Det är viktigt att sätta upp mål för att man skall lyckas med vad man håller på med som företagare anser Tor Sjödin från iRezQ som driver företag sedan många år. Han brinner för marknadsnyttiga uppfinningar och lösningar som kan rädda liv, förenkla tillvaron, spara energi parallellt med att det gynnar miljön. Hans paroll är lönsamhet i alla steg.

- Målen är till för att stödja dig i din vardag med styrning och uppföljning av verksamheten. Målen hjälper alla i företaget att förstå verksamhetens inriktning och affärsplan och skall engagera till bättre prestationer, inleder Tor.

Med målstyrning, om den görs rätt enligt honom så får man en tydligare fokus för alla i organisationen. Mål skall fungera som sporrar för att uppnå nästa nivå. Bolag som inte strävar efter ständig förbättring får förr eller senare problem med sin verksamhet. Förbättring förutsätter att man har referensramar för var man står i sin verksamhet och på marknaden i förhållande till andra aktörer, tillägger han.

Vad kan hända om man inte sätter mål?

- Utan mål kan en verksamhet bli orolig. Det blir svårare för människor att sköta sina arbetsuppgifter och tillvaron kan ofta upplevas som otrygg. Det finns risk för att nyckelpersoner lämnar bolaget som medför problem generellt. Utan mål blir det en nedåtgående spiral.

Ett bra mål är enligt Tor huvudsakligen till för att skapa gemenskap, förståelse för verksamheten för både kunder och personal. Öka trivseln och höja prestationerna. Verksamheten blir mätbar.

Vad är ett mindre bra mål?

- Om man sätter mål som är allt för tuffa eller orealistiska kan verksamheten tappa tron på sin ledning. Det är inte fel att sikta mot stjärnorna men om man upptäcker att uppsatta mål inte går att uppnå med befintlig produkt, organisation, försäljningskanal, manskap etc. måste målen omvärderas och ändras och förankras på nytt för att behålla organisationens förtroende. Inom vissa segment som vård och omsorg är det svårt att sätta mätbara mål. Risken finns att de inkräktar på etik och moral, säger Tor.

Ledningen har ibland en för dålig omvärldsanalys och ser inte begränsningarna eller hoten Innovationskraften i företaget är för låg enligt honom. Övertro i marknadens rörlighet är ofta ett problem. De huvudsakliga målen måste sättas av ledningen. När väl ledningen har satt upp en verksamhets mål är det ofta svårt för övriga i organisationen att bryta ner och konkretisera på olika nivåer i en organisation.

- Jag menar att man uppnår bäst resultat om mål förankras i ledningsgrupper och på olika chefsnivåer. Genom att engagera och utmana personalen till att prestera kan man få mer realistiska resultat och uppsatta mål blir lättare att nå.

Har du själv något mål du kan dela med dig av?

- Att ha bra fysik underlätta för alla att nå sina mål. Jag har som mål att jag skall träna två till tre gånger per vecka. Jag har startade ett nytt bolag med en app som kan rädda liv i trafiken förra året som heter iRezQ släpptes i Sverige i april 2012 och vi har som mål att lansera appen i övriga Europa under 2013.

Tips till andra

Många ledare är bra på att sätta upp mål men det kan vara bra att hyra in en resurs utifrån som hjälper till med inspiration och nya tankar i organisationen. Det är uppfriskande och inspirerande för alla enligt honom.

- Försäkra er om att er verksamhet är tillräckligt innovativ och att ni har en så bra omvärldsbild som möjligt. Låt ledningen sätta upp huvudmålen, arbeta metodiskt och låt organisationen vara med att ta fram hur man skall uppnå uppsatta mål. En bra självbild av marknaden och en bra omvärldsanalys är nyckelord för framgång avslutar Tor Sjödin med stor entusiasm.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
3 kommentarer
2013-05-16 13:39
Mål och förhoppningar har nog alla men ett nedskrivet mål och en plan därtill är det dessvärre nog bara några ynka procent som har.
2013-05-16 10:57
Finns det några som startar företag utan att ha ett mål med verksamheten?
Vilket märkligt tips.
Olle Leckne
2013-05-16 09:57
Hej, mitt syfte är att bidra till en vård om fungerar för alla.

Affärsidén är att förvärva och utveckla vårdverksamheter. Effekter är att engagerade medarbetare skapar extremt nöjda kunder med god vårdkvalitet som i sin tur leder till lönsamhet och nytta för ägare medarbetare och samhället i stort.

Målen är att visa upp vårdföretagande som goda förebilder för samhällsnytta.
Läs här om du tycker att så är fallet.

Idag har Empowerment Vård och Omsorg två vårdenheter, startar Underbar hemtjänst 1 juni och vill förvärva en äldreomsorg med hjälp av externt kapital.
Se mer...
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.