Redan innan pandemins intåg var många arbetsförhållanden i ständig utveckling när det kommer till arbetstider och placering, och föreställningen om ett nio-till-fem-jobb är något som i viss mån luckrats upp. Idag finns det ett nästan obegränsat antal verktyg som hjälper oss att få jobbet gjort och stor del av vårt kunskapsarbete består av ett ömsesidigt beroende mellan medarbetare där alla bidrar till att leverera den färdiga produkten.

Anledningen till att det idag är svårt att upprätthålla produktiviteten är att arbetsförhållandena är i ständig rörelse och utveckling. I en nyligen genomförd Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av molntjänstföretaget Citrix, visar det sig att i samband med pandemins intåg ökade exempelvis antalet svenska kontorsarbetare som jobbar hemifrån minst tio dagar i månaden, från 8 procent till 53 procent. När distansarbetet ökade ställde sig många arbetsgivare frågan: hur ska vi få alla att kommunicera?

Tänk annorlunda: asynkront arbete kräver ett annat tillvägagångssätt

När fokus låg på ökad kommunikation började verktyg som Teams och Zoom användas flitigt på många arbetsplatser. Den här typen av verktyg är bra för schemalagda konversationer och samarbeten i realtid. Det är ett så kallat synkront arbete där du tar itu med saker i en logisk ordning tillsammans med dina kollegor. Problemet är bara att det moderna arbetslivet vi nu ser är både synkront och asynkront.

Asynkront arbete inkluderar alla de spontana diskussioner och kreativa samarbeten som sker på daglig basis, och den här typen av arbete är i mångt och mycket grunden till vår produktivitet och kan därför inte ske över ett videosamtal.

Om de digitala kommunikationsverktygen inte kan stödja asynkront arbete, vad är då lösningen? Vi är alla i fortsatt behov av teknik och verktyg som sammankopplar, koordinerar och organiserar jobb mellan personer och team, utspridda på olika håll. Vi behöver också möjliggöra asynkront arbete genom att ge personer frihet att avgöra när och hur de utför sitt arbete. Men för att kunna göra det måste vi börja med att omdefiniera vad produktivitet är. En omdefiniering som grundar sig i två nyckelelement: förtroende och mening.

Lita på dina anställda: fokusera på resultat och inte ansträngningen

Om du som arbetsgivare oroar dig för att dina anställda inte får jobbet gjort när de arbetar hemifrån är det dags att du tänker om. I Citrix Sifo-undersökning framgår det snarare att produktiviteten ökat hos de anställda vid distansarbete under pandemin. I undersökningen uppger nämligen nästan tre av fyra att de arbetar lika bra eller mer produktivt hemifrån.

En stor del av diskussionen om produktivitet kretsar nämligen kring om anställda arbetar tillräckligt hårt på hemmaplan jämfört med kontoret, när fokus istället bör kretsa kring om de anställda ser sitt arbete som viktigt och meningsfullt. Det anställda är i behov av är en känsla av att deras arbete uppmärksammas, att deras prestationer är synliga och värdefulla för andra och att deras ansträngningar bidrar till affärsresultat. I den isolerade arbetsmiljön från hemmet behöver medarbetare känna att de ingår i ett större sammanhang. Nu ännu mer än tidigare.

Om vi på riktigt vill upprätthålla och utveckla produktiviteten måste ett skifte ske i hur vi definierar produktivitet. Istället för att arbetsgivare oroar sig för att de anställda inte jobbar från sina hemmakontor bör företagsledningen fokusera på att medarbetarna känner motivation inför arbetet trots isolerade och spridda arbetsplatser. Det är dags att vi omdefinierar produktivitet.

Swen Arnold, Regional Director Nordics, BeNeLux, DACH, på Adobe-företaget Workfront.

Se även: 5 sätt att hålla distansteam engagerade och produktiva

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.