En undersökning gjordes i USA, där man frågade olika franchisetagare över hela landet om deras upplevelser av franchise. Man ställde följande frågor:

 • Vad tycker du personligen är det bästa med franchise?
 • Vad har du upplevt är det värsta med att vara en franchisetagare? 
 • Finns det något som överraskat dig med att vara en franchisetagare?

Sammanställningen nedan av dessa människors upplevelser ger en bild över hur det kan vara att vara franchisetagare idag. Många hade samma åsikter och hade upplevt samma positiva/negativa effekter och vi har därför valt att sammanställa dessa för att undvika upprepningar.

Vad tycker du personligen är det bästa med franchise - Vilka är fördelarna?

De flesta tyckte att det fanns mycket positivt med att vara franchisetagare medan det fanns dem som bara haft problem med sitt företag. Här är en lista på de positiva sakerna som kom fram i undersökningen.

 • Produkten har varit det bästa eftersom produkten och varumärket säljer sig självt.
 • Priset på reklam är billigare än om man haft ett eget företag.
 • Man har ett bra stöd från franchiseföretaget. Har man frågor är det enkelt att kontakta dem och snabbt få svar. 
 • Allt är klart att använda från början till slut. Man behöver inte bekymra sig för systemet.
 • Man arbetar för sig själv och om man vill kan man arbeta hemifrån.
 • Jag får arbeta med något jag älskar.
 • Det är skönt med en beprövad metod då man vet att det fungerar.
 • Den största forskningen för företaget är redan gjort.
 • Utbrett nätverkande.
 • Flexibiliteten
 • Kunna vara sin egen chef och därigenom slippa oron över att man kanske inte har en anställning om 6 månader.

Vad har du upplevt är det värsta med att vara en franchisetagare - Vilka är nackdelarna?

Även om många upplevt en del nackdelar med franchise så finns det dem som svarat att de knappt haft några problem alls. Här är en lista på de negativa sakerna som kom fram i undersökningen. Denna lista är bra att ha till hands om du själv undersöker ett franchisekoncept för att ta reda på om du kan undvika eller förhindra en del av de eventuella problem som skulle kunna uppstå, redan innan start av företaget.

 • Det finns ofta krav på att man måste köpa produkterna från franchiseföretaget och kostnaderna är ibland orealistiskt höga.
 • Inkomsterna är lägre än önskat och en större undersökning hade krävts. 
 • Riktlinjer för vad man bör kolla på innan starten är dåliga. Dålig information om vilka kostnader, intäkter och liknande är.
 • Försäljningsområdet är för litet.
 • Bara för att du köper en franchise betyder det inte att deras produkt är välkänd i ditt område. Detta medför att du själv måste lägga högre kostnader på marknadsföring.
 • Svårt att lägga ner pengar på reklam för sig själv utan att hjälpa andra med samma företag.
 • Man måste svara för någon annan.
 • Kommer det in klagomål till franchiseföretaget så blir det att man måste lösa det med dem.
 • Startkostnaderna blev högre än väntat och skatterna för småföretagare är ofta höga.
 • Franchiseföretaget tar hög provision av försäljningen.
 • Hyreskostnaderna är höga i området.
 • Personalomsättningen är hög.
 • Med tiden minskar behovet av stöd från franchiseföretaget och då är det inte värt pengarna som man betalar till dem.
 • Efterkostnaderna som kommer löpande och som betalas till franchiseföretaget är jobbiga.

Finns det något som överraskat dig med att vara en franchisetagare?

Även om man är förberedd för vad som kommer ske så finns det ofta någonting som överraskar. I undersökningen visade det sig dock att flera inte var överraskade av något som hände. Här är en lista på de saker som överraskade franchisetagarna.

 • Graden av kontroll franchiseföretaget har över franchisetagarna.
 • Trots bra efterforskning så visade det sig att intäkterna är lägre än väntat.
 • Svårt att få folk att komma till den egna affären istället för att ta sig till de befintliga.
 • Positivt överraskad av det stöd som franchiseföretaget ger och att allt är klart för franchisetagaren.
 • Den mängd arbete som krävs för att lyckas.
 • Hur dyrt allting är, speciellt när man måste köpa av franchiseföretaget.
 • Hur svårt det är att välja, övervaka och motivera medarbetare så att de utför sina uppgifter till belåtenhet.

Slutsatser

Att ha en franchise med ett fungerande franchisesystem garanterar inte resultat. Utan det är franchisetagarens egen kompetens, ambition och förmågor som är de starkaste faktorerna för framgång.

Något som de flesta av dessa franchisetagare insåg var att de borde ha gjort grundligare undersökningar innan de startade sina företag. Många av de misstag som skett berodde nämligen på bristande kunskaper och mycket hade kunnat förebyggas. Ett slutligt råd blir därför att göra en ordentlig marknadsundersökning. Ta gärna hjälp av en advokat och revisor som är specialiserad på området. Så att du sedan kan njuta av din verksamhet istället för att hela tiden råka ut för problem som du kunnat undvika.

Källa: franchiseknowhow.com

Fördelar och nackdelar med franchising

Starta företag med franchisekoncept - passar det dig?

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.