Detta är tredje delen om holdingbolag. Del 1, så fungerar det och del 2, om varför man startar det.

”I de flesta fall finns det ingen ‘perfekt’ holdingbolagsdestination. Fördelarna och nackdelarna av vilken som helst … holdingbolagslokalisation beror på från fall till fall”.13

Europa verkar dock vara det mest populära lokaliseringsalternativet för etableringen av holdingbolag.

Författaren Carlo Romano skriver: ”Följande efter förverkligandet av den gemensamma marknaden mellan EU:s medlemsstater, särskilt på grund av implementeringen av moder/dotterbolagsdirektivet och Fusionsdirektivet inom beskattningsområdet, så har etablerandet av holdingbolag i Europa blivit i ökande grad populärt”.14

Europeiska länder som är populära att starta holdingbolag i är Nederländerna, Luxemburg, Schweiz, Österrike, Storbritannien och Tyskland.

Men dessa holdingbolagslokalisationer möter allvarlig konkurrens från de 10 nya medlemsstaterna i EU. Dessa medlemsstater sänker sina bolagsskatter och företar andra skatteinitiativ för att attrahera utländska investerare.

Särskilt framträdande skattemässigt bland dessa anses Cypern vara.15 Malta anses också vara ett populärt land för att etablera holdingbolag i.16

Holdingbolag i Cypern som äger svenska företag har ökat kraftigt sedan 2007. Se följande diagram.17

Holdingbolag i Cypern som äger svenska företag

Holdingbolag i Malta som äger svenska företag har också ökat kraftigt, detta sedan 2006. Se följande diagram.18

Holdingbolag i Malta som äger svenska företag

Man kan utläsa från Tillväxtverkets rapporter att företag i Sverige ägda från Cypern och Malta ofta har betydligt färre anställda än utlandsägda företag i allmänhet (8 resp. 7 anställda i medeltal jämfört med 46 för alla utlandsägda). Det visar att Cypern och Malta i synnerhet är populära för småföretagare. Dock är det sådana här länder som i synnerhet marknadsförs hårt på den svenska marknaden. Även bolag ägda från Luxemburg och Nederländerna har i medeltal färre anställda (40 resp. 36).19

Holdingbolag i Luxemburg som äger företag i Sverige har ökat kraftigt sedan 2003. Se följande diagram.

Holdingbolag i Luxemburg som äger företag i Sverige

Vissa holdingbolagsorter är populära för vissa specifika ändamål, såsom t ex Singapore, Hongkong, Bermuda, Cayman Islands, Panama, Jersey och Isle of Man. Dessa länder har konkurrenskraftiga regler för att attrahera investerare av visst slag.20

Sista delen: Skatteverkets granskning av holdingbolag och exempel på skatteflykt

 

13Eicke s. 146
14Romano, Carlo: Holding company Regimes in Europe: A comparative survey, European Taxation 1999, s. 256
15Finkenzeller, Martin/Spengel, Christoph: Company Taxation in the New Member States: Impact on Location Decisions by Multinationals, European Taxation 2004, s. 345
16Malta´s Holding Company Regime, Imke Gerdes, Tax Analysts 2010, s. 595
17Publikationer 2006 och framåt ”Utländska företag”, Tillväxtanalys – myndighet för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
18Ibid.
19Ibid.
20John Knutsson, Examensarbete, Titel: ”Vilka faktorer gör Sverige konkurrenskraftigt som holdingbolagsland – En internationell jämförelse”, Juridiska Fakulteten, Lunds Universitet

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.