Studien påvisar att andelen bland entreprenörerna som har en universitetsutbildning är idag högre och den ökar konstant. Rikssnittet pendlar idag runt 43% (andel av befolkningen som läst vidare efter gymnasiet.)

Vid tidigare undersökningar av bland annat Stefan Lindstrom & Hans-Olle Frummerin, specialist Entrepreneurial management respektive legitimerad psykolog, till exempel för cirka 10 år sedan var rikssnittet för detta cirka 30% men bland entreprenörer hela 55%.  I vissa av undersökningar till och med över 55%.

Det fanns alltså en stor övervikt bland entreprenörer med akademisk utbildning. Och detta verkar nu hålla i sig. – säger Stefan Lindstrom.

Vad kan detta bero på?

Enligt Lindstroms uppfattning så föreligger det multifaktoriella anledningar, eller flera nya så kallade ”villkor” - för entreprenörskap. Kollegan Hans Olle Frummerin instämmer.

– ”Talet om kunskapssamhället har nu utvecklats till en strategisk resurs, dessa utvecklas många gånger baserade på entreprenöriella tankar”.

Resultatet visar också att en entreprenöriell verksamhet har blivit erkänd verksamhet i den akademiska världen. Det har ju under 2000 talet förekommit kampanjer och programverksamhet som hyllat entreprenörskap. Såsom ökat intresse av ämnet på universitet och de ekonomiska fakulteterna. Sedan år 2000 har antalet högutbildade i riket även ökat stadigt, samtidigt som antalet lågutbildade har sjunkit. I dag 2020 ser vi en ökning från 16 procent år 2000. (Källa: OECD, Education at a Glance 2019 samt SCB 2020)

Den fortsatta utvecklingen i samhället ger också även nya förutsättningar för grundmotiven bakom entreprenörskap. Vi rör oss uppåt i Behovstrappan och idag handlar existensen mer sällan om mat på bordet. Detta ger nya förutsättningar för självförverkligande och skapande. Lindstrom & Frummerins undersökning korrelerar här även med den senaste i EU länder för All brain business sectors, jobs per 1 000 working age population där Sverige ligger 1a med 87,1 och Danmark 2a med 79,1 så kallad brain jobs per 1000 invånare.

Ytterligare orsaker kan vara arbetslösheten med sin i stort sett strukturella nivå och med detta att det finns sannolikt många ”äldre” med bra utbildning som inte får arbete pga. av att de inte kommer in på vanliga arbeten. Sverige brottas ju som bekant med så kallad åldersdiskriminering enligt en del experter.  För många av dessa ”äldre” dvs 40+ blir då möjligheten till arbete tillgängligt genom att bli entreprenör – eller helt enkelt  starta eget. Tidigare undersökning visar nämligen på ett snitt på 45 år.

Sannolikt betraktas många av dessa arbetssökande som ”överkvalificerade”. Och då blir entreprenörskap / starta eget en lämplig åtgärd, möjligen enda åtgärd eller utväg.

Migrationen och invandringen ger speciell belysning av förutsättningarna för entreprenörskap. Många invandrare har svårt att komma in på ett ”ordinarie arbete” och är hänvisade eller kanske per automatik blir hänvisande till att driva eget företag, ofta under osäkra betingelser.

Om de universitetsutbildade är i majoritet så avspeglar detta också ytterligare en trend, Flera universitets utbildade skulle säkert även kunna finna en annan sysselsättning med tryggare förutsättningar men väljer likväl möjligheten i en entreprenöriell värld. Utvecklingen i Sverige med en allt större andel högskoleutbildade liknar i viktiga avseende den utveckling som skett i USA där andelen högskoleutbildade är hög bland entreprenörerna.

Ett annat intressant resultat är att de som ägnar sig åt entreprenörskap är i många fall förstfödd.  Andra studier visar på liknande resultat ledare/chefer/politiker är ofta i olika undersökningar förstfödda med syskon eller förstfödd utan syskon så kallade endabarn.

Detta visar att det föreligger speciella förutsättningar för en entreprenöriell orientering. Det är kanske betydelsefullt att man är själv och att man tidigt utvecklar en självständighet, så kallad autonomi säger Stefan som är en van och erkänd föreläsare i ämnet, ja eller oberoende i förhållande till syskon förtydligar Hans Olle.

Man har under tidigare år velat göra gällande nämligen att entreprenörer ofta är småsyskon. Kreativa, (busiga) våghalsiga, påhittiga, idérika -  ja listan kan göras lång. Ja bland kreativa yrken kan man se detta – skådespelare, komiker med flera är ett vanligt exempel bland de som hävdar detta. Nu visar enligt Lindstrom våra senare  rön mera att entreprenörer följer riket i stort 44% (33% äldsta + 11% endabarn) -tittar man dessutom på senaste uppgifterna (källa SCB 2018)  är andelen nu än något högre, 47 procent förstfödda i Sverige avslutar Stefan.

Stefan Lindström är specialist inom Entrepreneurial management och Hans-Olle Frummerin är legitimerad psykolog. Båda är verksamma managementkonsulter inom personal & organisationsutveckling.

Läs vidare: Har typiska ADHD-egenskaper fördelar för entreprenörskap eller inte?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
2020-06-16 14:12
Sverige har huvudsakligen utvecklats till en byråkratisk diktatur där de företag som stannar kvar behöver en mängd olika underentreprenörer med specialistkunskaper ( läs: mer byråkrati) för att överleva då lika barn leker bäst. Det finns 30 familjer i Sverige som är åtals och skattebefriade så dessa kommer även fortsättningsvis upprätthålla en viss mängd framgångsrik privat verksamhet som naturligtvis också är starkt stödd av staten då 85% av alla de uppfinningar och innovationer som dessa elit-ägda företag bygger sin internationella verksamhet på är i sin forskning och utveckling helt betald av staten samt att offentliga sektorn ofta även utgör stor kund. De vanliga företagarna och den riktiga ekonomin har i en strid ström lämnat Sverige under de senaste 60 åren och denna utflytt eller nedläggning ökar för varje år av även många andra orsaker. Finansbranschen, Advokatbyråer som hanterar flyktingärenden och alla de dektektiv, deplattformerings och angivar företag som inhyrs av underrättelsetjänsten är typiska Fake ekonomiska verksamheter som antas vuxit mest, men som också helt betalas via ur tomma intet nytryckta pengar då den riktiga ekonomin idag bara utgör 10% av landets ekonomi...trots att naturlagen säger att fake-ekonomin inte kan vara större än bruttovinsten i den riktiga ekonomin eftersom det förr eller senare annars leder till systemkollaps som slutdestination.....Att Akademia är en hjärntvättande plantskola för elitens intresse är naturligtvis också en bidragande orsak till att detta prioriterat finansieras, om det så gäller verksamheter eller BLM. Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.