Kontantmetoden får användas av enskilda näringsidkare och handelsbolag som ägs av en fysisk person, som har en nettoomsättning på maximalt tre miljoner om året och som inte behöver upprätta en årsredovisning. Även andra företag som endast har ett fåtal fakturor eller andra handlingar i en verksamhet med fodringar och skulder på mindre belopp får använda kontantmetoden.

Med kontantmetoden bokförs bara inbetalningar och utbetalningar när transaktionerna sker. Du behöver på så vis inte bokföra en faktura när den skickas utan den bokförs när kunden betalar fakturan. Det samma gäller även för fakturor som ditt företag ska betala till t.ex. en leverantör. Med denna metod bokförs alltså inga kundfodringar eller leverantörsskulder i den löpande bokföringen.

Eftersom att du bokför färre händelser så medför det även att antalet konteringar blir betydligt färre än med faktureringsmetoden. Antalet så kallade BAS-konton du behöver använda blir färre men tänk på att det kan innebära att du går miste om en del detaljkunskaper som du annars fått om företagets ekonomi. För många mindre enskilda näringsidkare är detta inget problem då behovet av att se alla händelser kan vara mindre i den lilla firman än i en större verksamhet.

Tänk dock på att även om du använder kontantmetoden så måste du vid räkenskapsårets slut bokföra fordringar som du ännu inte fått betalda och skulder som du ännu inte betalt. Här är det även viktigt att inte göra misstaget att bokföra moms två gånger utan bara göra det när den redovisas.

Det är bra att komma ihåg att alla transaktioner som räknas som "kontanta" måste bokföras senast påföljande arbetsdag. Det kan ske i en enkel kassabok vid sida om den vanliga bokföringen.

Nettoomsättning på under tre miljoner

Har ditt företag en nettoomsättning som inte överstiger tre miljoner kronor så får du använda dig av kontantmetoden samt upprätta ett förenklat årsbokslut. Ett förenklat årsbokslut är ett bokslut i förenklad form och kan vara bra för den mindre firman då alla måste upprätta ett årsbokslut.

Oavsett om du väljer att använda kontantmetoden eller faktureringsmetoden så måste du bokföra alla dina affärshändelser löpande under året. Till alla affärshändelser måste det även finnas en verifikation som styrker händelsen (ett kvitto, en faktura, ett kontoutdrag mm). Du kan välja att använda ett bokföringsprogram eller göra bokföringen på dagboksblad.

Exempel på bokföring med kontantmetoden

Låt säga att företaget köper in varor från en butik för 60 000 kronor inklusive moms med en 30 dagars kredit. Fakturan tas med tillbaka till företaget och sätts in i en pärm för bevakning. Efter 30 dagar betalar företaget den via företagskontot.

Företaget använder sig av kontantmetoden och behöver därmed inte bokföra när de mottagit fakturan utan bokför bara så här när betalningen skett.

Konto

Kontonamn

Debet

Kredit

1930

Konto

 

60000

4010

Inköp

45000

 

2641

Moms

15000

 

Lagtextens definition av kontantmetoden

BFL 5. kap 2 §: Ett företag vars årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst tre miljoner kronor och som inte är skyldigt att upprätta årsredovisning enligt 6 kap. 1 § får dröja med att bokföra affärshändelserna tills betalning sker. Vid räkenskapsårets utgång skall dock samtliga då obetalda fordringar och skulder bokföras.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2022-05-25 18:45
I exemplet ovan, bokföring med kontantmetod, är moms felberäknad. Skall vara 0,2 x 60000 kr = 12000 kr, du summa anges vara inkl. moms. Därmed blir belopp att bokföra i konto 4010, Inköp, lika med 48000 kr.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.