Förra delen hittar du här. Och första här.

Du måste alltid ha en checklista – en handlingsplan – för att synliggöra vad som ska göras:

Skillnaden mellan en plan och en plan, dvs vad är det i en handlingsplan som gör att stressen minskar, är att planen är en viktig förutsättning för att planeringen i din kalender ska fungera.

Om vi jämför administrativt arbete med ex vis montering av en bil, så inser vi att vi inte har nått halvvägs i vårt effektiviserande jämfört med bilindustrin.

Många tror inte att de tar skada av ett rörligt skrivbord, en inkorg i e-posten som är överfylld, en kalender som inte ger dem ”rätt” finger-visning. 

Varje dag hör jag bortförklaringar såsom ”jag ser det inte” osv. Detta är intressant för om jag samlar ihop allt och lägger det på golvet, så måste du definitivt lyfta foten för att gå över högarna. Det innebär att du ändå ”ser”, eller rättare att ditt undermedvetna ”ser”. De signaler som då sänds ger olika information beroende på tillfälle.

Om vi antar att du är påverkad av stress, vad tror du då händer med det som ditt undermedvetna ”ser”. Tror du att det tillför något positivt eller tror du att det förvärrar din situation? Stress innebär hormoner. Hur kan du – med enkla medel – påverka detta?

Om jag säger till dig: Tänk INTE på en blå boll!

Vad händer i din hjärna och kropp då?
Hade du – för 2 sekunder sedan – en tanke på en blå boll, överhuvud-taget?
Vad händer när vi suckar och säger: Oh, så mycket jag har att göra?
Eller när vi tänker: Jag har så mycket att jag inte vet var jag ska börja…
Vilken känsla föder en stor mängd e-post, massor med nya aktiviteter, telefonen som ringer i ett osv?

Vi måste kommunicera med vårt undermedvetna på ett sådant sätt att vi säkerställer att vi NÅR våra MÅL.

Berätta VAD du vill uppnå, VARFÖR, NÄR, med VEM, VAR osv.

Rädslorna styr oss

Du måste kommunicera på rätt sätt med ditt undermedvetna:

Så att du säkerställer att du NÅR dina MÅL, dvs berätta VAD du vill uppnå, VARFÖR, NÄR, med VEM, VAR osv.

Ett annat intressant scenario som jag ofta upplever är att många anställda diskuterar sina mål vid PU-samtalen med chefen och tror att det räcker för att nå dem. 

Jag avslöjar gärna att jag då betraktar dessa mål som drömmar. För ett mål utan planering av datum är just bara en dröm.

Däremot kan vi enkelt nå våra mål med rätt teknik. Även här behöver vi styra det undermedvetna. 

Ofta är det rädslorna som styr oss. Ibland kan det vara lusten. Men om ditt undermedvetna ska välja mellan lust och rädsla, tar ofta den sistnämnda överhand.

Vi är rädda för misslyckanden, att inte vara tillräckligt kompetenta, att bli ignorerade, att inte vara omtyckta osv. 

När vi ställer upp ett mål, är detta förenat med utmaningar. Om vi inte synliggör visuellt, auditivt och kinestetiskt för vårt undermedvetna är sannolikheten att målet förblir en dröm. Återigen behövs metoder och metodik.

Så vi måste SE, HÖRA, KÄNNA vad vi vill uppnå, för att det undermedvetna ska veta och hjälpa oss.

Du avgör om verksamheten lyckas eller ej

Du måste kommunicera på rätt sätt med ditt undermedvetna:

Vi måste SE, HÖRA, KÄNNA vad vi vill uppnå, för att det undermedvetna ska veta och hjälpa oss.

Slutligen behöver vi bli varse hur vi läcker. Att vi läcker behöver vi inte tvivla på, däremot kan det vara bra att veta hur, för att därigenom kunna täppa till hålen.

Så om jag är tidsoptimist (vilket jag är) och inte skriver upp i kalendern VAD jag ska göra och när, och sedan tror att jag kommer att nå mina mål – ja då är åtminstone jag ganska övertygad om att det kommer att bli tufft att lyckas.

För att må bra, minska stressen, nå mina mål osv måste jag utsätta mig själv för tankar och känslor som gör att jag mår bra. Känslor baserar sig på mina sinnen (och minnen) och därför behöver jag styra dessa i just den riktning som jag vill (och inte låta mig styras av negativa tankar och känslor).

Detta innebär att jag behöver se vad jag ska göra och när (och slippa se det som inte ska göras idag), träna mig i att se, höra, känna vad jag vill uppnå. En duktig idrottsman/-kvinna har ju – som bekant – alltid upplevt framgången före vinsten! En person som lyckas, upplever också framgången före vinsten.

Och du, kom ihåg – det är känslan och motivationen i ditt undermedvetna som avgör!

Eller för att koppla ihop detta med Kognitiv BeteendeTerapi (KBT), allt du tänker, leder dig till känslor, som leder dig till handling/beteende. Men du vet inte om det är hönan eller ägget som kommer först?!!

Så du vet inte om det är omvänt, dvs din känsla som leder till tanken, eller ditt beteende som leder till en känsla (eller tanke) eller….

Och det är dessutom rundgång i detta, dvs ditt beteende leder till andras tankar, känslor och beteenden.

Du är kanske en liten kugge i ett större maskineri, men du är definitivt – oavsett storleken på kuggen – mycket, mycket värdefull. Det är du som avgör om verksamheten skall lyckas eller ej!!

Läs mer om hur du tränar dig mentalt här

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.