En aspekt av den alltför låga expansionstakten bland svenska företag är rent politiskt. Det finns inte alltid uppenbara incitament för tillväxt när man gör en kalkyl som kartlägger hur stor andel av tillväxten som ”äts upp” av skatter och avgifter. Som företagare har du dessutom ett betungande ansvar vad gäller sjuklöner, semesterersättningar och arbetsgivaravgifter. Det bidrar knappast till att motivera företagare att ta sig an det vågspel och den risk som en expansion kan medföra.

En faktor som kan öka motivationen till att expandera sitt företag är en trygg organisation, att man som ledare har lyckats bygga en trygg organisation av medarbetare omkring sig, en organisation som präglas av nära och öppenhjärtiga relationer mellan medarbetare och chef.

Den som driver företag vet att det aldrig finns några garantier för att man ska lyckas med det man företar sig. Jag är övertygad om att en genomtänkt och grundad affärsplan i kombination med en tydlig motivation till varför företaget ska växa kan vara en god hjälp på vägen. Den som strävar efter att komma upp till nästa trappsteg utan att egentligen ha någon tydlig motivering för varför företaget ska expandera tappar lätt sugen längs med vägen.

När man diskuterar expansion ligger det nära tillhands att omedelbart tänka att man bör ge sig ut i jakt på nya kunder. Men stanna upp ett slag innan du börjar leta efter presumtiva kunder. Prova istället att lägga lite tid på att fördjupa dialogen med era befintliga kunder. Ställ frågor angående deras behov och problem, både nu och framöver. Var uppmärksam på dolda köpsignaler från befintliga kunder och se till att fånga upp dessa. Befintliga kunder sitter ofta på många oexploaterade merförsäljningsmöjligheter som bara väntar på att upptäckas.

Jennifer Lind är VD för Städsällskapet

Foto: Andreas Wanitzky

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.