Nu under julens stundande högtider är det många som lider mer än vanligt under psykisk ohälsa. Jag är en av ca 300 utbildade ambassadörer i Sverige för (H)järnkoll – en nationell kampanj på regeringsuppdrag som går ut på att sprida kunskap om psykisk ohälsa och motverka diskriminering.

Jag har genom mina 15 år i utbildningsbranschen och koncept kring ”Friskvård för hjärnan” träffat många deltagare/kunder/kollegor som antingen själva varit utbrända, som lidit av psykisk ohälsa i olika former och/eller stressat så mycket att de varit nära den berömda ”väggen”. Samhällsutvecklingen idag bidrar till att den psykiska ohälsan ökar. Alla dagens Idealer på framgång som visas upp i tv, tidningar hela tiden. Alla ständiga prestationer som bara ökar … Det är inte lätt att veta vilken väg man ska vandra! Därför har jag valt att lägga en del av mitt engagemang på (H)järnkoll i min verksamhet och bidra till en attitydförändring i samhället kring psykisk ohälsa.

Kampanjen (H)järnkoll vill lyfta frågan om psykisk ohälsa och göra den synlig så att vi vågar prata om den.

Studier har visat att tre av fyra i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående/anhörig. Trots att det är så vanligt med psykisk ohälsa, och att människor håller tyst om sin psykiska ohälsa för att inte bli diskriminerade, är det sällan vi gör något åt det. Men det finns något som alla kan göra …

Ju fler som vågar prata om psykisk ohälsa desto större blir öppenheten. Och öppenheten är en bra medicin mot fördomar. Fördomarna utestänger människor från vardagslivet och arbetslivet, och urholkar Sverige både mänskligt och ekonomiskt. Människor förminskas till att bli ett hot istället för en möjlighet, till att bli en utgift istället för en tillgång. För att avliva fördomarna krävs det kunskap och större öppenhet – kring köksbordet, på rasten i skolan, i fikarummet på jobbet, på det fackliga mötet och i chefsutbildningen. Du kan göra skillnad – skaffa hjärnkoll på psykisk ohälsa och våga prata om det. Större förståelse och öppenhet gör hela Sverige Friskare.

Våga prata om psykisk ohälsa! Framförallt i juletider är det väldigt vanligt att vi människor mår dåligt av olika anledningar. Var en extra god medmänniska i jul!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.