Vad händer om du blir sjuk eller skadad? Har du skydd och försörjning så att du och ditt företag kommer på fötter igen? Det är inte bara hantverkare som kan drabbas av skador eller svår sjukdom. Frågan är hur bra skydd du som företagare har för oförutsedda händelser.

Försäkring och försörjningsskydd är viktiga men svåra frågor för många företagare. Och det är inte konstigt – många mindre företagare vill gärna ha fullgott skydd, precis som anställda, men är också medvetna om att det kostar företaget pengar. Pengar som man ibland inte kan eller vill lägga för att gardera sig mot det oförutsedda.

Trots det är det viktigt att du som företagare gör en ordentlig analys av din ekonomi och de risker du kan utsättas för i din vardag – även risker i vardagen som kan påverka ditt företag. Om du blir hindrad från att jobba eller fakturera kan du inte få inkomster till företaget, ett försörjningsproblem som i förlängningen kan drabba till exempel din familj.

Detta grundskydd ger staten dig

Alla företagare, precis som anställda, har rätt till ett grundskydd i det statliga försäkringssystemet. Grundskyddet ger dig bland annat sjukpenning, föräldrapenning och statlig pension. Under de två första åren i ditt företag har du rätt till en sjukpenninggrundande inkomst, som motsvarar vad en anställd med liknande arbete skulle få.

Tänk på att ditt val av företagsform påverkar hur stor ersättning du får om du blir sjuk eller föräldraledig. Om du driver enskild firma eller är delägare i ett handelsbolag kan du be Försäkringskassan att grunda din sjukpenning på en inkomst för en anställd med motsvarande arbete.

Om du däremot driver ett aktiebolag grundas sjukersättningen på dina löneuttag. Med andra ord – inget löneuttag, ingen sjukpenning. För att få ordning på vilket grundskydd just du som företagare har, bör du kontakta Försäkringskassan och fråga vilka sjukpenning du kan förväntas få.

Så långt räcker företagsförsäkringar

Frågan alla företagare förr eller senare måste ställa sig är: Vill jag och kan jag skaffa samma försäkringsskydd som jag skulle begära som anställd? Svaret på den frågan är inte enkel, eftersom en företagare måste väga nyttan av försäkringar mot sin ekonomi i verksamheten. Därför är det klokt att försöka räkna på lång sikt – även om en försäkring är kostsam vid kortare bortfall av inkomst, vad händer om du tvingas avstå från att jobba under längre tid? Vad blir mest kostsamt?

Privata försäkringar gäller ofta inte i din företagsverksamhet, till exempel din hemförsäkring. Detta innebär att även om du har företagsverktyg i hemmet, till exempel din företagsdator, så täcker hemförsäkringen ofta inte om de skulle försvinna eller gå sönder. Därför är det viktigt att du ser över vilken grundtrygghet som dina inbetalade arbetsgivaravgifter ger.

De bör täcka sjukförsäkring, folkpension, tilläggspension och arbetsskadeförsäkring. Detta ger dig en god säkerhet i företaget utöver ditt statliga grundskydd. Om du jobbar fysiskt och kan riskera att utsättas för arbetsskador som hindrar dig i ditt arbete, kan du komplettera med en utökad sjukförsäkring, samt en olycksfalls- och livförsäkring. Tänk på att en bra olycksfalls- och livförsäkring kan vara relevant även om du inte jobbar fysiskt – det ger till exempel din familj en extra trygghet om du skulle bli långvarigt sjuk eller avlida.

Spara pengar på paket och jämförelser

För många företagare sväller lätt möjligheterna och valen av försäkringar. Om du redan i dag har en bra relation till ett försäkringsbolag kan du ta kontakt med dem. Begär att få se deras nystartspaket för småföretagare och fråga om du kan få flera viktiga försäkringar till ett lägre pris. Var inte rädd för att jämföra med andra försäkringsbolag.

På sajten konsumenternas.se kan du själv göra kostnadsfria jämförelser av olika typer av försäkringar. Det finns även bolag som erbjuder jämförelser och upphandlingar av företagsförsäkringar, till exempel forsakringskompaniet.se och Företagsförsäkring.com. Det kan löna sig att få en överblick av försäkringsmarknaden och på så vis kanske spara in några tusenlappar om året.

Utöka ditt skydd med ett försäkringspaket

Det är inte alltid att skyddet från staten och arbetsgivaravgifterna är tillräckligt för att du som företagare ska säkra din verksamhet. Ett utökat försäkringspaket kan ge dig större trygghet och på sikt även spara dig stora kostnader, ifall olyckor med svåra konsekvenser skulle inträffa. Hur ser ett bra försäkringspaket ut för en företagare? Det bör omfatta:

  • Egendomsförsäkring: Bör innehåll brandförsäkring och vattenskadeförsäkring, men kan även täcka inbrott och skadegörelse.

  • Ansvarsförsäkring: Om din kund skadas av dina produkter eller tjänster kan du råka ut för skadestånd. En ansvarsförsäkring kan hjälpa dig i sådana situationer. Om du är med i ett branschförbund kanske de kan ge dig en rekommendation som passar just din verksamhet.

  • Rättsskyddsförsäkring: Kanske inte aktuellt för alla företagare, men ifall rättsmål skulle uppstå och du tvingas anlita advokat, kan en sådan här försäkring hjälpa dig med dina advokatkostnader.

  • Avbrottsförsäkring: Om det av olika skäl uppstår driftstopp i din verksamhet, hur bibehåller du kassaflödet? En avbrottsförsäkring kan täcka upp uteblivna inkomster vid driftstopp. Det här kan vara speciellt viktigt efter en skada på egendom i företaget, som ofta gör att hela verksamheten tvingas stoppas upp.

  • Arbetslöshetsförsäkring: Om du är nystartad företagare och verksamheten inte riktigt lyfter, kan ett medlemskap i en a-kassa för företagare, till exempel Småföretagarnas A-kassa, stötta dig. För att ytterligare skydda din ekonomiska situation kan du teckna en inkomstförsäkring, antingen genom ett försäkringsbolag eller genom ett fackförbund.

  • Sjukavbrottsförsäkring: Kan täcka kostnader för mer intensiv läkarvård och för vikarie som rycker in i din verksamhet.

Nöjer du dig med en kombination av skydd från staten och arbetsgivaravgifterna, eller vill du utöka delar av din trygghet med ytterligare försäkringar? Oavsett vad du väljer råder jag dig till att alltid undersöka ditt skydd hos Försäkringskassan, göra marknadsjämförelser, och höra med branschförbund och kollegor i samma bransch. Endast då kan du vara säker på att du får den trygghet som passar dig och att företaget klarar av tillfälliga eller långvariga bortfall av inkomst.

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.