Se även: Så beräknas skatt på aktieutdelning 3:12 reglerna

Exempel på inbetalning till skattekontot

Ditt företag gör en inbetalning till skattekontot via plusgiro på 15000 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1630

Avräkning för skatter och avgifter

15000

 

1920

Plusgiro

 

15000

Inbetalning av F-skatt

F-skatten ska man ha som en löpande skattefordran och omfattar bland annat fastighetsskatt, särskild löneskatt och moms så det kan vara svårt att veta exakta beloppet för vardera. Vid bokslutet är det därför bra att börja med att räkna ut momsen och sedan fortsätta med de andra.

F-skatten går att bokföra på två olika sätt; enligt fordringsvarianten och enligt kostnadsvarianten.

2 exempel på betalning av F-skatt

Du bokför enligt fordringsvarianten och bokför därmed F-skatten som en fordran vid betalningen på 3000 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1630

Avräkning för skatter och avgifter

 

3000

2510

Skatteskulder

3000

 

Om du istället skulle bokföra enligt kostnadsvarianten så bokar du F-skatten som en kostnad vid betalning.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1630

Avräkning för skatter och avgifter

 

3000

8910

Skatt som belastar årets resultat

3000

 

Årets skatt i Aktiebolag

När du i årsbokslutet kommit fram till årets resultat före skatt så är det dags att bland annat göra avdrag för icke avdragsgilla kostnader, skattefria intäkter, avyttring av delägarrätter och eventuella underskott från tidigare år.

Exempel på bokföring av årets skatt

Efter alla poster är ordnade så får du fram att årets skatt blir 12000 kronor i bokslutet.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2510

Skatteskulder

 

12000

8910

Skatt som belastar årets resultat

12000

 

Skulle det vid kontroll efter att du fått slutskattebeskedet visa sig att du måste betala in ytterligare 1000 så ska även denna summa bokföras.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2510

Skatteskulder

 

1000

8910

Skatt som belastar årets resultat

1000

 

Du har då även betalat in för lite till skattekontot och får göra en så kallad fyllnadsinbetalning till skattekontot.

Exempel på Intäkts- och kostnadsränta

Vid överskott på skattekontot så betalas en intäktsränta ut och vid underskott så får du en kostnadsränta. Intäktsräntan på skattekontot är skattefri medan kostnadsräntan inte är avdragsgill.

Företaget har fått en intäktsränta på kontot på 500 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1630

Avräkning för skatter och avgifter

500

 

8314

Skattefria ränteintäkter

 

500

Företaget har fått en kostnadsränta på kontot på 500 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

8423

Räntekostnader för skatter och avgifter

500

 

1630

Avräkning för skatter och avgifter

 

500

Skatter i handelsbolag

I handelsbolag betalar ägarna A-skatt och därför har varje delägare ett eget konto där man bokför egna uttag. F-skatten betalas endast för de skatter och avgifter som rör handelsbolaget och dessa ska regleras på skattekontot. Hit kan höra fastighetsskatt, särskild löneskatt och pensioner för anställda. I övrigt betalas skatten precis som för juridiska personer. Delägarnas skatteskulder på inkomst av näringsverksamhet är därmed privata.

Exempel på inbetalning till skattekonto för delägare

Du som delägare betalar in SA-skatt på 10000 kronor till skattekontot från företagets plusgiro.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1920

Plusgiro

 

10000

2012

Avräkning för skatter och avgifter

10000

 
Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.