Han är övertygad om att innovation leder till framgång på alla nivåer och i alla sammanhang. Från individer till företag, organisationer och samhälle.

Jan Andresen är systemutvecklare och interaktionsdesigner och har en bakgrund inom elektronik och telekom, där han har arbetat på alla nivåer - från test och montering till att sitta i ledningsgruppen. I dag ansvarar han för ett designteam och för konsultdelen på företaget Glimworks som finns på Ideon Innovation i Lund. För att uttrycka det kort är det hans ansvar att innovationen i företaget blomstrar!

Vad är innovation?

Innovation kommer av latinets innovare som betyder ”att förnya”. Nationalencyklopedins definition är ”förlopp genom vilket nya idéer, beteenden och tillvägagångssätt vinner insteg i ett samhälle och sedan sprids där”, berättar Jan.

Det handlar alltså om att förnya och att hitta förlopp, processor och arbetssätt som inspirerar till förnyande. Han tror att många företag inte ser innovation som just förlopp eller arbetssätt utan istället likställer det med en ny produkt eller tjänst.

- När företag säger att de måste bli mer innovativa menar de ofta att de måste skapa nya produkter. Fokus bör istället ligga på att finna arbetssätt som skapar en innovativ miljö. Denna kreativa miljö kommer sedan med stor sannolikhet att generera massor med nya idéer och produkter.

Satsar företagen tillräckligt på innovation?

- Sverige behöver investera större resurser på innovation. Och då menar jag inte mätt i kronor utan i ökad medvetenhet och förändrad attityd till innovation.

Jan menar att Sverige stannat i utvecklingen. Att företag köps upp eller läggs ner i en oroande takt. Det gäller inte bara de större, mer kända företagen utan även kreativa och innovativa uppstickare köps snabbt upp av utländska bolag.

- Ser vi på hur svenska företag har stått sig globalt historiskt så finns det många innovativa exempel. ASEA, Ericsson, SKF, Volvo och SAAB är bara några. Vi har presenterat massor med uppfinningar, allt från rörtång och blixtlås till pacemaker och propeller.

Jan tycker att den uppfinnarkultur som tidigare var utmärkande för Sverige har utarmats av effektivisering och outsourcing och menar att vi måste tänka om. Att vi måste börja titta mycket mer på framgångsrika företag och förstå hur de fungerar rent organisatoriskt. Ta efter hur de har lyckats implementera innovation i verksamheten, dra nytta av deras misstag och erfarenheter och föra in en anpassad variant av detta i våra företag.

Hur mycket satsas det på innovation i dag?

- Regeringen satsar åtskilliga miljarder varje år på innovation. Det läggs massor med pengar på forskning som kan leda till innovativa idéer. Men om inte kopplingen mellan kunskap, forskning och företag är tillräckligt stark klarar inte idéerna att ta sig hela vägen till marknaden.

Jan är säker på att även företagen spenderar stora summor på innovation. Men att alltför stor del av de pengarna går till punktinsatser istället för till förbättrad innovationsmiljö och företagskultur.

Vad kan konsekvenserna bli av att inte satsa på innovation?

- Kortsiktigt är det inte säkert att det märks så mycket. Det kanske finns en idé som försörjer företaget ett par år och allt rullar på som vanligt. Företagets förmåga att erbjuda personlig utveckling, arbetsstimulans och kreativitet kan därför också vara helt OK.

Mer långsiktigt menar Jan att effekterna kan bli katastrofala. Utan en innovativ miljö med högt i tak skapas inga nya idéer. Avsaknad av nya idéer innebär oftast att företaget inte överlever i längden, rent ekonomiskt.

- Jag tror dock att företaget upplever en annan kris innan den ekonomiska är ett faktum, nämligen personalflykt. De kreativa medarbetarna känner inte längre någon arbetsglädje eller motivation och söker sig bort. Det finns fortfarande ekonomi i företaget men ingen som har förmåga att skapa nya möjligheter vill jobba där.

Åttio- och nittiotalisterna, de som kommer ut i arbetslivet just nu, vad förväntar de sig av sin arbetsplats? Jan är säker på att de inte nöjer sig med mindre än en kreativ och innovativ arbetsmiljö på ett företag som värdesätter personlig utveckling. Och som dessutom har en stark företagskultur som speglar deras egna värderingar och ställningstaganden.

Kan alla företag bli mer innovativa?

Jan är övertygad om att alla företag kan bli innovativa, en del lättare än andra. Tätare och bättre samarbete mellan universitet och företag kommer att ge utdelning, aktörerna ska bara hitta ett språk som båda förstår.

Vilket är det vanligaste misstaget när man vill göra företaget mer innovativt?

- Att tro att det räcker med punktinsatser som en föreläsning eller workshop. Utan uppföljningar, förändrade attityder och ett nytt arbetssätt blir det med största sannolikhet ingen skillnad.

Så hur ska man gå till väga?

Innovationstänket måste in i företagskultur, -klimat och -miljö och genomsyra allt från attityder till rutiner och processer, menar Jan, bli en del av vardagen.

- Det krävs en hel del initialt arbete, det kommer man inte ifrån. Men så fort bollen har kommit i rullning går det lättare och lättare, avslutar Jan, eftersom innovation, glädje och motivation går hand i hand.

Foto Emelie Hannrup

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.