Många företagsledare upptäcker till sin förtvivlan att när företaget äntligen börjar gå riktigt bra så tappar de kontrollen. Tillväxten innebär förstås fler kunder att ta hand om, fler uppdrag, fler anställda och ett högre tempo. Den verksamhet som man tidigare kunde på sina fem fingrar börjar kännas som en labyrint av olösta uppgifter.

Kort sagt så har man tappat förmågan att leda och styra sin verksamhet. Löser man inte detta så bromsas tillväxten och det är inte ovanligt att man faller tillbaks till den gamla nivån. Det finns ett otal exempel på företag som hamnat i den här ”tillväxtfällan”.

Släpp kontrollen för att få kontroll

”We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” - Albert Einstein

Studier har visat att små företag i tillväxt ofta saknar den struktur och kontroll på verksamheten som krävs för att kunna styra ett större företag. När du startade ditt företag var du experten. Du kunde produkten/tjänsten bättre än någon annan. Du hade koll på marknaden, konkurrenterna och allt annat som krävdes. Du skötte antagligen allt från försäljning till bokföring i början. Med tiden växte företaget så smått. Du började anställa och fördela arbetsuppgifterna. Men det var fortfarande du som var experten på det mesta. Du hade kontroll.

När företaget växer går det inte längre att ha samma kontroll. Det är inte längre det du själv utför som är det viktigaste, utan vad dina medarbetare utför. Det är dags att ta steget från entreprenör till företagsledare.

I det här skedet kan inte ditt dagliga fokus vara på detaljerna. Blicken måste nu höjas och din nya uppgift är att skapa struktur, strategi och styrning. Du måste alltså våga släppa kontrollen på det dagliga arbetet. Detaljstyrning fungerar inte längre eftersom du har för mycket att hålla reda på.

I den här fasen brukar ledare känna en frustration. Det kan vara svårt att sova om nätterna eftersom det är så mycket att hålla reda på. Man känner sig otillräcklig i högre utsträckning än tidigare. Man känner att man vill ha hjälp men man kan inte riktigt sätta fingret på vad man borde få hjälp med. Tillväxten som borde kännas så glädjande blir mer och mer ett problem.

Känner du igen dig? I så fall är du inte ensam. I princip alla ledare i tillväxt har känt av det här. Men alla har inte klarat av att hantera det.

Tillväxtföretag kräver en annan form av styrning

Vad gör vi nu när det inte längre är möjligt att vara involverade i alla beslut som ska tas i företaget? Vägen framåt heter inte mer detaljstyrning och hårdare kontroll. Det handlar tvärtom om att komma bort från detaljerna, delegera mer och skifta fokus från en taktisk nivå till en strategisk. Det är dags att gå från detaljstyrning till målstyrning.

Målstyrning innebär att du som ledare lägger din tid och energi på det som verkligen är viktigt för företaget, dvs målen och resultatet. Genom att börja arbeta målfokuserat släpper du samtidigt fri kraften hos dina medarbetare för att nå de här målen.

Det kan vara svårt att delegera uppgifter som man vet att man själv gör både snabbast och bäst. Men det är nödvändigt för att du ska få tid att leda företaget. Dessutom är det enda sättet att låta dina medarbetare växa i sina roller. Här ligger en viktig del i målstyrningen. Medarbetarna är med i processen att sätta sina individuella mål. Det blir därmed deras ansvar att dessa mål nås.

Ledningen ska givetvis hjälpa till och se till att det finns förutsättningar för att nå målen och även stötta/coacha när det uppstår problem.

Du måste alltså släppa kontrollen för att åter få kontroll. Men genom att fokusera på företagets mål, strategi och övergripande styrning istället för på vardagsproblemen bidrar du med mer värde för företaget än tidigare. Det är dessutom mer tillfredsställande för både dig och personalen att arbeta på det här sättet.

Mitt företag har redan mål!

De flesta företag har mål. Det är dock en stor skillnad på målstyrda företag och företag som ”bara” har mål. För att säga att ett företag arbetar med målstyrning krävs att:

  • Företagets övergripande mål har brutits ned ända till individnivå. Alla jobbar därmed dagligen mot företagets mål.
  • Det inte finns några målkonflikter i företaget. Ett vanligt problem är att uttalade eller outtalade mål går stick i stäv mot varandra.
  • Företaget vet VARFÖR det existerar (vision), VAD de ska uppnå (mål) och HUR målen ska uppnås (strategi).
  • Strategin har omsatts till handlingsplaner. En strategi är abstrakt, handlingsplaner konkreta.
  • Målen monitoreras kontinuerligt. För att veta hur företaget ligger till krävs ett system för kontinuerlig övervakning. Det duger inte att årligen se om man nådde målen eller inte.
  • Medarbetarna får feedback på hur de ligger till mot de uppsatta målen.
  • Ledningen fokuserar på mål, måluppföljning och att åtgärda signaler som indikerar att man är på fel väg. Ledningsgruppsmöten ser alltså helt annorlunda ut i ett målstyrt företag.
  • De som når sina mål ska belönas. Målstyrning är ett utmärkt verktyg för att skapa incitament. Nås målen ska man förstås få belöning för sitt arbete.

När ska man börja med målstyrning?

Det är ju en fördel om det inte har hunnit bli totalt kaos innan man börjar med målstyrning, men även då är det inte för sent. I de bästa av världar börjar man förstås i god tid innan tillväxten skapar för mycket oreda. Förebygg istället för att släcka bränder är väl ett bra ledord även när det gäller ledarskap.

”Intellectuals solve problems, geniuses prevent them.” - Albert Einstein

Så svaret på frågan när du ska starta med målstyrning är idag. Jag ser inte någon som helst anledning att vänta med det.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
1 kommentarer
Daniel L
2012-08-22 10:31
Sant. Fick lära mig detta den hårda vägen istället. Bra artikel som bör tas på allvar.
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.