Neuro-lingvistisk programmering, NLP, är en modell inom den tillämpade psykologin. Här fokuseras på de omedvetna och medvetna mönster som skapar olika sinnesstämningar och handlingsmönster hos människan. Genom att använda sig av NLP kan vi öka vår egen motivation och bli mer kreativa. 

Neuro-lingvistisk programmering NLP, är ett verktyg för att sätta sig själv i ett speciellt tillstånd för att åstadkomma något önskvärt. Det är en av de snabbast växande modeller som finns inom området för tillämpad psykologi. Här sätts tankemönster, det neurologiska systemet och kommunikationen mellan oss och andra i centrum.

Vad betyder NLP?

Neuro-lingvistisk programmering syftar på tre olika komponenter som avgör hur vi som människor upplever världen. Det neurologiska systemet är själva basen för intryck och upplevelser, vårt språk avgör hur vi tolkar vår omvärld och oss själva i den som sociala varelser och programmeringen handlar om de modeller vi skapar av världen för att kunna förstå den.

I kort kan sägas att vi påverkas ordentligt av vår omvärld
. Vi kan genom hur vi tänker och kommunicerar påverka inte bara oss själva utan andra människor. Vi kan förändra vårt tankesätt och därmed kan vi till exempel öka vår kreativitet och vår motivation. 

Användningsområden

NLP används mycket inom ledarskapsutbildningar och inom den tillämpade psykologin för att förbättra en individs relationer med sin omgivning. Det är också en metod som används för personlig utveckling. När vi ser vissa personer som är mer framgångsrika, kan vi utröna vad det är hos dem och vad de gör som är annorlunda. Många har unika omedvetna rörelser och mönster som går att urskilja. Dessa mönster kan vi sedan kopiera och efterapa.

Enkla knep

Det finns en del enkla knep att använda sig av för att skapa en mer kreativ sinnesstämning.

Konstnärer och författare
har ofta ett helt unikt sätt att försätta sig i ett kreativt tillstånd. Det kan handla om allt från att sortera pennor väldigt noga som Strindberg gjorde till att sätta en fot i hett vatten och en fot i kallt vatten. Det gjorde faktiskt Mort Walker, en framstående tecknare.

Idrottare kan ha hela serier av beteendemönster som föregår en insats. Det kan handla om allt mellan vad de väljer för lunchmat till att dra sig i tröjan trettiotre gånger innan avstamp inför ett höjdhopp. Vad är de omedvetna handlingar och mönster som gör att du hamnar i en kreativ situation? 

NLP för att öka kreativiteten

När vi är kreativa befinner vi oss i ett visst mentalt tillstånd. Genom att observera dessa kan vi lära oss att återskapa tillstånden, och på så sätt uppnå kreativitet närhelst vi önskar. Alla yttre och inre faktorer ska tas med i observationen: vad lunchen bestod av, hur vi satt, vad vi tänkte på innan och i vilket rum vi befann oss i. Om vi kan hitta de avgörande faktorerna kan vi sedan kopiera tillfället om och om igen, och därmed skapa utrymme för vår egen kreativitet.

Kurser i NLP

Det finns mängder av kurser i NLP att välja för den som är intresserad av att lära sig mer. De fokuserar antingen på ledarskap eller personlig utveckling.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.