- Vår filosofi är att varje medarbetare förtjänar att framhävas och uppmärksammas som individ så ofta tillfälle ges. Hela företagskulturen bygger på ett stötta och synliggöra medarbetare på daglig basis, vilket visas sig vara ett framgångsrecept. På våra kickoffer passar vi på att manifestera vår kultur genom att rikta strålkastarljuset mot medarbetarna, säger Tomas Lydahl, vd på säljbyrån Key Solutions, som våren 2013 utsågs till Sveriges tredje bästa arbetsplats 2013.

Formulera ett känslomål

- Ett första steg mot en framgångsrik kickoff är att visualisera ett mål. Nöj er inte med att formulera hur deltagarna ska känna när de åker hem från kickoffen, föreställ er också vilken ny inspiration de ska ha fått och vilka intryck ni vill att de ska ta med sig hem. Formulera ett tydligt syfte. Kickoffens strategiska roll ska inte underskattas, en genomtänkt och motiverande kickoff sätter tonen för det kommande halvårets arbete, säger Tomas Lydahl.

Nyckeln till en kickoff som lämnar ett bestående avtryck hos medarbetarna ligger, enligt Tomas Lydahl, i att flytta fokus från ledningen till medarbetarna genom att fokusera på deras hisoriska prestationer och potential. Många företag nöjer sig med att rikta stålkastarljuset mot och belöna de medarbetare som sålt bäst, kommit med det mest lönsamma besparingsförslaget eller uppnått olika typer av mätbara mål.

Belöna ”mjuka” prestationer

Key Solutions väljer att dessutom belöna medarbetare som åstadkommit förändringar av mjukare karaktär, exempelvis i form av personlig utveckling på olika plan. ”Årets glädjespridare”, ”Årets vinnande attityd” eller andra prestationer som är nog så viktiga att uppmärksamma, även om de inte är lika mätbara som exempelvis ett lyckat försäljningsresultat.

Kickoffen är viktig och på många sätt avgörande för att lägga motivationen på rätt nivå för en lång tid framöver. Snåla därför inte, satsa på riktigt bra föreläsare, underhållning, aktiviteter och ett välplanerat innehåll som följer en röd tråd och bidrar till att uppnå era mål för säsongen.

Överraska kroppens fem sinnen

Tomas Lydahl tror mycket på betydelsen av att aktivera våra fem sinnen. Upplevelsen förstärks med hjälp av intryck för kroppens alla sinnen. Smak, lukt, känsel, hörsel och syn spelar en avgörande roll för att skapa ett bestående helhetsintryck av kickoffen. Det är lätt att kickoffer arrangeras två gånger per år och upprepas utifrån ett slentrianmässigt mönster. Genom att utgå ifrån sinnena kan man med relativt enkla medel bygga in ett överraskningsmoment i kickoffen, exempelvis genom att välja en plats som bjuder sinnena på en ny typ av upplevelse.

- Deltagarna glömmer förmodligen relativt snabbt vad som sades och vad ni gjorde på kickoffen. Däremot har känslan som associeras med evenemanget en betydligt längre livslängd, vilket man bör ha i åtanke när man planerar en kickoff, säger Tomas Lydahl.

Foto: Inge T. Dalen

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.

Taggar:

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.