Bokföring av löner

Man brukar ju skilja på bruttolön och nettolön men i bokföringen använder vi oss av bruttolönen dvs. den lön som den anställde och arbetsgivaren kommer överens om. I bokföringen skiljer man oftast även på löner beroende på vad den anställde arbetar med såsom löner till kollektivanställda (7010), löner till tjänstemän (7210) och löner till företagsledare (7220).

Samtidigt som man bokför en speciell lön så ska även alla andra transaktioner som rör just den lönen bokföras. Hit hör arbetsgivaravgifter, AFA-avgifter och skatter. Ibland ska även vissa avgifter dras från lönen såsom fackavgifter och måltidskuponger. Man ska även boka upplupen semesterersättning och sociala avgifter om det finns med.

Har man däremot en enskild firma så ska man komma ihåg att den ersättning man tar ut därifrån inte är en lön och bokförs därför inte under kontoklass 7.

Semesterlöner

I normalfallet ska en anställd få semesterlön under sin semester. Den lönen har ju den anställde tjänat in under intjänandeåret då semesterlönen är 12 procent. I vissa fall har man kommit överens om annan procentsats eller andra semesterersättningar och då är det dem som gäller.

Semesterlönen kostnadsför man i samband med varje löneutbetalning. Man bokför då på konto 7090 för arbetare och på konto 7290 för tjänstemän och företagsledare.

A-skatt och arbetsgivaravgifter

Som arbetsgivare är du skyldig att dra av A-skatt från dina anställdas bruttolöner inklusive diverse förmåner. Vilken procentsats du ska dra av beror på vilken kommun den anställde tillhör. Är du osäker på skatten i just den kommunen så kan du få den av Skatteverket.

För alla anställda som tjänar mer än 1000 kronor på ett år ska företaget även betala in arbetsgivaravgifter för all uppbokad lön och alla förmåner som är skattepliktiga. Uppbokningen görs månadsvis och betalningen sker till Skatteverket månaden efter. Har du stående betalningar av arbetsgivaravgifter så kan det vara smidigt att lägga in en automatkontering så slipper du varje månad göra samma bokning.

Alla som redovisar skatt till Skatteverket ska ha ett eget skattekonto där man redovisar och registrerar alla betalningar varje månad.

I samband med skattedeklarationen ska kontot för lagstadgade sociala avgifter (2730) nollställas och bokas mot skattekontot (1630).

Exempel på bokföring av lön

Du har betalat ut lön till en anställd på 12300 kronor. Samtidigt har det dragits 300 kronor för en fackföreningsavgift. Skatt har dragits med 3610 kronor och arbetsgivaravgiften som vi i detta fall använder 32 % har dragits på 3936 kronor.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

7010

Lön kollektivanställda

12300

 

7511

Sociala avgifter

3936

 

2710

Personalskatt

 

3610

2794

Fackföreningsavgifter

 

300

1930

Konto

 

8390

2730

Sociala avgifter och speciell löneskatt

 

3936

Exempel på bokföring av semesterlön

När semesterlönen betalas ut så tömmer man kontot för upplupna semesterlöner och sätter in dem på kontot.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

2920

Upplupna semesterlöner

12300

 

1930

Konto

 

8690

2710

Personalskatt

 

3610

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.