I Hammarby Sjöstad har integrationen mellan bilpoolsföretaget och stadsdelen fungerat bra. Projektetpåbörjades år 2000 och år 2006 delade ca 360 hushåll på cirka 30 bilar. Detta jämfört med att hushållen skulle innehaft 175 bilar enligt det planerade p-talet 0,5 per hushåll. Bilarna i bilpoolen bör vara miljöbilar och högst tre år gamla.

Kommuner borde upplåta mark för avställningsplatser/parkeringsplatser på centrala platser för att bilpoolsföretag skall kunna upplåta sina bilar.  

Kommuner borde också underlätta för fler företag inom bilpoolsbranschen att etablera sig. Idag finns det i Sverige bara två svenska kommersiella bolag. Överhuvudtaget borde samverkan mellan kommuner och privata företag utvecklas så till vida att det underlättas med tillståndsgivning och att det ges snabbare bygglov.

Om man har ett samarbete mellan kollektivtrafik och bilpooler får man en win-win-situation. Kollektivtrafiken får fler resenärer ju fler som är med i bilpoolen, och bilpoolerna får tillgång till ett stort kundunderlag. Och många är de företag som använder bil i sin verksamhet. Vi behöver också fler företag som har en miljöprofil. På så sätt kan vi öka förståelsen för företagande och miljöfrågor. Gemensamma insatser ger fler företag och en insats för miljön I Sverige!

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2013-05-23 14:05
Med mitt förslag skulle det vara ännu mer miljövänligt. I hela landet!
Med minst 1500-tas gratis användande av kommunala Cykeltaxi skulle det generera minst 6000 arbetstillfällen för de mest utsatta idag. Ungdomar mellan 16-24 år. Kostnad: ca. 50 milj. Utopi? Nej! Kontakta mig gärna för mer detaljer. Har 13 års erfarenhet.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.