Effektivitet handlar också om att hitta balansen mellan produktivitet och nytta. Till det kommer en avvägning mellan kompetens och samverkan. Lite förenklat: kompetens utan samverkan ger låg produktivitet. Samverkan utan kompetens ger låg nytta.

Hög kompetens och låg samverkan kännetecknar drivande entreprenörer, uppfinnare och idé-sprutor. Deras framgång bygger ofta på samverkan med andra: först för att pröva om idén eller förslaget är möjligt (och kanske tolka om den till en mer realistisk variant) och sedan för att planera och genomföra idéer och uppslag i verkligheten. Cirkusdirektörer och primadonnor är populära exempel.

Jag sjöng en gång i en liten kör med entusiastiska amatörer. En av oss var professionell sångare. Hans röst hördes igenom alla andras och störde den sammanvävda köreffekten. Om nyttan med en kör är att det ska låta som en enda röst kommer den höga kompetensen utan samverkan att minska nyttan. Som chef kan du kan fråga dig om det finns en solist i ledningsgruppen?

En del fotbollslag visar prov på hög samverkan och låg kompetens. Det blir mycket spel i de lägsta divisionerna. Om nyttan är att resa uppåt i divisionerna, blir effektiviteten låg (fast om nyttan handlar om motion och social samvaro får effektiviteten en annan, mer framgångsrik, innebörd).

Effektivitet utgår från vad som är nytta. Nytta som svar på efterfrågan: vem efterfrågar produkterna och på vilka grunder sker efterfrågan är det vanligaste perspektivet. Beroende på hur nytta definieras och vem man vänder sig till, kan samma verksamhet vara effektiv eller ineffektiv.

Det är nog samverkan oftare än kompetensen som är en bristvara -  ett hinder för effektivitet. Utom i speciella fall med spetskompetens och brist på utbildade människor så brukar organisationer kunna hitta kompetent personal eller utbilda egen.
Brist i samverkan är ett hinder som förekommer ganska ofta. Ledningsgrupper, projektgrupper och arbetsgrupper drabbas ofta av bristande effektivitet därför att deltagarna har olika perspektiv, mål och värderingar och inte vet om det. I arbetet med ledningsgrupper stöter jag inte sällan på förvåning, ledamöterna emellan, över skillnader i synsätt på vad som är företagets mål, strategi eller värderingsgrund när vi går närmare in på dessa faktorer.

Öppenhet och tydlighet samt ett professionellt förhållningssätt till konstruktiv feedback är den främsta åtgärden mot ineffektivitet i lednings-, projekt- och arbetsgrupper.

Är din ledningsgrupp effektiv? Har du ett projekt som inte går framåt i den takt du önskar?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.